Wat is de herbouwwaarde?

Je moet er niet aan denken, maar stel dat (een deel) van je woning onbewoonbaar wordt door brand. Dan is het een fijn idee dat je hier goed voor verzekerd bent. Op het moment dat je een opstalverzekering aanvraagt, vraagt de verzekeraar daarom naar de herbouwwaarde van je woning. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis opnieuw te bouwen, op dezelfde plek en manier. Aan de hand van de herbouwwaarde wordt vastgesteld voor welk bedrag je je huis moet verzekeren.

Waarom is de herbouwwaarde vaak laag?

In de herbouwwaarde wordt de locatie en grond dus niet meegenomen, omdat de herbouwwaarde het bedrag is waarvoor je huis in dezelfde staat weer opnieuw gebouwd kan worden. De locatie en grond worden daarin niet meegeteld, omdat die bij schade ook niet verloren gaan. Bij de verkoopwaarde spelen die factoren wel een rol. Daarom is de verkoopwaarde altijd hoger dan de herbouwwaarde.

Herbouwwaarde berekenen met de herbouwwaardemeter

De makkelijkste manier om de herbouwwaarde vast te stellen is door het gebruiken van een herbouwwaardemeter. Hierbij wordt aan de hand van het type woning, de kwaliteit van de bouwdelen en de inhoud de herbouwwaarde vastgesteld. Veel woonverzekeraars verlenen op basis van een (naar waarheid ingevulde) herbouwwaardemeter garantie tegen onderverzekering. Om deze garantie te houden moet je om de vijf jaar een nieuwe herbouwwaardemeter invullen.

Herbouwwaardemeter bij vergelijken opstalverzekering 

In de vergelijking van opstalverzekeringen van Independer is de herbouwwaardemeter ingebouwd. Zo kan je de herbouwwaarde meteen berekenen als je opstalverzekeringen gaat vergelijken. 

Herbouwwaardegarantie

Een herbouwwaarde garantie, is de garantie dat je de waarde van de schade aan je huis vergoed krijgt op het moment dat (een deel van) je huis onbewoonbaar is. Je kunt de herbouwwaarde van je huis opgeven bij je verzekeraar als je een opstalverzekering afsluit.

Zelf de herbouwwaarde schatten

Bij een nieuwbouwwoning is de herbouwwaarde de aankoopprijs en de daarbij komende kosten van bijvoorbeeld een badkamer en keuken. De kosten van de bouwgrond laat je buiten beschouwing. 

Bij een bestaande woning kun je de herbouwwaarde achterhalen met een recent taxatierapport van een beëdigd taxateur of makelaar. Let op: je krijgt niet altijd een garantie tegen onderverzekering als je op deze manieren je herbouwwaarde bepaalt. Een waardemeter invullen kan dus beter zijn. Bespreek dit met de verzekeraar of tussenpersoon bij het afsluiten van de opstalverzekering.

Garantie tegen onderverzekering

Gebruik je een herbouwwaardemeter bij het aanvragen van een opstalverzekering? Dan krijg je meestal een garantie tegen onderverzekering

Bij opgave van de herbouwwaarde van je huis, gaat de verzekeraar ervan uit dat dit klopt. Als er bij schade blijkt dat deze waarde lager ligt dan de werkelijke nieuwwaarde van je opstal, dan ben je onderverzekerd. Je krijgt dan maar een deel van de schade vergoed en kunt dus niet je huis is zijn geheel terug laten bouwen zoals het was. Om dit probleem te voorkomen, zit er vaak garantie tegen onderverzekering bij je verzekering in. De verzekeraar zal je elke 5 jaar vragen om de herbouwwaarde meter opnieuw in te vullen om de garantie tegen onderverzekering te behouden. Ook bij een verhuizing kan dit gevraagd worden. 

Voorbeeld: 

Je huis is 250.000 euro waard op dit moment. In de oude herbouwwaardemeter staat nog steeds 200.000 euro ingevuld. Dit is 80% van de echte waarde. Je garantie tegen onderverzekering bedraagt in dit geval 20%. Er wordt ingebroken en je hebt schade aan je huis van 5.000 euro. Als je geen garantie tegen onderverzekering hebt, krijg je 80% uitbetaald van de schade en dat is 4.000 euro. Ben je wel verzekerd tegen onderverzekering, dan krijg je het hele bedrag van 5.000 euro vergoed.