Waarom betaal je energiebelasting?

Energiebelasting werd voor het eerst ingevoerd in 1996. De overheid wilde hiermee de consument bewuster maken van het eigen energieverbruik met als belangrijkste doel er zuiniger mee om te springen. Dit is nodig om het milieu minder te belasten. Denk bijvoorbeeld aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Ook speelde het feit dat fossiele brandstoffen in de toekomst steeds schaarser zullen worden een belangrijke rol. Dit heeft er dan ook toe geleid dat de overheid zich de laatste decennia steeds meer is gaan richten op schonere en duurzame alternatieven. Zo worden de opbrengsten van de ODE door de overheid gebruikt om te investeren in duurzame energie. Een ander deel van de belastingopbrengsten vloeit echter weer terug in de portemonnee van de energieverbruiker.


Groot deel van je energierekening is belasting

Je energieverbruik zorgt voor een flink bedrag aan belastinginkomsten voor de overheid. Zo moet je voor elke kWh stroom of m3 gas dat je verbruikt een heffing betalen. Dit wordt energiebelasting genoemd. Voor een gemiddeld gezin kan het bedrag dat je aan energiebelasting moet betalen oplopen tot wel € 800,-. Daarnaast betaal je sinds 1 januari 2013 een heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) Ook deze heffing is gebaseerd op zowel het stroom- als gasverbruik. Tenslotte moet je 21% btw afdragen over de kosten die worden gemaakt voor de levering van energie, het netbeheer en over de verschillende overheidsheffingen.

Aangepaste energietarieven door verandering energiebelasting

De energiebelasting wordt jaarlijks aangepast door de overheid op 1 januari. Deze verandering kan een stijging van de energiebelasting zijn, maar ook een daling. Een energieleverancier heeft hier geen invloed op en moet deze verandering ook per 1 januari doorvoeren. Zo kan het zijn dat je een vast energiecontract hebt, maar dat je totale tarieven toch stijgen tijdens het contract. Je totale tarieven zijn namelijk het leveringstarief en de energiebelasting bij elkaar opgeteld. Het leveringstarief staat wel vast. Het gedeelte wat energiebelasting is kan veranderen ook als heb je een contract met een vaste looptijd. De verandering is bij elke leverancier hetzelfde. Het is dus niet zo dat als de energiebelasting wijzigt een andere energieleverancier voordeliger is. Het kan dus nog steeds verstandig zijn om te kiezen voor een energiecontract met een vaste looptijd. Daarbij zou het ook kunnen dat de energiebelasting daalt en dat je totale tarieven voordeliger worden.

Ontvangen van vermindering energiebelasting

Hoewel je als energieverbruiker dus verschillende belastingen moet betalen, ontvang je ook weer een bedrag terug. Dit wordt vermindering energiebelasting genoemd. Deze vermindering is van toepassing op locaties met een verblijfsfunctie. Denk daarbij aan woningen, kantoren maar bijvoorbeeld ook aan campings, restaurants en hotels. De overheid heeft bepaald dat ieder huishouden (locatie met verblijfsfunctie) recht heeft op een minimum hoeveelheid energie. Om hierin tegemoet te komen geeft de overheid aan ieder huishouden een bedrag als compensatie voor de energiebelasting. Dit is de vermindering energiebelasting. Voor 2019 is dit vastgesteld op € 311,84 per aansluiting.

Stijging van de energiebelasting