Waarom zijn de premieverschillen zo groot?

In de strijd om de klant voeren de aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen nu al een aantal jaren een ware premieoorlog. De premies van deze verzekeringen zijn tot wel 70% gedaald. Maar niet alle verzekeraars doen mee aan de concurrentieslag, er zijn ook verzekeraars die geen premiedalingen hebben doorgevoerd. Hierdoor zijn er zeer grote premieverschillen ontstaan. Sommige maatschappijen rekenen wel drie keer zoveel als de goedkoopste concurrent.

Betekent een lage premie een slechte overlijdensrisicoverzekering?

Een lage premie betekent niet dat je een slechte overlijdensrisicoverzekering hebt. De overlijdensrisicoverzekering zal normaal gesproken gewoon uitkeren bij het overlijden van de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering. Wel is het verstandig om de voorwaarden van de verzekering te raadplegen op onder andere de en bloc clausule en premiedepot. Dit zijn voorwaarden die wellicht belangrijker zijn dan een lage premie.

Hoe is de premie van een overlijdensrisicoverzekering opgebouwd?

De hoogte van het verzekerd bedrag, de looptijd van de verzekering, en de keuze voor een dekkings- en premievorm zijn bepalende premie factoren. Daarnaast is de premie ook afhankelijk van je leeftijd, gezondheid en of je rookt. De premie die de verzekeraar in eerste instantie berekent, is gebaseerd op een goede gezondheid. Maar bij het aanvragen van de overlijdensrisicoverzekering moet je ook een gezondheidsverklaring invullen. Op basis van deze verklaring kan de verzekeraar de premie verhogen.

Welk type overlijdensrisicoverzekering heeft de laagste premie?

Er is niet een verzekering op te noemen die altijd de laagste premie heeft. Doordat de premie van een overlijdensrisicoverzekering afhankelijk is van veel variabelen, kunnen de verzekeraars goed bepalen in welke situaties zij een lage premie willen aanbieden. Het is altijd goed om zelf een vergelijking te maken. Zo kun je goed nagaan welke verzekeraar in jouw situatie de laagste premie biedt. Maar let op: er zijn ook overlijdensrisicoverzekeringen die beginnen met een premie die heel laag is, maar gedurende de looptijd van de verzekering oploopt. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar is wel goed om te weten als je zo’n leeftijdsafhankelijke overlijdensrisicoverzekering afsluit.