Wat is een levensverzekering?

Levensverzekeringen draaien om het leven van de verzekerde. Ze keren uit als een verzekerde komt te overlijden, of juist als die op een vooraf afgesproken moment nog in leven is. Ook zijn er levensverzekeringen die uitkeren bij overlijden én bij leven.

Soorten levensverzekeringen

Verzekering die uitkeren als de verzekerde komt te overlijden zijn overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Kapitaalverzekeringen of lijfrenteverzekeringen zijn verzekeringen die uitkeren bij in leven zijn. Als een verzekering uitkeert bij overlijden én bij leven, dan heet die in de regel een gemengde verzekering. Ook pensioenen, spaarverzekeringen en beleggingsverzekeringen worden soms als levensverzekering aangeduid. Bij Independer kun je twee type levensverzekeringen vergelijken: overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen.

Verschil overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

Overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen keren allebei uit als de verzekerde komt te overlijden. Maar, een uitvaartverzekering is bedoeld om de kosten van een begrafenis of crematie mee te betalen. En een overlijdensrisicoverzekering is juist bedoeld om de kosten na het overlijden te kunnen blijven betalen. Dus om je nabestaanden verzorgd achter te laten of om de huur of hypotheek te kunnen blijven betalen. Een ander verschil is dat een overlijdensrisicoverzekering alleen uitkeert bij overlijden tijdens de looptijd. Een uitvaartverzekering keert bij overlijden altijd uit.