Wat is het Energieakkoord?

Het Energieakkoord is gesloten door 40 organisaties, waaronder de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur-en milieuorganisaties, netbeheerders, de bouwsector en wooncorporaties. Het Energieakkoord is gesloten op 6 september 2013. Het akkoord heeft een langetermijndoel voor 2020, dat is onderverdeeld in korte en middellange termijndoelen. Het Energieakkoord richt zich op energiebesparing en meer opwekking van duurzame energie. Maar het heeft ook als doel om ten minste 15.000 voltijdbanen extra banen te creëren.

Waarom is het Energieakkoord gesloten?

Het Energieakkoord is gesloten zodat Nederland zich blijft richten op het verduurzamen en besparen van energie. Aan de hand van het Energieakkoord moet in 2020 14% van de energie in Nederland duurzaam worden opgewekt. Dat is een Europese doelstelling. Door een akkoord te sluiten met verschillende organisaties uit verschillende sectoren, kan er samengewerkt worden. Hierdoor worden bepaalde regelingen versneld om de doelstellingen te behalen.

Wat zijn de gevolgen van het Energieakkoord?

In het Energieakkoord zijn vier hoofddoelen beschreven. Tot nu toe zijn door het Energieakkoord onder andere de volgende doelen bereikt:

  • Het programma 'stroomversnelling' is gerealiseerd. Dit programma zorgt ervoor dat huizen uit de jaren 50 tot 70 gerenoveerd worden. Het doel is dat deze huizen energiezuiniger worden en het wooncomfort verbetert.
  • De locaties voor windturbines op zee zijn aangewezen door het kabinet.
  • Er is een gedragscode gekomen voor het plaatsen van windturbines op het land. Hierin staat centraal dat omwonende zo vroeg mogelijk bij de windprojecten worden betrokken.
  • Een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar. Dat is 100 petajoule per 2020.
  • Het aandeel van duurzame energieopwekking (4,5% in 2013), moet in 2020 stijgen naar 14 procent. In 2023 moet dit aandeel 16 procent zijn.
  • Ten minste 15.000 extra voltijdbanen. Dit moet vooral in de eerstkomende jaren gedaan worden.
Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.