Schade door extreme regen

Door natuurgeweld zoals extreme regenval ontstaat vaak veel schade. Kelders lopen vol en er kunnen lekkages ontstaan in woningen. Maar ook je auto kan flinke schade oplopen. Bijvoorbeeld als de regenval zorgt voor overstromingen. Denk bijvoorbeeld aan kortsluiting of schade aan de motor. Maar ook blikschade of schade aan de accu of aan het interieur. 

Dekking waterschade autoverzekering

Heb je alleen een WA-verzekering? Dan ben je niet verzekerd voor waterschade. Met deze dekking ben je alleen verzekerd voor schade die je met jouw auto bij anderen veroorzaakt. Heb je een uitgebreidere dekking? Bij een WA + beperkt casco of volledig casco dekking wordt schade die is veroorzaakt door een overstroming door de meeste verzekeraars wel gedekt. 

Definitie van overstroming onduidelijk

Schade die direct is veroorzaakt door natuurgeweld/natuurrampen is verzekerd onder de beperkt- en volledig casco dekking. Hieronder valt ook een overstroming. Dit staat in de polisvoorwaarden van verzekeraars. Maar wat is precies de definitie van het begrip ‘overstroming’? Dat is onduidelijk. Is er sprake van een overstroming als de riolering de hevige regenval niet meer aan kan? Of is er alleen sprake van een overstroming als er bijvoorbeeld dijken breken of overlopen? Dit staat vaak niet duidelijk in de polisvoorwaarden van verzekeraars. Het is daarom mogelijk dat een verzekeraar schade door een overstroming door regenwater toch niet dekt.

Check je polisvoorwaarden

Verzekeraars gaan dus op verschillende manieren om met schade door een overstroming. In de praktijk blijkt dat de meeste verzekeraars de schade gelukkig wel dekken. Wil je weten hoe jouw auto precies verzekerd is voor schade door wateroverlast? Check dan de polisvoorwaarden van je autoverzekering. Hier staat vermeld wanneer er wel of geen dekking is. Neem bij twijfel altijd contact op met je verzekeraar.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

In sommige gevallen worden overstromingen officieel bestempeld als ramp. Zoals de overstromingen in Zuid-Limburg in de zomer van 2021. In dit geval kun je aanspraak doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) als je schade niet wordt gedekt door je autoverzekering. Je kunt via deze wet dan een deel van de schade vergoed krijgen.

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​ 

  • Overheid.nl
  • Verbond van Verzekeraars

​Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Suzan Samson. Zij is specialist op het gebied van autoverzekeringen en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld: ADBNR en Volkskrant.

Awards

De autoverzekering vergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen, waaronder de WUA Award en de Shopping Award in 2021.