Onbelaste uitkering

Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering hoef je geen inkomstenbelasting te betalen, want deze valt in box 3. Wel betaal je in sommige gevallen erfbelasting (voorheen successierechten). Of dat moet, hangt af van je huwelijkse voorwaarden, maar ook van wie er als verzekeringnemer op de polis staat.

Je kunt het betalen van erfbelasting over de uitkering vrij simpel ontlopen. Je kunt allebei apart een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op het leven van de ander. Maar je kunt ook één overlijdensrisicoverzekering afsluiten, waarbij de polis kruislings wordt opgemaakt. De verzekeringnemer moet dan als premiebetaler op de polis staan. Verzekeringnemer is dus niet dezelfde persoon als de verzekerde. De verzekeringnemer is degene die de premie betaalt en de uitkering ontvangt, na het overlijden van de verzekerde. In dat geval is de uitkering van de verzekeraar geen erfenis van de overledene. En dat maakt de uitkering volledig belastingvrij.

Independer regelt het voor je

Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit via Independer zorgen wij dat je dit belastingtechnisch zo voordelig mogelijk doet. We stellen de juiste vragen en onze medewerkers controleren elke aanvraag apart.