Verhuizen en je huis met verlies verkopen

Bij het afsluiten van de hypotheek is de waarde van je huis van groot belang. Dit is namelijk het onderpand op de geldlening. Als je je huis verkoopt is er geen onderpand meer. En als je het met verlies verkoopt heb je dus een restschuld bij de bank. De bank zal daarom aandringen op een oplossing voor de restschuld, voordat je het koopcontract met de koper ondertekent. Van sommige hypotheekverstrekkers mag je een huis niet met verlies verkopen, maar heb je eerst toestemming nodig. Je kunt dit ook laten opnemen in de ontbindende voorwaarden. Als je niets kunt regelen voor de restschuld, kan je de overeenkomst op die grond ontbinden. Sommige banken stellen dit verplicht om op te nemen in de ontbindende voorwaarden. Je huis met verlies verkopen is dus niet heel gemakkelijk.

Restschuld meefinancieren in nieuwe hypotheek

Je kunt ook proberen de restschuld mee te nemen naar je nieuwe hypotheek. De nieuwe hypotheek wordt dan met dat bedrag verhoogd. Banken zijn niet snel geneigd om dit te doen, omdat ze je een extra geldbedrag lenen waar geen onderpand voor is. Maar het is sterk afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de waarde van de nieuwe woning.

Hypotheek met NHG: verzekerd voor restschuld

Als je je hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebt afgesloten zal de NHG organisatie onder bepaalde voorwaarden de restschuld betalen aan de bank. Dit is dus een extra zekerheid voor de bank, en voor jou. Als je je huis gedwongen bent te verkopen door bijvoorbeeld overlijden of arbeidsongeschiktheid, zal de restschuld altijd aan de bank terugbetaald worden. Dan heb je een schuld bij NHG. Maar jouw schuld kan in sommige gevallen kwijtgescholden worden. Dit is alleen het geval bij gedwongen verkoop, als je dus in ernstige aantoonbare financiele problemen zit waar je zelf geen schuld aan hebt. Als je spaargeld hebt, of je kunt je maandlasten een keer niet betalen, kan je geen beroep doen op NHG.

Aflossen van de restschuld

Dit is alleen een optie als je voldoende spaargeld hebt. Je lost de restschuld dan in een keer af en je bent er vanaf.

Lenen om restschuld af te betalen

Als je je restschuld niet kunt meenemen naar een nieuwe hypotheek én je hebt geen spaargeld, dan zal je het geld moeten lenen. Je kunt dan een doorlopend krediet of een persoonlijke lening afsluiten. Je betaalt dan alleen wel een veel hogere rente. Normaal gesproken is de rente van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening alleen fiscaal aftrekbaar als je het gebruikt voor het kopen of verbouwen van een huis. Maar hier is een speciale regeling voor getroffen. De rente is 10 jaar fiscaal aftrekbaar, en is nu zelfs verlengd naar 15 jaar. Dit is voor restschulden die zijn ontstaan vanaf 29 oktober 2012 tot en met 2017. Daarna is het weer maximaal 10 jaar aftrekbaar. De fiscale aftrek geldt voor zowel een persoonlijke lening als een doorlopend krediet.