De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Deze vorm van een overlijdensrisicoverzekering is over het algemeen het goedkoopst. Het bedrag dat uitgekeerd wordt bij overlijden neemt per jaar met een vast bedrag af. In het eerste jaar van de verzekering is dat op het hoogste niveau, in het laatste jaar op het laagste niveau. Feitelijk ben je steeds voor een lager bedrag verzekerd. Deze vorm overlijdensrisicoverzekering is vooral voor ouderen zeer geschikt. Want hoe ouder je wordt, hoe kleiner vaak de behoefte is aan een uitkering bij overlijden. 

In dit voorbeeld zie je het verloop van de uitkering van een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Het verzekerd bedrag is € 300.000,- en de looptijd 20 jaar.