Overzicht verzekeraars

Oude verzekeraar Nieuwe verzekeraar
Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede) Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Banketbakkersvereniging, vereniging weduwenfonds (Den Helder) Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Barbara (Amsterdam) Liefdesfonds St ASR Levensverzekering N.V.
Barbara (Geleen) Begrafenisfonds St ASR Levensverzekering N.V.
Barbara (Heemskerk) begrafenisfonds St SRLEV N.V.
Barbara (Heerlen) St Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Barbara / Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St. ASR Levensverzekering N.V.
Barbara U.A. Onderlinge Rooms-Katholieke Uitvaart Vereniging Twenthe Uitvaartverzekering N.V.
Barbara U.A.Onderling Uitvaartfonds, St. DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V.
Barbara U.A.Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging, St. Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Barnabas (Amsterdam) Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
Basic Life N.V. Fortis ASR Levensverzekering N.V.
Begin en Einde (Leeuwarden) Onderling Begrafenisfonds Aegon Levensverzekering N.V.
Begrafenis-Sociëteit W.A., Wederkerige Verzekeringmaatschappij Monuta Verzekeringen N.V.
Belangstelling in onze Stadgenoten (Schiedam) Goudse Levensverzekeringen N.V.
Belgische Vennootschap voor Internationale Hulpverlening SRLEV N.V.
Beon Leven Interpolis BTL, N.V.
Bergen op Zooms Begrafenisfonds (1846) ASR Levensverzekering N.V.
Berkhout, Begrafenisfonds Aegon Levensverzekering N.V.
Betaal- en Hulpkas (Amsterdam, 1861) ASR Levensverzekering N.V.
Beynes (Haarlem) Begrafenisfonds v/d Koninklijke fabrieken van Rijtuigen en Spoorwegen Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Bezemmakersbus (Delft) ASR Levensverzekering N.V.
Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Vereniging ASR Levensverzekering N.V.
Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara ASR Levensverzekering N.V.
Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) ASR Levensverzekering N.V.
Bisdom Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) OHRA Levensverzekeringen N.V.
Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste Aegon Levensverzekering N.V.
Boeren en Tuinders Levensverzekering (Den Haag, 1918) Interpolis BTL, N.V.
Boerhaave, Rouwverzekering der Mij (Den Haag 1907) Aegon Levensverzekering N.V.
Boerhhaave, Spaarkassen Ond. Waarborg Mij. ASR Levensverzekering N.V.
Bondsbelang, Ond. Waarborg Mij. Aegon Levensverzekering NV
Bossche Kasse Begrafenisfonds ASR Levensverzekering N.V.
Bouma (Oosterend) Het Onderling Begrafenisfonds P.J. Aegon Levensverzekering N.V.
Breda, Begrafenisfonds (1848) Generali levensverzekering maatschappij N.V.
Broederband, Begrafenisfonds (Deventer) ASR Levensverzekering N.V.
Broederhulp, Typogravenvereniging (Nijmegen) Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem) De Aegon Levensverzekering N.V.
Brouwershaven, Begrafenisfonds SRLEV N.V.
Bureau van Groepsverzekering Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Burger Voorzorg (Harlingen) Vereniging Aegon Levensverzekering N.V.
Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht 1844) Het ASR Levensverzekering N.V.
Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836 Goudse Levensverzekeringen N.V.
Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen Goudse Levensverzekeringen N.V.
Burgerlijke Ambtenaren opgericht in 1875, Levensverzekering Genootschap Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
BVZ Leven NV Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.
BVZ Uitvaartverzekering N.V. Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
C.L.A.V.E. Excell Life International S.A. (Luxemburg) (VDV)
Cardif Levensverzekeringen N.V. BNP Paris Cardif Levensverzekeringen N.V.
Careon Levensverzekeringen N.V. PGGM Levensverzekeringen N.V.
Careon Schadeverzekeringen N.V. Interpolis BTL, N.V.
CBVI, St. Voorzieningsfonds Aegon Levensverzekering N.V.
Centraal Beheer Leven N.V. Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V.
Centraal Beheer Levensverzekering N.V. Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V.
Centraal Beheer Pensioenverzekering N.V. Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V.
Centraal Pensioenbureau ASR Levensverzekering N.V.
Centraal Risicofonds (C.R.F.) N.V. SRLEV N.V.
Centrale Arbeiders Verz. Bank NV (overlijden) De SRLEV N.V.
Centrale Arbeiders Verz. Bank, N.V (leven) De SRLEV N.V.
Centrale Levensverz. N.V. (overlijden) De SRLEV N.V.
Centrale Levensverz. N.V.(leven) De SRLEV N.V.
Centrale Levensverzekering Bank ASR Levensverzekering N.V.
Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (leven) SRLEV N.V.
Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (overlijden) SRLEV N.V.
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (leven) SRLEV N.V.
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (overlijden) SRLEV N.V.
Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht) ASR Levensverzekering N.V.
Centrale Spaarkas ASR Levensverzekering N.V.
Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft), St. ASR Levensverzekering N.V.
Christelijke Onderlinge Uitvaartvereniging (Leeuwarden) Jelsumerhof UA Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij
Cité Vie Nederland, La ASR Levensverzekering N.V.
Clemens St, Nederlandsche Naturaverzekeringsmaatschappij, De Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Combined Life Assurance Company Limited London General Life Company Limited
Compagnie Alliance Belge ASR Levensverzekering N.V.
