Wat is schaliegas?

Schaliegas wordt ook wel een onconventioneel gas genoemd. Het is methaan of aardgas dat is opgesloten tussen de kleideeltjes in een schaliegesteente. Dit gesteente is zo ondoordringbaar, dat het gas er niet zomaar uit kan ontsnappen. Het gas blijft daardoor opgeslagen in een soort grote bellen tussen de gesteentelagen. Het gas zit in grote delen van Nederland op enkele kilometers diepte onder de grond. Om het gas te kunnen winnen, zijn er boringen nodig. En een techniek die fracking heet. 

Wat is fracking?

Fracking is een methode waarmee oliemaatschappijen schaliegas winnen. Fracking wordt ook wel ‘hydraulisch fractureren’ of ‘hydraulisch kraken’ genoemd. Onder hoge druk worden grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in de gesteentes in de grond gespoten. Hierdoor ontstaan er barsten in de gesteentes en komt het gas vrij. Fracking vindt plaats op ongeveer drie tot vier kilometer diepte. Er ontstaan grote scheuren in de grond. Bovendien kunnen de chemicaliën schadelijk voor het milieu. Veel mensen zijn daarom tegen fracking en het inwinnen van schaliegas. 

Risico’s van fracking

Het inwinnen van schaliegas is niet zonder risico. Het kan grote gevolgen hebben op het milieu. We noemen er enkele.

  • Het is vervuilend voor het grondwater, de bodem en de lucht. 
  • Voor de winning van schaliegas is veel water nodig. 
  • Er worden veel chemicaliën gebruikt. Het grootste deel van deze stoffen blijft onder de grond. Het is niet bekend wat deze stoffen ondergronds veroorzaken op de lange termijn.
  • Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn tegenstander van schaliegas, omdat ze bang zijn voor vervuiling van het drinkwater.
  • Fracking veroorzaakt kleine aardbevingen, waardoor gebouwen kunnen verzakken.
  • Bij de boringen kan methaan vrijkomen. Dat gas draagt bij aan het broeikaseffect. Zelfs veel meer dan CO2.
  • Voor de winning van schaliegas is een groot aantal boorputten nodig. Dit betekent dat het landschap sterk verandert. Mogelijk wordt er ook geboord in natuurgebieden.​

Geen schaliegas en fracking in Nederland

In Nederland (in Boxtel) is de winning van schaliegas niet toegestaan. Dit besloot Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in juli 2019. Dit betekent dat er een einde komt aan de ophef over schaliegas in Nederland. In andere landen doen ze wel aan schaliegaswinning. In de Verenigde Staten wordt dit bijvoorbeeld sinds 2007 op grote schaal gedaan.

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina is de volgende bron geraadpleegd:​

  • Milieudefensie

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Joris Kerkhof. Hij is specialist op het gebied van energie en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij het AD en de Volkskrant

Ook geeft Joris regelmatig meer uitleg over de huidige situatie rondom de hoge energieprijzen. In dit blog lees je de belangrijkste vragen en antwoorden. 

Awards Independer

De energievergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen. Ook kwam Independer dit jaar nog als beste energievergelijker naar voren bij een onderzoek van WUA.