Hoe groen is jouw stroom?

Voor groene stroom worden altijd duurzame bronnen gebruikt, zoals zonne-energie of windkracht. Op basis van het HIER klimaatbureau hebben we verschillende energieproducten in kaart gebracht. HIER stelt de grens op 100% groen geproduceerde stroom in Nederland, om verduurzaming in Nederland te kunnen stimuleren. Met verduurzaming wordt bedoeld dat investeringen kunnen worden gedaan in energieopwekking op een duurzame manier, zoals bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie. Of jouw groene stroom écht groen is, is te zien op het stroometiket. Ook kun je de 'Groene stroom checker' van HIER gebruiken.

Let op de herkomst van je energie

Wil je graag gebruikmaken van groene energie? Je kunt er zeker van zijn dat je voor de meest duurzame optie kiest door te letten op de herkomst van stroom. Stel jezelf hierbij twee vragen:

  1. Hoe is jouw stroom opgewekt? Dit kan gebeuren via kolen, gas, wind, water of zon. Kolen en gas zijn fossiele brandstoffen en daarmee niet duurzaam.
  2. Waar is jouw stroom opgewekt? Ook de plek van opwekken maakt uit. Het is het meest duurzaam als groene stroom is opgewekt in Nederland. Check hiervoor het stroometiket van jouw leverancier. Het etiket vind je op de jaarrekening die je elk jaar na 1 mei ontvangt.

Wie is de groenste energieleverancier?

Wil je overstappen naar een andere energieleverancier? Dan is dat een goed moment om te checken welke energieleverancier het groenst zijn. Dit zijn leveranciers die bijna alleen maar groene stroom leveren, dus energie die is opgewekt via zonnepanelen of windmolens in Nederland. Belangrijk hierbij is ook dat ze samenwerken met groene producenten. Ook moeten zij zich actief inzetten voor de overstap naar een volledig groene energievoorziening.

Kosten groene stroom

Is groene energie veel duurder dan grijze stroom? Meestal verschilt het qua prijs niet veel. Groene energie hoeft zelfs niet eens duurder te zijn. De prijzen tussen verschillende duurzame energieleveranciers kunnen ook verschillen. Zorg er daarom voor dat je de verschillende energieleveranciers met elkaar vergelijkt. Zo kun je kiezen voor een duurzame, maar toch betaalbare optie.

Veelgestelde vragen groene energie

Groene energie is energie die is opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon, wind, waterkracht en biomassa. Dat betekent dat er voor iedere eenheid stroom op het elektriciteitsnet, ook één eenheid duurzaam wordt opgewekt. Alle stroom gaat over hetzelfde netwerk, maar door groene stroom af te nemen weet je in ieder geval zeker dat jouw stroom is opgewekt uit duurzame bronnen. Er is nog wel een verschil of groene stroom écht duurzaam opgewekt is in Nederland, of 'vergroend' gemaakt is door middel van GvO's (Garantie van Oorsprong) uit het buitenland.

Als je groene stroom koopt, koop je een bewijs dat er eenzelfde aantal kilowatturen groene stroom wordt geproduceerd als dat je afneemt. Omdat het vrijwel onmogelijk is om een apart stroomnet aan te leggen voor groene stroom, wordt de duurzame stroom aan het bestaande stroomnet toegevoegd. Mensen met groene stroom krijgen dus gewone stroom uit hun stopcontact, maar hebben de zekerheid dat eenzelfde hoeveelheid groene stroom op het net is gezet.

Groene energie of groene stroom wordt opgewekt door wind, zon en de levering van goede biomassa. Omdat er geen controle is over hoe hard het waait en hoe lang de zon schijnt, werd energie groen genoemd als minstens 80% ook echt duurzaam geproduceerd is. De grens is nu opgeschoven naar 100%, omdat het aanbod van groene stroomproducten in Nederland sterk is gegroeid. Die producten zijn eigenlijk allemaal 100% groen uit Nederland, of (bijna) helemaal 100 % vergroend. De 80% grens was dus niet meer nodig.

Energie die duurzaam wordt opgewekt, krijgt een certificaat. Dat is een zogenaamde Garantie van Oorsprong (GvO). Deze certificaten worden uitgegeven door CertiQ, een onafhankelijke organisatie. De controle op de groene stroom producten wordt gedaan door de ACM (Autoriteit Consumenten markt). Er worden niet meer GvO-certificaten uitgegeven dan er groene stroom wordt geproduceerd. Daar zien CertiQ en de NMA streng op toe.

Wij vinden het belangrijk dat er ook in Nederland meer groene stroom wordt geproduceerd. Maar wij zijn niet tegen goed gecontroleerde import. Dat wordt mogelijk als er een koppeling komt tussen het certificatensysteem en de Europese duurzame energieverplichting. Dan zou Noorwegen, als zij certificaten blijven verkopen, extra groene stroom moeten produceren om aan de Europese verplichting te voldoen. Met zo'n koppeling worden ook de Noorse certificaten wat waard. De certificaten worden dat niet meer gedumpt, zoals nu wel gebeurt.

