Uitsluitingen in voorwaarden bij je autoverzekering

Als je een autoverzekering afsluit dan ben je verplicht de voorwaarden te accepteren. Hierin staat niet alleen welke schade je vergoed krijgt, maar ook in welke situaties er niets vergoed wordt. Deze situaties verschillen per verzekeraar.

Deel met een vriend

Schade bij onschuldige partij altijd vergoed

Als je schade oploopt door de schuld van een andere partij dan wil je dit natuurlijk wel vergoed krijgen. Maar wat als diegene tijdens het aanrichten van de schade is uitgesloten van een vergoeding? Dan kun je de schade altijd verhalen op de autoverzekering van de schuldige partij. Goed om te weten dat de verzekeraar dan de schade soms verhaalt op de dader.

Welke situaties zijn vaak uitgesloten van vergoeding?

Verzekeraars vergoeden vaak geen schade in situaties als jij als verzekerde:

  • Te veel alcohol of drugs in je lichaam hebt.
  • Geen geldig rijbewijs bezit.
  • Aan een snelheidswedstrijd meedoet.
  • Met opzet schade rijdt.
  • Tegen betaling andere mensen vervoert, met uitzondering van carpooling. 

Je krijgt vaak ook geen schade vergoed als de auto:

  • Een bestuurder heeft zonder jouw toestemming.
  • Een huurder heeft als bestuurder.
  • Op een andere manier wordt gebruikt dan dat je hebt aangegeven.​

Situaties die altijd uitgesloten zijn

Er zijn situaties waarbij je nooit een vergoeding krijgt. Bijvoorbeeld bij schade die is ontstaan tijdens speciale conflicten en rampen.

Speciale conflicten

Als schade ontstaat in sommige geweldsituaties dan krijg je geen vergoeding. Denk hierbij aan een staking, opstand of relletje. Dit geldt ook voor schade als gevolg van oorlogen, gewapende conflicten, onlusten, oproer en muiterij. Verzekeraars mogen deze speciale conflicten volgens de wet niet verzekeren. Schade ontstaan als gevolg van terrorisme krijg je wel vergoed.

Rampen

Schade als gevolg van de volgende rampen krijg je niet vergoed: aardbeving, vulkaanuitbarsting, overstroming en een kernreactie. Goed om te weten dat de kans hierop in Nederland erg klein is. Woon je in Groningen en heb je schade als gevolg van aardgaswinning? Dan kun je deze schade melden bij het Centrum Veilig Wonen.

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.