Begrippenlijst

  • ​Verdrag van Parijs: Internationale afspraak met als doel de opwarming van de aarde te beperken, tot ruim onder de 2 graden. 
  • Klimaatakkoord: Maatregelen van het kabinet om de Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde klimaatverandering te beperken.
  • Energieneutraal: In een energieneutraal huis wek je zelf de energie op die je nodig hebt. 
  • ODE (Opslag Duurzame Energie): Een heffing die je betaalt voor elke kWh stroom en m3 gas die je verbruikt. 
  • Biomassa: Bestaat uit organische materialen zoals hout en wordt gebruikt voor bio-energie. De energie komt vrij door verbranding. Het is 'groen' omdat de bron in principe niet opraakt, maar weer kan aangroeien. 
  • Aardgasvrij: Alle Nederlandse woningen moeten in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat huizen duurzaam verwarmd moeten worden. Isolatie is daarbij belangrijk. 

Standpunten politieke partijen

Iedere partij heeft een eigen standpunt rondom energie. De komende verkiezingen zijn vooral twee thema’s belangrijk:

  • de energietransitie/verduurzaming
  •  energiebesparing 

Per politieke partij zetten we de standpunten op een rij. Benieuwd wat de verschillende partijen vinden over onderwerpen rondom energie? Klik hieronder op de naam van een politieke partij voor een overzicht.