Benodigde documenten voor je hypotheekaanvraag

Heb je een hypotheek aangevraagd? Dan heeft de hypotheekaanbieder veel documenten van je nodig. Pas na ontvangst van alle benodigde documenten, beoordeelt de hypotheekaanbieder of hij je hypotheekaanvraag goedkeurt. Belangrijk dus dat je alles in één keer goed en compleet verstuurt. Hieronder vind je een overzicht van welke documenten je nodig hebt en waar deze voor zijn.

Hypotheekaanbod

Renteaanbod

Het renteaanbod kun je zien als een voorlopige hypotheekofferte. Hierin staat onder welke voorwaarden (zoals de rente) je de hypotheek kunt afsluiten. In het renteaanbod staat een acceptatietermijn. Binnen deze periode geef je aan of je hiermee akkoord gaat. Hierna krijg je een periode de tijd om de aanvullende informatie en documenten in te leveren. Dit is de geldigheidstermijn.

Hypotheekofferte

Heeft de hypotheekaanbieder het ondertekende renteaanbod en alle documenten goedgekeurd? Dan krijg je de definitieve hypotheekofferte. Als je hiermee akkoord gaat heb je een paar weken de tijd om de hypotheekofferte te ondertekenen. Daarna is de hypotheek definitief.

Kopie identiteitsbewijs

De hypotheekaanbieder heeft een kopie van je identiteitsbewijs nodig. Dit is je paspoort of een identiteitskaart. Als je een ID kaart hebt, kopieer dan de voor-en achterkant. Als je een paspoort hebt moet je ook de tweede bladzijde kopiëren, waar de geperforeerde rand op staat. Kijk in de checklist voor een voorbeeld.

SEPA-machtiging

Hiermee geef je je bank toestemming om de lasten van je hypotheek van je rekening af te schrijven. Dit machtigingsformulier krijg je vaak tegelijk met het renteaanbod.

Kopie bankafschrift (geen printscreen)

De hypotheekaanbieder wil zeker weten dat het opgegeven rekeningnummer van jou is. Daarom willen ze een kopie van je bankafschrift, waarop duidelijk je naam en adres staan. Het afschrift mag niet ouder zijn dan een maand en het mag ook geen printscreen zijn. Je hoeft het afschrift niet te printen, maar in de internetbankieren omgeving kun je een bankafschrift downloaden en opslaan als PDF.

Bewijs overlijdensrisicoverzekering (niet altijd nodig)

Vaak is het verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Door deze verzekering kan (een deel van) je hypotheek worden afgelost als jij of je partner voor een bepaalde datum overlijdt. De hypotheekverstrekker wil een kopie van de polis van deze verzekering hebben.

Je moet altijd kunnen aantonen wie je bent. Dit doe je met een kopie van je paspoort of identiteitskaart. Deze moet op ware grootte zijn. Maak altijd een kopie van voor- en achterzijde.

- Esther, expert hypotheken
Deel met een vriend

Inkomen

Loonstrook

Met een recente loonstrook toon je je maandelijkse inkomen aan. De loonstrook mag niet ouder zijn dan één maand. Let op dat hier ook het rekeningnummer op staat waar je salaris op wordt gestort.

Werkgeversverklaring

Hiermee toon je aan wat je in totaal per jaar verdient. Je werkgever vult deze verklaring in. Omdat het belangrijk is dat deze in één keer goed en volledig wordt ingevuld, hebben we een duidelijke toelichting voor je werkgever gemaakt.Belastingaangifte

De hypotheekaanbieder wil graag een totaalbeeld van je financiële situatie hebben. Daarom is ook de aangifte inkomstenbelasting van het afgelopen jaar nodig.

Rekeningafschrift met bijschrijving netto salaris

De hypotheekaanbieder wil graag een rekeningafschrift waar je meest recente salaris op staat. Voor hypotheekaanbieders is dit het bewijs dat je salaris op je eigen rekening wordt gestort.

