Schade door verbouwing

Heeft de verbouwing voor schade gezorgd? Dan is de dekking van je opstalverzekering meestal beperkt. Als er schade ontstaat die niets met de verbouwing te maken heeft, krijg je de schade wel gewoon vergoed door je verzekeraar. Maar in sommige gevallen geldt de minder uitgebreide dekking ook als de schade niets met de verbouwing te maken heeft.

Dekking minder uitgebreid

Veel opstalverzekeringen bieden een uitgebreide dekking. Maar tijdens een verbouwing is deze dekking dus beperkt. Dan ben je alleen verzekerd voor de volgende schades:

  • Brand
  • Blikseminslag
  • Ontploffing
  • Storm
  • Luchtvaartuigen​