Overlijdensrisicoverzekering voor je hypotheek

Vaak wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten als je een hypotheek afsluit. Zo weet je dat de achterblijvende partner de hypotheeklasten kan blijven betalen. Soms verplicht de hypotheekverstrekker het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. De verzekering wordt dan verpand aan de hypotheek, zodat de hypotheekverstrekker het verzekerde bedrag ontvangt bij overlijden van de verzekerde. In dit geval geeft de hypotheekverstrekker vaak aan hoe hoog het verzekerde bedrag moet zijn.

Overlijdensrisicoverzekering voor je gezin

Als je overlijdt, wil je je gezin goed achterlaten. Als je kinderen nog jong zijn, moet er misschien geld beschikbaar zijn voor de kinderopvang. En als ze wat ouder zijn, is het fijn als ze hun hobby kunnen blijven beoefenen en er geld is voor een eventuele studie.

Overlijdensrisicoverzekering voor je huurhuis

Als je in een huurwoning woont, kan het ook wenselijk zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Je wilt immers dat je partner en eventuele kinderen de huur kunnen blijven betalen na jouw overlijden. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is net zo logisch bij het huren van een huis, als bij het kopen van een huis.

Financiële situatie van nabestaanden

Bij het bepalen van de hoogte van het verzekerd bedrag, moet je rekening houden met de situatie na jouw overlijden. Er zijn meerdere vragen die hier een rol bij kunnen spelen. Krijgen je nabestaanden een uitkering als je overlijdt? Is er spaargeld beschikbaar? Wat is het inkomen van de achterblijvende partner? Hoeveel geld komt er vrij als je overlijdt? Bedenk goed welk risico je loopt en wat je graag afgedekt wilt hebben met je overlijdensrisicoverzekering. Bekijk ook hoe het risico zich verhoudt tot de premie van de overlijdensrisicoverzekering. De premie van een verzekering wordt namelijk duurder als je een hoger bedrag verzekert.

Independer geeft geen advies. Weet je niet welk bedrag en welk soort overlijdensrisicoverzekering je moet afsluiten? Neem dan contact op met een adviseur of met een financieel planner.