Levensverzekering en belasting

Veel mensen vragen zich af hoe het zit met levensverzekeringen en de belasting. Dat is lastig om in het algemeen te beantwoorden. Levensverzekeringen zijn er namelijk in veel verschillende vormen. Zo zijn er verzekeringen die alleen uitkeren als de verzekerde komt te overlijden, zoals overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen. En er zijn verzekeringen die juist uitkeren bij in leven zijn, de zogenaamde kapitaalverzekeringen of lijfrenteverzekeringen. Als een verzekering uitkeert bij overlijden én bij leven, dan heet die in de regel een gemengde verzekering, en wordt die ook vaak als levensverzekering gezien. Ook pensioenen, spaarverzekeringen en beleggingsverzekeringen worden soms als levensverzekering aangeduid.

Bij Independer kun je twee type levensverzekeringen vergelijken: overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen.

Overlijdensrisicoverzekering en belasting

De premie voor een overlijdensrisicoverzekering is niet aftrekbaar van de belasting. Maar over de uitkering die de begunstigde krijgt bij overlijden is ook geen inkomstenbelasting verschuldigd.

Wel moet je soms erfbelasting, of successierechten betalen over de uitkering. Of dat moet is onder andere afhankelijk van je huwelijkse staat, maar ook van wie er als verzekeringnemer op de polis staat. Om deze belastingheffing te ontlopen kun je de verzekering kruislings opmaken. Dat houdt in dat degene die de uitkering bij overlijden ontvangt verzekeringnemer wordt. Hiermee wordt de verzekering ‘eigendom’ van de nabestaande en hoeft er geen belasting betaalt te worden.

Belasting over uitvaartverzekeringen

De premie over uitvaartverzekeringen was in het verleden in bepaalde gevallen wel aftrekbaar van de belasting. Sinds 1 januari 2009 is dat niet meer het geval. De uitkering van een uitvaartverzekering is altijd geheel belastingvrij. Er is hierbij, anders dan voor overlijdensrisicoverzekeringen, geen sprake van erfbelasting of successierechten. Tenminste, zolang deze geheel wordt gebruikt voor de begrafenis of crematie. Als een deel van de uitkering daar niet voor gebruikt wordt moet daarover wel belasting betaald worden.