Waarom is het Energieakkoord gesloten?

Het Energieakkoord is gesloten zodat Nederland zich blijft richten op het verduurzamen en besparen van energie. Aan de hand van het Energieakkoord moet in 2020 14% van de energie in Nederland duurzaam worden opgewekt. Dat is een Europese doelstelling. Door een akkoord te sluiten met verschillende organisaties uit verschillende sectoren, kan er samengewerkt worden. Hierdoor worden bepaalde regelingen versneld om de doelstellingen te behalen.

Wat zijn de gevolgen van het Energieakkoord?

In het Energieakkoord zijn vier hoofddoelen beschreven. Tot nu toe zijn door het Energieakkoord onder andere de volgende doelen bereikt:

  • Het programma 'stroomversnelling' is gerealiseerd. Dit programma zorgt ervoor dat huizen uit de jaren 50 tot 70 gerenoveerd worden. Het doel is dat deze huizen energiezuiniger worden en het wooncomfort verbetert.
  • De locaties voor windturbines op zee zijn aangewezen door het kabinet.
  • Er is een gedragscode gekomen voor het plaatsen van windturbines op het land. Hierin staat centraal dat omwonende zo vroeg mogelijk bij de windprojecten worden betrokken.
  • Een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar. Dat is 100 petajoule per 2020.
  • Het aandeel van duurzame energieopwekking (4,5% in 2013), moet in 2020 stijgen naar 14 procent. In 2023 moet dit aandeel 16 procent zijn.
  • Ten minste 15.000 extra voltijdbanen. Dit moet vooral in de eerstkomende jaren gedaan worden.

Duurzaam Nederland

De Rijksoverheid heeft aan de hand van het klimaatakkoord van Parijs een plan voor Nederland opgesteld. Hierin zijn doelstellingen opgenomen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Bij elke sector is stilgestaan hoe dat wordt bereikt. In 2030 moeten de eerste doelen al zijn bereikt, in 2050 zijn we al volledig duurzaam. De eerste doelen zijn gesteld voor 2030 uiteindelijk moeten we in 2050 voldoen aan alle eisen. De broeikasgassen die we nu uitstoten zijn in 2050 bijna verleden tijd en gebruiken we nog nauwelijks fossiele brandstoffen.

Nieuwbouwhuizen mogen alleen nog aardgasvrij worden gebouwd. In 2050 zijn alle bestaande woningen van het aardgas af. Dat kan natuurlijk niet in één keer. De gemeenten brengen voor het einde van 2021 in kaart hoe zij wijken kunnen verduurzamen. Ze zullen daarbij kijken naar isolatiemaatregelen en of zij wijken aan kunnen sluiten op warmtenetten of stadsverwarming. Goede isolatie zorgt er voor dat de woning makkelijker te verwarmen is. Gemeente en de overheid zullen hiervoor subsidies beschikbaar stellen. Ook zullen er verschillende financieringsmogelijkheden moeten komen om verduurzamen van woningen mogelijk te maken.

Nu wekken we veel elektriciteit op met kolencentrales, maar wanneer die worden gesloten zullen we dus alternatieve energiebronnen moet gebruiken. In Nederland moeten in 2030 alle kolencentrales sluiten, er zijn plannen om de kolencentrales sneller te sluiten. De Amsterdamse kolencentrale Hemweg sluit al in 2020. Belangrijk omdat bij de kolencentrales een hoop CO2 wordt uitgestoten. Wanneer kolencentrales worden gesloten zullen er meer duurzame energiebronnen voor terug moeten komen. Er worden daarom windparken op zee aangelegd en meer zonnepanelen geïnstalleerd. Ook worden mogelijkheden zoals het gebruik van waterstof nagekeken. Voor de netbeheerder TenneT ligt er een grote uitdaging om iedereen elektriciteit te waarborgen.

We willen ons van A naar B kunnen blijven verplaatsen. Auto’s, bussen en vrachtwagens stoten nu nog veel schadelijke uitlaatgassen uit. Daarom zal op den duur een groot gedeelte van het Nederlandse wagenpark elektrisch of op waterstof moeten gaan rijden. Tankstations zoals we die nu kennen moeten op den duur voorzien worden van een rijtje laadpalen en ook in straten zullen extra laadpalen moeten komen. Omdat we de wegen niet oneindig kunnen verbreden wordt daarom ook geïnvesteerd in openbaar vervoer.

Ruimte is schaars. We zullen na moeten denken hoe we ons landschap inrichten. Zonneweiden leveren groene energie, maar gaan vaak ten koste van landbouwgrond. Innovaties zouden het in de toekomst misschien mogelijk maken om zonnepanelen op water te kunnen installeren. Ook wordt de mogelijkheid bekeken om landbouw en zonneweiden te combineren.

De industriële sector heeft de uitdaging om grondstoffen continu te kunnen hergebruiken. Minder gebruik van wegwerpplastic, duurzamere grondstoffen die goed te recyclen zijn. Daarnaast kan de sector ook nog van dienst zijn bij het leveren van energie. Bij productie komt restwarmte vrij die gebruikt kan worden om tuinbouw en woonwijken te verduurzamen. De gebruik van restwarmte wordt nu ook al gebruikt.

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

  • Rijksoverheid
  • Milieucentraal

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Joris Kerkhof. Hij is specialist op het gebied van energie en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij het AD en de Volkskrant

Ook geeft Joris regelmatig meer uitleg over de huidige situatie rondom de hoge energieprijzen. In dit blog lees je de belangrijkste vragen en antwoorden. 

Awards Independer

De energievergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen. Ook kwam Independer dit jaar nog als beste energievergelijker naar voren bij een onderzoek van WUA.