Hoe werkt premiedifferentiatie?

De gezondheid en levensstijl van de verzekerde zijn voor verzekeraars van belang bij het beoordelen van de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Daarom stellen de verzekeraars je hier ook vragen over. Op grond daarvan zal de verzekeraar een zo goed mogelijke inschatting maken van het risico en de premie daarop afstemmen. Maar er zijn verzekeraars die nog wat verder gaan en ook vragen stellen over je rookgedrag, lengte, gewicht, opleiding en inkomen. Daarna bepalen ze pas de premiehoogte.  

Rokers vaak duurder uit

Alle verzekeraars vragen of je rookt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat mensen die roken doorgaans eerder overlijden dan mensen niet roken. Daarom betalen rokers meer premie voor dezelfde dekking dan niet-rokers.

Lengte en gewicht spelen ook rol

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat gewicht in combinatie met je lengte (Body Mass Index) van invloed is op de levensverwachting. Mensen met overgewicht hebben een verhoogd risico om eerder te overlijden. Bij sommige verzekeraars, zoals Nationale Nederlanden en Aegon, wordt de premie van de overlijdensrisicoverzekering mede gebaseerd op je lengte en gewicht.

Geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwen

Vrouwen leven doorgaans langer dan mannen. De verzekeraars speelden daar vroeger op in door vrouwen een lagere premie te laten betalen dan mannen. Het Europese Hof heeft in 2012 bepaald dat er geen verschil meer mag worden gemaakt tussen mannen en vrouwen bij de hoogte van de overlijdensrisicopremies. Want zo zegt het Europese Hof, mensen hebben er niet voor gekozen om man of vrouw te zijn.