Uitkering overlijdensrisicoverzekering belastingvrij

Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering hoeft je geen inkomstenbelasting te betalen. Wel is er in sommige gevallen erfbelasting verschuldigd. Of dat zo is, hangt af van wie er als verzekeringsnemer op de polis staat. Maar ook van de relatie tussen de verzekerde en de nabestaande die de uitkering ontvangt. 

Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen, dan wordt de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering altijd meegeteld in de erfenis. Tot een bepaald bedrag geldt er een vrijstelling aan totaal erfvermogen. Het meest actuele bedrag vind je op de website van de Belastingdienst. De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt dan meegenomen in dit totaal. Blijf je onder dit bedrag dan betaal je geen belasting. Kom je wel boven het bedrag van de vrijstelling uit, dan moet er dus erfbelasting betaald worden voor het gedeelte boven dat bedrag.

Woon je samen of ben je getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Dan kun je regelen dat de uitkering bij overlijden van je partner niet meegeteld wordt in het erfvermogen. Zorg er dan wel dat degene voor wie het geld bij overlijden bestemd is, als verzekeringnemer op de polis staat. Dit wordt ook wel premiesplitsing genoemd. Voor de Belastingdienst geldt de verzekeringnemer dan ook als premiebetaler. Ze behandelen de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering dan niet als erfenis.

Box 3

Lees meer over wanneer je belasting moet betalen in box 3.

Erfbelasting

Lees meer over erfbelasting en wat je kunt doen om de uitkering van je overlijdensrisicoverzekering niet in de erfenis te laten vallen.

Premie overlijdensrisicoverzekering aftrekbaar

De premie van je overlijdensrisicoverzekering is niet aftrekbaar van de belasting. Meer daarover lees je op deze pagina.