Pensioen

UPO (niet altijd nodig)

Ook als je met pensioen gaat, moet je je hypotheek kunnen blijven betalen. Om dat te beoordelen heeft de hypotheekaanbieder een recent pensioenoverzicht (UPO) nodig. Deze krijg je ieder jaar van je pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Een overzicht van het tot nu toe door jou opgebouwde pensioen zie je op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Eigen geld

Afschrift spaarrekening

Ga je je nieuwe huis deels met spaargeld kopen? Dan wil de hypotheekaanbieder graag een bewijs dat je dit geld ook echt hebt. Ook willen ze weten hoe je aan dit geld bent gekomen. Dit doe je met het meest recente bankafschrift van je spaarrekening. Hier moeten de datum, je naam en adres en de bij- en afschrijvingen van de afgelopen zes maanden staan. Dit mag geen print screen zijn. Maar je hoeft het afschrift niet te printen. In de internetbankieren omgeving van je bank kun je bankafschriften downloaden en opslaan als PDF.

Toekomstige woning

Taxatierapport

Je huis is voor dehypotheekaanbieder het onderpand voor de geldlening. De hypotheekaanbieder wil daarom graag weten hoeveel je huis waard is. Het taxatierapport wordt opgemaakt door een taxateur. Hierin staat de waarde van het huis en de staat van onderhoud.

Ondertekende koopakte

In de koopakte staat de afspraken die je heb gemaakt met de verkoper van het huis zoals de koopsom, de datum van de overdracht en de ontbindende voorwaarden. Het koopcontract moet door jou en de verkoper volledig zijn geparafeerd en ondertekend.

Koop- en aanneemovereenkomst

In deze overeenkomst staan de afspraken die je met de aannemer hebt gemaakt over de bouw van je nieuwbouwwoning. Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de koopovereenkomst waarmee je de grond koopt en de aanneemovereenkomst waarin staat dat de woning voor je wordt gebouwd. De overeenkomst moet door jou en de aannemer zijn getekend en geparafeerd.

Erfpachtvoorwaarden (niet altijd nodig)

Als je te maken krijgt met erfpacht betekent dit dat het huis op gehuurde grond staat. De hypotheekaanbieder wil graag weten wat de voorwaarden van de erfpacht zijn. Deze kunnen van invloed zijn op de voorwaarden van de hypotheek.

Verbouwingsopgave (niet altijd nodig)

Ga je je nieuwe huis verbouwen? En wil je de kosten hiervan meenemen in de hypotheek? Dan wil de hypotheekaanbieder graag een duidelijke opgave van wat je wil verbouwen en wat het gaat kosten. Deze verbouwingsopgave moet je ook aan de taxateur geven zodat deze hiermee rekening kan houden bij het bepalen van de waarde van je woning.

Eigendomsakte

Bij de aankoop van je huidige woning heb je van de notaris de eigensdomsakte ontvangen. Hiermee bewijs je aan de hypotheekaanbieder dat je de eigenaar bent van je huidige woning.

Bouwkundig rapport (niet altijd nodig)

Als er achterstallig onderhoud aan de woning is, moet je soms verplicht een bouwkundig rapport laten maken. Hierin staat wat er verbouwd moet worden en wat de geschatte kosten zijn.

Andere leningen

Contract lopend krediet

Heb je op dit moment een lening lopen? De maandelijkse kosten hiervan hebben invloed op de hoogte van je hypotheek. De hypotheekaanbieder wil daarom graag het (ondertekende) contract ontvangen van de lening(en). Op het contract moet onder andere de hoofdsom en de looptijd van de lening(en) staan.

Studielening

Heb je een studielening bij de DUO? Dan heeft de hypotheekaanbieder ook daar het contract van nodig. Hieruit moet blijken wat de oorspronkelijke hoofdsom van je studieschuld was. Je kunt het contract downloaden op de website van DUO

Andere leningen

Heb je een ander soort lening lopen dan wat hierboven genoemd is? Ook die moet je opgeven bij de hypotheekaanbieder. Zij hebben hier namelijk de getekende contracten van nodig. Denk bijvoorbeeld aan een creditcard, roodstand op je betaalrekening of een lening van ouders. Uit het contract moet altijd de hoofdsom en de looptijd van de lening blijken.

Nog ergens hulp bij nodig?

Rowayna, Edwin en Kathinka; samen 30 jaar Independer

035 626 55 44

vandaag tot 18:00 uur

Stel je vraag ook aan ons via:

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.