Ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens krijgt warmte via stads- of blokverwarming. Bij stadsverwarming wordt er op een centrale plek warmte gecreëerd. Deze warmte wordt via een goed geïsoleerd buizensysteem naar de woning getransporteerd. De warmte-opwekking kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld via restwarmte van elektriciteitscentrales, biomassa of warmte van afvalverbrandingsinstallaties. Een nadeel is dat er warmte verloren gaat bij het vervoeren naar de woning.  

Energie vergelijken

Joris Kerkhof, Expert energie
Bijgewerkt: 06 januari 2021

Geen aparte gasaansluiting bij stadsverwarming

Als je bent aangesloten op stadsverwarming, heb je vaak geen aparte gasaansluiting. In de meterkast hangt een stadsverwarmteset, die één of twee meters heeft. Als je twee meters hebt, wordt het warme kraanwater en verwarmingswater apart gemeten. Op de jaarnota vind je het kraanwater terug in m3 en het verwarmingswater in GJ (gigajoules). Je kunt voor de stadsverwarming niet zelf je energieleverancier kiezen. Voor de levering van stroom kan dat wel.

Warmtewet

Omdat je niet je eigen energieleverancier kunt kiezen, controleert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of huishoudens met stadsverwarming niet meer betalen dan een gemiddeld huishouden. Dit doen ze aan de hand van de warmtewet. Deze wet bestaat sinds 1 januari 2014. In de Warmtewet staat onder andere dat een leverancier niet meer mag rekenen dan de landelijke maximumtarieven voor warmte. Daarnaast staat er in wanneer je recht hebt op compensatie en je rechten en plichten bij het meten van je warmteverbruik.

Herziene Warmtewet (1 juli 2019)

Op 1 juli 2019 is de Warmtewet herzien. Eén van de veranderingen is dat de ACM meer maximumtarieven vaststelt. Zo gelden er nu ook maximumtarieven voor de levering van lagere temperaturen. En maximumtarieven voor koeling in combinatie met warmte. Daarnaast zijn er maximumtarieven voor de apparaten die nodig zijn om warmte om te zetten in de goede temperatuur. De nieuwe regels zorgen ervoor dat je als consument beter bent beschermd. De nieuwe tarieven worden vóór elk nieuwe kalenderjaar bekend gemaakt.

Wat mag er door de leverancier in rekening worden gebracht?

Er zijn verschillende soorten kosten waar je rekening mee moet houden:

  • ​een vast bedrag per jaar; 
  • een bedrag per verbruikte gigajoule;
  • de kosten voor de warmtewisselaar;
  • de kosten voor de afleverset;
  • de kosten voor het meten van je verbruik;
  • eenmalige aansluitbijdrage;
  • eenmalige bijdrage als je de aansluiting wilt opzeggen.

De actuele tarieven vind je op de website van de ACM

Als je geen eigen meter hebt, dan gebruikt je leverancier waarschijnlijk warmtekostenverdelers. Dit zijn kleine meters die op je de radiotoren in je woning worden geplaatst. Aan de hand van deze meters berekent de leverancier hoeveel warmte het huishouden heeft verbruikt. Je betaalt vaak ook voor het warmteverbruik in eventuele gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld het trappenhuis in een appartementencomplex. De kosten hiervoor worden dan verdeeld onder de bewoners.

Bronnen en expertise

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

  • Rijksoverheid
  • Autoriteit Consument en Markt (ACM)
  • Milieucentraal

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Joris Kerkhof. Hij is specialist op het gebied van energie en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij het AD en de Volkskrant .

Awards

wua-logo-square.png
shopping-awards.png
bmc.png