WitGeld.nl

WitGeld.nl biedt verschillende verzekeringen aan, waaronder autoverzekeringen. WitGeld.nl is gevestigd in de Caballero Fabriek in Den Haag. Het is een online verzekeraar, waarbij alle communicatie verloopt via e-mail of via de website. Telefonisch contact met deze verzekeraar is niet mogelijk. Nationale-Nederlanden en TAF zijn risicodrager voor de verzekeringen van WitGeld.nl. Dit omdat deze partijen het meest aansluiten op hun normen en waarden.

WitGeld.nl heeft geen informatie aangeleverd bij Independer om in de vergelijking opgenomen te worden.


Meer informatie over wat Independer bij WitGeld.nl voor je regelt? Hierboven vind je per product een link naar een overzicht. Lees ervaringen met WitGeld.nl van andere klanten, het laatste nieuws en de laatste forumberichten over WitGeld.nl.