Geen aparte gasaansluiting bij stadsverwarming

Als je bent aangesloten op stadsverwarming, heb je vaak geen aparte gasaansluiting. In de meterkast hangt een stadsverwarmteset, die één of twee meters heeft. Als je twee meters hebt, wordt het warme kraanwater en verwarmingswater apart gemeten. Op de jaarnota vind je het kraanwater terug in m3 en het verwarmingswater in GJ (gigajoules). Je kunt voor de stadsverwarming niet zelf je energieleverancier kiezen. Voor de levering van stroom kan dat wel.

Warmtewet

Omdat je niet je eigen energieleverancier kunt kiezen, controleert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of huishoudens met stadsverwarming niet meer betalen dan een gemiddeld huishouden. Dit doen ze aan de hand van de warmtewet. Deze wet bestaat sinds 1 januari 2014. In de Warmtewet staat onder andere dat een leverancier niet meer mag rekenen dan de landelijke maximumtarieven voor warmte. Daarnaast staat er in wanneer je recht hebt op compensatie en je rechten en plichten bij het meten van je warmteverbruik.

Herziene Warmtewet (1 juli 2019)

Op 1 juli 2019 is de Warmtewet herzien. Eén van de veranderingen is dat de ACM meer maximumtarieven vaststelt. Zo gelden er nu ook maximumtarieven voor de levering van lagere temperaturen. En maximumtarieven voor koeling in combinatie met warmte. Daarnaast zijn er maximumtarieven voor de apparaten die nodig zijn om warmte om te zetten in de goede temperatuur. De nieuwe regels zorgen ervoor dat je als consument beter bent beschermd. De nieuwe tarieven worden vóór elk nieuwe kalenderjaar bekend gemaakt.

Wat mag er door de leverancier in rekening worden gebracht?

Er zijn verschillende soorten kosten waar je rekening mee moet houden:

  • ​een vast bedrag per jaar; 
  • een bedrag per verbruikte gigajoule;
  • de kosten voor de warmtewisselaar;
  • de kosten voor de afleverset;
  • de kosten voor het meten van je verbruik;
  • eenmalige aansluitbijdrage;
  • eenmalige bijdrage als je de aansluiting wilt opzeggen.

De actuele tarieven vind je op de website van de ACM

Als je geen eigen meter hebt, dan gebruikt je leverancier waarschijnlijk warmtekostenverdelers. Dit zijn kleine meters die op je de radiotoren in je woning worden geplaatst. Aan de hand van deze meters berekent de leverancier hoeveel warmte het huishouden heeft verbruikt. Je betaalt vaak ook voor het warmteverbruik in eventuele gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld het trappenhuis in een appartementencomplex. De kosten hiervoor worden dan verdeeld onder de bewoners.

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

  • Rijksoverheid
  • Milieucentraal
  • Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Joris Kerkhof. Hij is specialist op het gebied van energie en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij het AD en de Volkskrant

Ook geeft Joris regelmatig meer uitleg over de huidige situatie rondom de hoge energieprijzen. In dit blog lees je de belangrijkste vragen en antwoorden. 

Awards Independer

De energievergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen. Ook kwam Independer dit jaar nog als beste energievergelijker naar voren bij een onderzoek van WUA.