Compagnie d’Assurances Générales sur la Vie (Nederland) Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Compagnie Francaise d’Ass.sur la Vie Le Phénix (Nederland) Aegon Levensverzekering N.V.
Concordia (overlijden) SRLEV N.V.
Concordia Levensverzekering SRLEV N.V.
Confidentia, De ASR Levensverzekering N.V.
Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds, La Aegon Levensverzekering N.V.
Continentale mij van Levensverz. En Lijfrente Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Coöperatie PC (Amsterdam) P.C. Hooft Verzekeringen N.V.
Coöperatief Verzekeringsfonds (Leeuwarden) Avéro Pensioenverzekeringen N.V. (Apeldoorn)
Coöperatieve Levensverzekering (1900) Aegon Levensverzekering N.V.
Coöperatieve Uitkeerings- en Begraf. Ver. Aegon Levensverzekering N.V.
Credit Life Insurance N.V. Credit Life International N.V.
Cronos SRLEV N.V.
Culemborg Levensverz. Mij. Goudse Levensverzekeringen N.V.
Cuvon Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
CV Avéro Pensioenverzekeringen N.V.
DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. SRLEV N.V.
DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. SRLEV N.V.
DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. SRLEV N.V.
DBV Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. REAAL Schadeverzekeringen N.V.
"De Laatste Eer Veendam - Wildervank en Omstreken" U.A., Onderlinge Uitvaartvereniging Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A.
DELA Natura Uitvaart Verzekeringen N.V. DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V.
DELA Uitvaartzorg Verzekeringen N.V. DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V.
De Onderlinge Waarborgmaatschappij Verzekeringsfonds van beambten van De Nederlandsche Bank U.A. Zwitserleven N.V.
Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad (1842) Aegon Levensverzekering N.V.
Denis, de Eerste Ned.Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
DLG Verzekeringen SRLEV N.V.
Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, Onderling fonds tot uitkering bij overlijden (Tiel) Monuta Verzekeringen N.V.
Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844) ASR Levensverzekering N.V.
Dordrecht, Levensverz. Mij (1873) Aegon Levensverzekering N.V.
Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) Aegon Levensverzekering N.V.
DOS (De Onderlinge Spaarkas) ASR Levensverzekering N.V.
Draagt Elkanders Lasten, Christelijke Begrafenisvereniging (Assen) Ardanta N.V.
DS Leven N.V. Waarde Leven N.V.
DSB Leven N.V. Waarde Leven N.V.
DSM Pensioenverzekeringsmaatschappij NV Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
DVZ Uitvaartverzekering NV (Katwijk) Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V.
Eagle Star Leven Falcon Leven N.V.
EBO Monuta Verzekeringen N.V.
Econoom Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De ASR Levensverzekering N.V.
Eendracht (Aalsmeer), De Aegon Levensverzekering N.V.
Eendracht (Kampen) De Generali levensverzekering maatschappij N.V.
Eendracht (Purmerend) De Aegon Levensverzekering N.V.
Eendracht en liefde Aegon Levensverzekering N.V.
Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, (Tiel)Door Monuta Verzekeringen N.V.
Eendracht maakt Macht (Avenhorn) Goudse Levensverzekeringen N.V.
Eendracht maakt macht (Den Haag, 1944) Goudse Levensverzekeringen N.V.
Eendracht maakt Macht (Den Helder) SRLEV N.V.
Eendracht maakt Macht (Zwolle) Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Eendracht maakt macht, Begr.fds. (Warder) Aegon Levensverzekering N.V.
Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen, 1845) ASR Levensverzekering N.V.
Eendracht maakt macht, Onderl. Uitkeeringsf. Ver. Van personeel Rijkswaterstaat Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Eendracht U.A., Onderlinge Verzekeringen De Leerbroek en Omstreken B.A., Onderlinge Brand-waarborg Maatschappij
Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860) ASR Levensverzekering N.V.
Eendracht, Maatschappij tot UBO (Purmerend) Aegon Levensverzekering N.V.
Eendragt en Liefde, fonds (Cornjum) Aegon Levensverzekering N.V.
Eendragt maakt Magt Goudse Levensverzekeringen N.V.
Eensgezindheid (Wormerveer, 1877) Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Eerbied voor de ontslapenen (Breda) Generali levensverzekering maatschappij N.V.
Eerse Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen invaliditeit Aegon Levensverzekering N.V.
Eerste Apeldoornsche Begrafenisfonds Monuta Verzekeringen N.V.
Eerste Bloemendaalsche Aegon Levensverzekering N.V.
Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds Aegon Levensverzekering N.V.
Eerste Hollandse Generali levensverzekering maatschappij N.V.
Eerste Hollandse Levensverzek. Bank NV (Amsterdam) Generali levensverzekering maatschappij N.V.
Eerste Levensverz. m/z geneesk. Onderzoek (Amsterdam 1901) Aegon Levensverzekering N.V.
Eerste Nederlandsche Aegon Levensverzekering N.V.
Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen) ASR Levensverzekering N.V.
Eerste Rotterdamsche (Rotterdam, 1896) Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Eigen Hulp (Den Haag) Aegon Levensverzekering N.V.
Eigen Hulp, Onderl.Levensverz. (Den Haag, 1879) Aegon Levensverzekering N.V.
Eigen Woon, Hypothec. Credietb. ASR Levensverzekering N.V.
Einde bekroont ons Doel Goudse Levensverzekeringen N.V.
Elf Provinciën. De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.- Mij. De Generali levensverzekering maatschappij N.V.
Elkander t