Krijg ik de energierekening op tijd?

Energieleveranciers worden verplicht door de Autoriteit Consument & Markt om een eindnota te versturen aan mensen die overstappen of verhuizen. Dit moet gebeuren binnen twee maanden. Ook komt er per maand een energierekening binnen. Je betaalt je energiekosten elke maand vooraf, gebaseerd op schattingen. Aan het eind van het jaar wordt dit verrekend.

Is de energierekening juist?

Vroeger zaten er regelmatig fouten in de energierekening. De laatste jaren zijn energierekeningen gelukkig wat makkelijker geworden en worden er minder fouten gemaakt. Vroeger kon je als consument ook nauwelijks controleren of er fouten werden gemaakt, want een energierekening was vaak niet te begrijpen.

Wat is het termijnbedrag?

Bij het termijnbedrag wordt gekeken naar het gebruik van de aankomende maand en wordt hier een bedrag aan verbonden. Ook al verschilt je energiegebruik per maand, het is toch fijn om van te voren te weten waar je (ongeveer) aan toe bent. Deze nota ontvang je elk begin van de maand. Als aan het eind van het jaar blijkt dat je te veel of te weinig hebt betaald, wordt dit verrekend.

Wat is de eindafrekening?

Dit is een rekening waarin staat hoeveel energie je precies hebt verbruikt. Ook staat er of de energieleverancier nog geld tegoed heeft of juist nog moet vergoeden. Deze rekening krijg je alleen bij een overstap naar een andere leverancier of bij verhuizing. De energieleverancier is verplicht om binnen twee maanden na je overstap de eindafrekening te sturen.

Wat zijn de vaste leveringskosten?

Vaste leveringskosten worden door je energieleverancier in rekening gebracht. Zij betalen hiervan onder andere de administratieve kosten. Dit bedrag verschilt per leverancier, dus ook hier heb je zelf invloed op wanneer je een keuze maakt voor een leverancier.

Wat is een netbeheerder?

Een netbeheerder is het bedrijf dat letterlijk het energienet beheert. Ze leggen het net aan, ze zorgen voor het onderhoud van het netwerk, ze zorgen dat je woning wordt aangesloten op het netwerk en ze zorgen voor het transport van elektriciteit en gas.

Wat is energiebelasting?

Van de totale energiekosten bestaat een groot deel uit belasting. De energieleveranciers innen deze belasting en dragen het vervolgens weer af aan de overheid. Naast energiebelasting is er ook nog een heffing voor 'opslag duurzame energie'. De energiebelasting heeft als doel dat mensen zich bewust zijn van hun energieverbruik en hier zorgvuldig(er) mee omgaan. De heffing opslag duurzame energie heeft als doel om groene energie te stimuleren. De heffing geldt voor alle energieproducten, dus ook de groene producten. Het geld dat deze heffing oplevert gaat naar mensen die groene stroom opwekken.

In onderstaande tabellen zie je de tarieven van de energiebelasting:

Tarieven stroom (incl 21% btw) per jaar Energiebelasting per kWh Heffing "opslag duurzame energie" per kWh Energiebelastingen per kWh (totaal)
Over de eerste 10.000 kWh € 0,1226 € 0,009 € 0,1316
Verbruik van 10.001 - 50.000 kWh € 0,0593 € 0,0149 € 0,0742
Tarieven gas (incl 21% btw) per jaar Energiebelasting per m3 Heffing "opslag duurzame energie" per m3 Energiebelastingen per m3 (totaal)
Over het verbruik tot 170.000m3 € 0,3055 € 0,0192 € 0,3247

Wat zijn netbeheerkosten?

Voordat de energie je huis bereikt, heeft het al een lange weg afgelegd. Dit gebeurt met een energienetwerk: een netwerk dat bestaat uit leidingen waar de energie door heen gaat. Om gebruik te maken van dit netwerk, betaal je netbeheerkosten. Ook zitten hier kosten bij voor onderhoud van het netwerk en de aansluiting van je woning op dit netwerk. De netbeheerder brengt hiervoor kosten in rekening. Welke netbeheerder je hebt, hangt af van de regio waar je woont. De netbeheerkosten betaal je meestal via de factuur van de energieleverancier.

Wat is het aansluittarief?

Het aansluittarief is het tarief dat je betaalt voor het aansluiten van je woning op het energienet. Ook het onderhoud van je aansluiting, administratiekosten en vaste werkzaamheden vallen hieronder. Dit geldt voor gas en elektriciteit. Het aansluittarief wordt bepaald door de netbeheerder. Op het moment dat je een nieuwbouwhuis koopt of afgesloten bent geweest van energie, moet je een aansluittarief aan de netbeheerder betalen om weer aangesloten te worden. Daarnaast betaal je ook jaarlijkse kosten. Dit zijn onder andere kosten transportkosten en een vast bedrag per dag voor het onderhouden van de aansluitingen. Deze kosten worden ook wel netbeheerkosten genoemd en zijn er voor stroom en gas. De netbeheerkosten zijn terug te vinden op de jaarrekening van je energieleverancier.

Wat is het transporttarief?

Om energie in je huis te krijgen, wordt er gebruikgemaakt van het energienetwerk. Dit netwerk bestaat uit allemaal leidingen waar de elektriciteit en gas door worden vervoerd. Het transporttarief is een vergoeding voor gebruik, onderhoud en aansluiting van het netwerk. Deze kosten worden betaald aan de netbeheerder in je omgeving. De hoogte van het transporttarief staat op de factuur die je van je energieleverancier krijgt.

Wat is meter huur?

Elk jaar moeten de meterstanden worden gemeten voor de eindafrekening. Wanneer je een analoge meter hebt, moet je dit zelf doen. Als je een slimme meter hebt gaat dit automatisch. Er zijn speciale meetbedrijven die dit allemaal voor je verwerken. Zij geven dit ook weer door aan de netbeheerder. De meetbedrijven zijn eigenaar van de meters; zij verkopen, repareren en verhuren deze. Jij huurt je energiemeter van het meetbedrijf. De meter blijft dan eigenaar van het meetbedrijf en daar betaal je huurkosten voor. De overheid heeft een maximaal uurtarief ingesteld. Dit tarief geldt alleen niet als je een slimme meter kiest.

Opslag duurzame energie (ODE)

Opslagkosten voor duurzame energie zijn ook opgelegd door de overheid. Zij bepalen jaarlijks de hoogte hiervan. Dit wordt, net als de energiebelasting, geheven over zowel stroom als gas. Deze heffing is ingevoerd om de investeringen in duurzame energie te stimuleren.

Wat is btw?

BTW staat voor belasting toegevoegde waarde. Het BTW-tarief op je energierekening is op dit moment 21%. Hiermee wordt je rekening verhoogd. BTW is verplicht door de overheid. BTW wordt meteen berekend aan de consument. Vervolgens betaalt de energieleverancier dit aan de overheid.

Voorbeelden jaarnota's energieleveranciers

Ben je benieuwd hoe een jaarnota van een energieleverancier er uitziet? Bekijk voorbeelden van de jaarnota's van Budgetenergie, Nuon en Essent