Een derde van de groene stroom die we in Nederland gebruiken, wordt in Nederland door bijvoorbeeld windmolens en biomassa opgewekt. De rest, twee derde, wordt vergroend met GvO's uit het buitenland, meestal uit Noorwegen. Deze zogenaamde import van groene stroom deugt niet. Als je er beter naar kijkt, blijkt dat je eigenlijk grijze stroom uit Nederland koopt, zonder dat er geïnvesteerd wordt in duurzame productie in Nederland.

Iedere energiemaatschappij moet via een stroometiket laten zien waar de stroom vandaan komt. Dat etiket wordt gecontroleerd door de ACM. Dat gebeurt op basis van de groene stroomcertificaten die worden verstrekt door CertiQ. De 'Groene stroom checker' is gebaseerd op deze etiketten. Daarnaast hebben wij aan energieleveranciers gevraagd of hun stroom in Nederland is geproduceerd of uit het buitenland is geïmporteerd.

Nederlandse energieleveranciers die zelf niet voldoende groene stroom produceren, kopen groene stroomcertificaten uit met name Noorwegen. Hiermee 'vergroenen' ze de Nederlandse stroom. De Noren hebben echter alleen maar groene stroom en hebben de certificaten niet nodig om dat te bewijzen. De stroom wordt wel gebruikt door de Noren, maar de certificaten blijven over. Er komt dus niet daadwerkelijk groene stroom uit Noorwegen naar Nederland en er komt ook geen extra windmolen of zonnepaneel bij.

Groene stroom is soms iets duurder dan grijze stroom. Dit omdat er een certificaat (Garantie van Oorsprong) voor gekocht is. Dit is niet altijd zo, waardoor in sommige gevallen groene stroom even duur of zelfs goedkoper is dan grijze stroom. Om een goed beeld te krijgen van de prijsverschillen tussen (écht) groene stroom en grijze stroom, kun je het beste energie vergelijken.

In Nederland weet je alleen zeker dat je echte groene stroom hebt, als deze stroom zoveel mogelijk (minimaal 80%) in Nederland wordt opgewekt. Dan weet je namelijk zeker dat ergens in Nederland de stroom is opgewekt door bijvoorbeeld een windmolen of zonnepaneel. En dat het geen grijze stroom is die 'vergroend' wordt met (Noorse) certificaten. Bij de 'Groene stroom checker' van de HIER Klimaatcampagne, kun je zien welke groene stroom ook daadwerkelijk écht groene stroom is.

Ruim de helft van de groene stroomcertificaten die Nederlandse energieleveranciers in het buitenland kopen, komt uit Noorwegen. De rest komt vooral van waterkrachtcentrales uit Zweden en Oostenrijk.

Ja, er bestaat groen gas. Groen gas is duurzaam geproduceerd biogas, ontstaan uit de vergisting van organische producten zoals slib en gft-afval. Dit biogas wordt dan bewerkt, zodat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Het is nog niet mogelijk om hier op een duurzame manier grote hoeveelheden van te produceren. Om die reden bieden energieleveranciers nog geen écht groen gas aan, maar 'gewoon' gas met een compensatie voor de CO2-uitstoot.

Bij CO2-gecompenseerd gas, wordt de CO2-uitstoot die ontstaat bij de verbranding van aardgas, gecompenseerd. Helaas is het nog niet mogelijk om een grote hoeveelheid groen gas op een duurzame manier te winnen. Om toch iets te doen aan het milieu, hebben leveranciers een andere oplossing bedacht. Dit doen ze bijvoorbeeld door te investeren in duurzame energie en/of in bescherming en ontwikkeling van bossen.

Laatste nieuws over groene energie

Energierekening moeilijk te betalen? Nieuwe regels geven meer lucht Tot minstens april 2023 kunnen energieleveranciers energiecontracten minder snel afsluiten bij een betalingsachterstand. De overheid heeft dit besloten omdat de energieprijzen de pan uit rijzen. Dit geeft veel huishoudens wat meer ademruimte als ze de energierekening niet kunnen betalen.  Tijdelijke regeling... lees meer
Terugkijken: Independer energie-expert Joris Kerkhof beantwoordt al je energievragen Tijdens deze speciale uitzending die in het teken staat van je energierekening beantwoorden Joris Kerkhof van Independer en Joyce Donat van de Consumentenbond alle vragen over jouw energienota. https://vimeo.com/766844228 ... lees meer
Hoeveel energiebelasting betaal jij in 2023? Hoge prijzen, compensaties, een prijsplafond: er gebeurt veel op het gebied van energie. Onlangs werd bekend dat volgend jaar ook de belasting verandert die we betalen over stroom en gas. Deze belasting gaat omhoog, maar dat wordt ruim gecompenseerd door... lees meer
Lees het laatste nieuws over energie

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

  • Rijksoverheid
  • Milieucentraal

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Joris Kerkhof. Hij is specialist op het gebied van energie en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij het AD en de Volkskrant

Ook geeft Joris regelmatig meer uitleg over de huidige situatie rondom de hoge energieprijzen. In dit blog lees je de belangrijkste vragen en antwoorden. 

Awards Independer

De energievergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen. Ook kwam Independer dit jaar nog als beste energievergelijker naar voren bij een onderzoek van WUA.