Welke medische vragen stelt je verzekeraar?

Een verzekeraar mag je niet zomaar alles vragen. Tot een verzekerd bedrag van 278.004 euro moet de verzekeraar zich beperken tot de vragenlijst die opgesteld is door het Verbond van Verzekeraars. Zo mag de verzekeraar bijvoorbeeld geen vragen stellen over erfelijke ziektes. Beschikt de verzekeraar toch over dit soort informatie? Dan mag hij die niet gebruiken voor het inschatten van het risico op overlijden. Bij een verzekerd bedrag boven 278.004 euro mag de verzekeraar meer gezondheidsvragen stellen of zelfs om een keuring vragen. Na de beoordeling beslist de verzekeraar of je geaccepteerd bent en/of je een hogere premie moet betalen. De kosten voor de keuring betaalt de verzekeraar, ook als je besluit om niet met de verzekering door te gaan.

Wat moet je vertellen bij de medische keuring?

Als je een bepaalde aandoening, ziekte, gebrek of klacht hebt dan moet je dat altijd vertellen. Ook als het lang geleden is. Het kan belangrijk zijn voor de beoordeling van jouw aanvraag. Het is belangrijk dat je alle vragen eerlijk en zo volledig mogelijk beantwoordt. Dat ben je ook verplicht (mededelingsplicht). Daarmee voorkom je dat de verzekeraar na jouw overlijden aan een speciale toetsingscommissie vraagt om jouw antwoorden te onderzoeken. Vindt deze commissie dat je belangrijke informatie hebt achtergehouden? Dan kan de uitkering lager worden of zelfs helemaal worden geschrapt.

Wie kan de informatie van jouw medische keuring inzien?

Alle informatie over jouw gezondheid is vertrouwelijk. Alleen de geneeskundig adviseur en de medewerkers van de medische dienst mogen jouw informatie zien. De verzekeraars hebben hier gezamenlijk een gedragscode voor opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vind je hier.

Wat zijn je rechten bij de medische beoordeling?

Jij hebt het recht om als eerste te horen wat de uitkomst van de medische keuring is. Dit heet het 'recht op eerste kennisneming'. Wil je gebruikmaken van dit recht dan moet je dat bij je aanvraag melden. Ook mag je ook gebruikmaken van het blokkeringsrecht. Hiermee mag je de keuringsarts verbieden het rapport aan de verzekeraar door te sturen. Op deze manier kun je een afwijzing voorkomen. Je kunt dan de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag indienen bij een andere verzekeraar. Dit is heel belangrijk, omdat je bij het aanvragen van andere verzekeringen in de problemen kunt komen. Want verzekeraars vragen altijd of je wel eens bent afgewezen voor een verzekering. Die vraag moet je eerlijk beantwoorden. Ben jij al een keer afgewezen dan is de kans groter dat een andere verzekeraar dat ook doet. En dat is heel vervelend.

Wat als je het niet eens bent met de beoordeling?

Ben je het niet eens met je medische beoordeling? Dan mag je de medisch adviseur vragen om zijn beslissing te motiveren. Als je je niet kunt vinden in zijn motivatie, kun je bezwaar aantekenen. Kom je er met de verzekeraar niet uit? Leg dan je geschil voor aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

Zijn er verschillende keuringsgrenzen?

De keuringsgrenzen verschillen per verzekeraar. Als je bijvoorbeeld haast hebt met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, kies dan een verzekeraar waar je in eerste instantie niet gekeurd hoeft te worden. Nadat je op onze website een vergelijking hebt gemaakt, zie je op de detailpagina van de verzekeraar vanaf welk bedrag je moet worden gekeurd.

Verandert je gezondheid? Geef dit door aan je verzekeraar

Tussen het moment dat je de gezondheidsverklaring hebt ingevuld en het moment dat de verzekering ingaat, kan een paar weken zitten. Intussen kan je gezondheid beter of slechter zijn geworden. Dan moet je dat aan de verzekeraar doorgeven. Als je dat niet doet kan dat gevolgen hebben voor de uiteindelijke uitkering van je overlijdensrisicoverzekering.