Bij de aankoop van een eerste huis spelen ouders vaak een grote, financiële rol. Dat blijkt uit een onderzoek dat Independer heeft laten uitvoeren door Q&A Insights & Consultancy. Hieronder vind je de belangrijkste vragen en antwoorden van dit onderzoek.

Marga Lankreijer-Kos, Hypotheekexpert

Als ik nu een huis wil kopen, heb ik bij het afsluiten van een hypotheek financiële steun nodig van anderen.

Twee derde van de starters verwacht dat zij, naast een hypotheek, extra geld nodig heeft om hun eerste huis te financieren. 

Het merendeel verwacht hiervoor aan te kloppen bij de ouders.

Toen ik mijn huis kocht had ik bij het afsluiten van een hypotheek financiële steun nodig van anderen.

Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten had ruim een derde extra financiële steun nodig.

Ruim twee derde van deze groep heeft deze financiële steun van de ouders gekregen.

Ik twijfel wel eens of ik ooit een huis kan kopen.

Het merendeel van de starters die nog willen kopen twijfelt wel eens of dit zal lukken.

Met het bezit van een huis groeit dit vertrouwen.

De mening van mijn ouders is belangrijk bij het kopen van een huis.

63 % van de ondervraagden vindt de mening van de ouders belangrijk bij de aankoop van een huis.

Stel je wil een hypotheek afsluiten die bij je past. Zou je dan advies willen en zo ja van wie?

Van de ondervraagden wil 70 procent advies van een hypotheekadviseur. 

Op de tweede plaats staat de vader met 39 procent, gevolgd door de geldverstrekker/bank met 36 procent.

Wat is volgens jou de situatie in Nederland: de kosten-koper kunnen meegefinancierd worden in de hypotheek of moeten deze betaald worden uit eigen middelen?

Slechts 45% van alle respondenten weet dat de kosten-koper uit eigen middelen betaald moet worden.

Sinds het begin van dit jaar is de wetgeving rondom kosten-koper gewijzigd. De kosten koper moeten nu uit eigen middelen betaald worden.

Toelichting onderzoek

Binnen dit onderzoek is gekeken naar de behoefte aan steun bij het kopen van een huis door starters, zowel financiële als andere vormen van steun. Hieronder een korte beschrijving van de onderzoeksopzet.

Doelgroep

Starters op de woningmarkt.

  • 20 – 35 jaar 
  • Verwacht in de komende 5 jaar een huis te kopen 
  • 20 – 35 jaar 
  • Heeft in de afgelopen 5 jaar het eerste huis gekocht

Methode

Totale N=399.

  • Verwacht in de komende 5 jaar een huis te kopen (N=280)
  • Heeft in de afgelopen 5 jaar het eerste huis gekocht (N=119)

Veldwerkperiode van 26 maart tot en met 30 maart 2018

Q&A Insights & Consultancy

Online

Vragenlijst

Vragenlijstlengte: 5 minuten

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met:

Michel Walraven,
persvoorlichter Independer
tel: 0615139941
mwalraven@independer.nl