Energie opwekken met fossiele brandstoffen

Bij deze manier van energie opwekken worden stoffen verbrand als aardgas, steenkool en olie. Dit proces lijkt op het opwekken in kerncentrales, alleen worden hierbij fossiele brandstoffen gebruikt en geen uranium.

Energie opwekken met zonnepanelen

Bij het opwekken van energie met zonnepanelen, wordt zonlicht opgevangen door halfgeleiders en wordt dit omgezet in energie. Bij het gebruikmaken van zonnepanelen kun je de teveel opgewekte energie terugleveren aan het net. Daardoor kun je flink besparen op je energierekening

Energie opwekken met windmolens

Bij deze manier van energieopwekking wordt gebruikgemaakt van wind. Bij het draaien van de windmolens draait een dynamo mee, die vervolgens energie opwekt.

Energie opwekken met water

Energie opwekken met water gaat op een vergelijkbare manier als bij windenergie. Alleen wordt hier de energie opgewekt door water langs een dynamo te laten stromen.

Energie opwekken met biomassa

Dit is de 'groene' variant van het verbranden van fossiele brandstoffen. Biomassa is biologisch restmateriaal. Denk hierbij aan houtsnippers, tuinafval en mest.

Energie opwekken uit afval

Een manier om energie uit afval te halen is door het te verbranden. Afval dat niet meer wordt hergebruikt, wordt verbrand en omgezet in energie. Deze manier van opwekking is minder duurzaam dan zonne- of windenergie, omdat bij de verbranding CO2 vrijkomt. En CO2 is slecht voor het milieu. Er komt wel minder CO2 vrij dan bij energie-opwekking met fossiele brandstof. Ook wordt de hoeveelheid afval minder en wordt afval op een goede manier gebruikt. Maar recyclen blijft beter voor het milieu dan verbranden.

Energie opwekken via kerncentrales

Bij het opwekken van energie in kerncentrales, worden atomen gespleten. Het gaat hier voornamelijk om uranium. Dit uranium moet gezien worden als de brandstof om de machines draaiende te houden. Een grote hoeveelheid stoom die hierbij vrijkomt, zorgt ervoor dat een gigantische reactor ronddraait en grote hoeveelheden energie aflevert.

Energie opwekken door energieleveranciers veranderd

De laatste tien jaar is er veel veranderd aan de energieopwekking van energieleveranciers. Grote energieleveranciers wekte eerste vooral energie op via centraal geleide centrales, maar dat doen ze nu steeds meer lokaal. Hierdoor worden mensen meer betrokken bij het opwekken van duurzame energie. Door het opwekken van energie lokaal te doen, hoeft er ook minder energie vervoerd te worden. Daardoor gaat er minder energie verloren.

Waar wordt in Nederland energie opgewekt?

In Nederland wordt op veel plaatsen energie opgewekt. Zo zijn er huishoudens die energie opwekken door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Maar de meeste opwekking wordt gedaan door bedrijven. 

Veel opwekking uit aardgas 


De plekken waar energie wordt opgewekt, liggen verspreid door heel Nederland. De meeste bedrijven wekken elektriciteit op uit aardgas. Daarnaast wordt er ook gebruikgemaakt van wind, biomassa, kolen, uranium en afval. De meeste bedrijven die energie opwekken, zijn in de handen van energiemaatschappijen. Zo hebben bijvoorbeeld NuonEssentEneco en E.on bedrijven door Nederland zitten waar de opwekking van elektriciteit op een van de eerder genoemde manier wordt gedaan. Ook andere bedrijven wekken elektriciteit op en leveren dit vervolgens aan bedrijven of woningen in de omgeving.

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina is de volgende bron geraadpleegd:​

  • Milieucentraal

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Joris Kerkhof. Hij is specialist op het gebied van energie en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij het AD en de Volkskrant

Ook geeft Joris regelmatig meer uitleg over de huidige situatie rondom de hoge energieprijzen. In dit blog lees je de belangrijkste vragen en antwoorden. 

Awards Independer

De energievergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen. Ook kwam Independer dit jaar nog als beste energievergelijker naar voren bij een onderzoek van WUA.