Diefstal zonder braakschade meestal gedekt

De meeste inboedelverzekeringen hebben tegenwoordig een Basisdekking of Allrisk dekking. Onder deze dekkingen valt ook een inbraak zonder braakschade. Controleer jaarlijks je inboedelverzekering, om te kijken of je nog wel voor de juiste dekking hebt gekozen.

Soms beperkte dekking bij diefstal

Diefstal is dus verzekerd op een inboedelverzekering. Maar de dekking voor diefstalschade is soms beperkt. Dat is voornamelijk het geval als je in een grote stad woont of veel audiomateriaal, computers of sieraden hebt. In grote steden is de kans op diefstal groter en daarom worden er door verzekeraars hogere eisen gesteld. Voor audiovisuele apparatuur, computerapparatuur en sieraden geldt vaak een maximale dekking van 2500 euro. Geld en  bijvoorbeeld cadeaubonnen worden tot maximaal 500 euro gedekt. Vaak is er ook een eigen risico van 250 euro per schadegebeurtenis van toepassing. Het is wel een vereiste dat je aangifte doet bij de politie als er is ingebroken. Dit is om fraude te voorkomen. Daarnaast moet je ook melding maken bij je verzekeraar.