Waaruit bestaat letselschade?

Letselschade kan bestaan uit verschillende onderdelen. Allereerst natuurlijk de medische kosten, zoals kosten van artsen, ziekenhuis, ambulance en medicijnen. Die kosten worden vergoed door je zorgverzekering. Deze kosten vallen wel onder je verplichte eigen risico.

Een letselschade is vaak hinderlijk en pijnlijk en het kan soms lang duren voordat je geneest. Een vergoeding daarvoor heet smartengeld. Om te bepalen hoeveel smartengeld je krijgt, kijkt de rechter naar het bedrag dat in een eerdere, gelijkwaardige situatie is gegeven. Een overzicht daarvan staat in het Smartengeldboek die de ANWB regelmatig uitgeeft.

Andere kosten

Afhankelijk van je situatie kan er ook andere schade zijn. Denk aan kosten voor huishoudelijke hulp als je na een ongeval zelf niet meer het huishouden kunt doen. Als er sprake is van invaliditeit, komen er ook nog extra kosten voor het aanpassen van je woning. Denk bijvoorbeeld aan een traplift als je de trap niet meer op kunt. Bij ernstigere letselschade komen daar ook revalidatiekosten bij.

Welke rol heeft je werkgever?

Als je in loondienst bent en door een ongeval niet kunt werken, zal de werkgever het salaris moeten doorbetalen. Voor de werkgever levert dat schade op. Als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeval, zal de werkgever die schade proberen te verhalen op de veroorzaker of zijn verzekeraar. Dat heet 'loonregres'. Ook de zorgverzekeraar zal waar mogelijk de kosten verhalen. Dat betekent dat de totale letselschade behoorlijk kan oplopen. Voor verzekeraars betekent dat een flinke kostenpost.

Schade door overlijden

Wanneer iemand overlijdt, krijgen nabestaanden vaak met extra kosten te maken. In eerste instantie de kosten voor de begrafenis of crematie, maar ook het gemis aan inkomsten zorgt voor extra kosten. Het berekenen van de overlijdensschade is erg ingewikkeld en daarom werk voor specialisten.

Welke verzekeringen spelen een rol?

  • Een schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de meeste kosten die hierboven genoemd zijn, ongeacht de schuldvraag. Die verzekering is de beste keuze om de financiële gevolgen van een letselschade op te vangen.
  • Een rechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten van juridische bijstand als de schade op een andere partij verhaald moet worden. Dat kan belangrijk zijn omdat er soms onenigheid is over de schuldvraag.
  • Een ongevallenverzekering voor inzittenden keert een bepaald bedrag uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit. Als het om minder ernstig letstel gaat, is de hoogte van dat bedrag vaak erg laag en soms zelfs nul. Bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt vaak wel het volledige bedrag betaald.

Als je zelf de schade hebt veroorzaakt, kun je gelukkig terugvallen op je zorgverzekering. Zaken als aanpassingen aan een woning en smartengeld zullen niet vergoed worden, tenzij je een schadeverzekering voor inzittenden hebt afgesloten.​

Wat als de dader onbekend is?

Als de schade veroorzaakt wordt door een onbekend gebleven auto of door een onverzekerde automobilist, zal het Waarborgfonds Motorverkeer als verzekeraar optreden. Dan moet wel bewezen zijn dat die andere partij de veroorzaker is.

Schade door geweldpleging

Wie schade lijdt door geweldpleging door een ander, kan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Schadefonds geweldsmisdrijven.

Hoe lang duurt de afhandeling van een letselschade?

De duur van de behandeling is vooral afhankelijk van het genezingsproces. Een minder ernstige letselschade kan in een paar weken geregeld zijn. Een ernstige letselschade kan pas geregeld worden als het letsel is genezen, of als het letsel niet meer verslechtert of verbetert.

Discussie over oorzaak (causaliteit)

Bij letselschadebehandeling ontstaat altijd veel discussie over klachten die niet direct aan het ongeval kunnen worden gekoppeld. De verzekeraar zal in elk geval onderzoeken welke klachten er al voor het ongeval waren en welke klachten er na het ongeval zijn ontstaan. In ernstige gevallen moeten er meerdere specialisten een mening over geven.

Geen rechtsbijstandverzekering?

Als je een ernstigere letselschade oploopt door toedoen van iemand anders, kan het nuttig zijn om een belangenbehartiger in te schakelen. Is een andere partij aansprakelijk? Dan hoeft de benadeelde geen kosten te betalen van de belangenbehartiger: dat doet (de verzekeraar van) de benadeelde partij. 

Alle in Nederland geregistreerde letselschadebureaus vind je op deze website.

Moeite met kiezen?

Misschien vind je het lastig om zelf een belangenbehartiger of advocaat te kiezen. Hieronder vind je een paar grotere bureaus met goede reviews. Je kunt veel informatie over letselschade terugvinden op de websites van deze bureaus. Daarnaast hebben ze een chatfunctie.

Flyct

Heb je schade opgelopen door een aanrijding met een buitenlandse partij of door een ski-ongeval? Flyct heeft een internationaal netwerk. Daarnaast werkt Flyct met specialisten in heel Nederland.

Nostimos

Veel mensen vinden het een prettig idee als de behandelaar de streek goed kent. Nostimos werkt vanuit acht verschillende locaties in Nederland. Er is dus altijd een behandelaar in de buurt. Het kantoor is al meer dan dertig jaar een begrip.

JBL&G

Bij letsel is het altijd verstandig om een gespecialiseerd letselschadekantoor in te schakelen. Bij JBL&G heb je een vaste, betrokken jurist, die jou thuis kan bezoeken. Het kantoor heeft drie vestigingen. De juristen van JBL&G gaan moeilijkheden niet uit de weg en geven uitdagende zaken vaak het voordeel van de twijfel. JBL&G is strikt onafhankelijk en werkt niet voor verzekeraars of in opdracht van rechtsbijstandsverzekeraars. In deze introductievideo stelt JBL&G zich aan je voor.

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​ 

  • ​Waarborgfonds Motorverkeer

​Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Suzan Samson. Zij is specialist op het gebied van autoverzekeringen en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld: ADBNR en Volkskrant.

Awards

De autoverzekering vergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen, waaronder de Website van het Jaar, WUA Award en de Shopping Award.