Autoschade bij aanrijding met fietser of voetganger: hoe wordt dat geregeld?

Schade aan je auto is nooit fijn. Helemaal niet als daar een fietser of voetganger bij betrokken is. Ben je betrokken geraakt bij een aanrijding met een fietser of voetganger? Dan kan de afhandeling van de schade vrij ingewikkeld zijn, omdat er bijzondere regels gelden. Hier lees je wat deze regels zijn en wat je kunt verwachten.

De wet beschermt de zwakke verkeersdeelnemer

Een auto, scooter of motorfiets wordt door de wetgever als een gevaarlijk voertuig beschouwd. Een fietser of voetganger noemt men de 'zwakkere verkeersdeelnemer'. Bij een aanrijding tussen een gemotoriseerde partij en een zwakkere verkeersdeelnemer, is daarom bij wet geregeld dat de eigenaar van de auto, scooter of motorfiets aansprakelijk is voor de schade die de ander lijdt. Daarop zijn twee uitzonderingen mogelijk:

  1. Er is sprake van overmacht. Dat is alleen zo als de gemotoriseerde partij kan bewijzen dat de andere partij zich zo onvoorspelbaar heeft gedragen, dat het onmogelijk was om de aanrijding te voorkomen. In praktijk komt dit weinig voor en een beroep op overmacht is niet mogelijk als de fietser of voetganger jonger is dan 14 jaar.
  2. De fietser of voetganger heeft eigen schuld, bijvoorbeeld door roekeloos rijgedrag. Het bewijs daarvoor moet geleverd worden door de gemotoriseerde partij. Is er geen bewijs, dan rust de aansprakelijkheid dus op grond van de wet bij de automobilist, scooter- of motorrijder. 

De schade van de zwakkere verkeersdeelnemer

Als er geen overmacht is, dan wordt de schade van de fietser of voetganger vergoed. Bij eigen schuld kan het zijn dat de schadevergoeding wordt verminderd met bijvoorbeeld 25% of 50%. Is hij gewond geraakt? Dan kan de schade niet eerder vastgesteld worden dan na volledige genezing, of vaststelling van blijvende invaliditeit. Dat kan jaren duren.

De schade van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer

Voor de schade die de gemotoriseerde verkeersdeelnemer kan verhalen op (de verzekeraar van) de zwakkere verkeersdeelnemer gelden andere regels. Kom je als automobilist in botsing komt met een fietser en jou valt niets te verwijten? Dan kan jouw schade soms verhaald worden, ook als er aan de andere partij wordt uitgekeerd.

Een voorbeeld. Je rijdt rustig door de stad. Een jonge fietser schiet plotseling vanuit een steegje de weg op. Je kunt bewijzen dat je de aanrijding niet kon voorkomen. De fiets is beschadigd en jouw auto ook. In dit geval zijn beide partijen aansprakelijk voor de schade van de ander. De automobilist vanwege zijn gevaarlijke voertuig en de fietser vanwege zijn rijgedrag. Jouw verzekeraar vergoedt de schade van de fietser en de verzekeraar van de fietser moet de schade aan jouw auto betalen.

Wat betekent dat voor jou?

Zodra je een schade hebt gemeld, wordt de autoverzekering aangesproken. De premie van jouw verzekering wordt één keer per jaar vastgesteld. Heb je voor die datum een schade gemeld die niet op een andere partij verhaald kan worden? Dan gaat je premie mogelijk omhoog terwijl de schade nog niet is afgewikkeld.

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.