Wat is salderen?

Salderen betekent dat de stroom die je teruglevert aan je energieleverancier, wordt verrekend met de verbruikte stroom. Heb je meer energie opgewekt dan je nodig had? Dan geef je dit terug aan je energieleverancier. Daarvoor ontvang je een vergoeding, die per energieleverancier kan verschillen. 

Is de hoeveelheid energie die je verbruikt juist hoger dan de energie die je opwekt? Dan betaal je het normale leveringstarief voor de extra energie die je nodig hebt. Als je een dubbele meter hebt, kan er anders gesaldeerd worden dan bij een enkele meter.

Afbouw salderingsregeling

Op dit moment mag je de stroom die je levert afstrepen tegen de stroom die je zelf verbruikt. Dus wek je meer energie op dan je verbruikt? Dan krijg je een terugleververgoeding, die verschilt per energieleverancier. 

De regering wil de salderingsregeling vanaf 2023 afbouwen. Dit is nog een voorstel. Dit betekent dat je elk jaar minder stroom mag afstrepen. En dat je vanaf 2031 helemaal niet meer kan salderen. Je krijgt dan een vergoeding voor elke kWh stroom die je teruglevert. In dit artikel lees je meer. 

Wanneer ga je salderen?

Wanneer je zelf stroom opwekt en je bent aangesloten op het energienet, dan kun je de opgewekte stroom salderen met de stroom die je afneemt van het energienet. Heb je een slimme meter of een meter die kan teruglopen? En heb je je aangemeld op www.energieleveren.nl? Dan kun je gelijk beginnen met salderen. Salderen kan tot de hoeveelheid stroom die je verbruikt. Op het moment dat je meer opwekt dan verbruikt, ga je energie terugleveren. Heb je zonnepanelen? Lees dan op deze pagina waar je op moet letten.

Hoe werkt salderen bij een enkele meter?

Salderen houdt in dat je de stroom die je zelf hebt opgewekt, kunt aftrekken van de afgenomen stroom van het energienet. Bij een meter die kan terugtellen, gebeurt dit direct. Op het moment dat er meer stroom wordt opgewekt dan verbruikt, loopt de meter terug. Bij een slimme meter zijn er aparte meters voor het verbruik en de opwekking. Deze standen worden bij de jaarnota van elkaar afgetrokken. Op het moment dat je meer opwekt dan verbruikt, ga je energie terugleveren. Heb je zonnepanelen of wil je deze aanschaffen? Lees dan op de tips waar je op moet letten.

Hoe werkt salderen bij een dubbele meter of slimme meter?

Heb je een oude meter die kan terug tellen? En krijg je energie geleverd tegen een dubbel tarief? Dan loopt de teller, die op dat moment geldt, terug wanneer je meer opwekt dan verbruikt. Bij een slimme meter wordt apart bijgehouden wat er wordt verbruikt en opgewekt. De opgewekte stroom wordt afgetrokken van het tarief waar het in opgewekt wordt. Bij de meeste opwekking is dat het hoge tarief. Bij een dubbele meter wordt er per meter gesaldeerd. Dit omdat de energie die je verbruikt, nu verdeeld is over hoog en laag tarief (piek en dal). Tijdens het normaaltarief wordt er meestal meer opgewekt dan verbruikt en tijdens het daltarief meer verbruikt dan opgewekt. Bij deze situatie hangt het van je leverancier hoe zij omgaan met de te veel opgewekte stroom. Heb je zonnepanelen of wil je deze aanschaffen? Lees dan op de tips waar je op moet letten.