Welk bedrag heb je nodig als je partner overlijdt?

De belangrijkste vraag is: welk bedrag heb je nodig als je partner overlijdt? Het inkomen dat dan wegvalt, moet misschien opgevangen worden. Het tekort dat ontstaat is het bedrag dat je moet verzekeren. Dit bedrag kan natuurlijk in hoogte verschillen door de tijd. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die gaan studeren, maar op oudere leeftijd financieel zelfstandig zijn. Houd bij het bepalen van het verzekerd bedrag rekening met de volgende dingen:

  • ​Hoe hoog zijn je vaste lasten? Denk daarbij aan de huur/hypotheek, evt. geldleningen, energie/water, telefoon, verzekeringen, auto, studie.
  • Hoe hoog zijn je variabele lasten? Denk daarbij aan huishoudelijke uitgaven, kleding, uitgaan en vakanties.
  • Welke bedragen zijn nodig voor onderhoud van je woning en voor belastingen?

Vormen overlijdensrisicoverzekering

Er bestaan verschillende vormen overlijdensrisicoverzekeringen. Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering, blijft het verzekerde bedrag de hele looptijd gelijk. Als de verzekerde overlijdt wordt altijd hetzelfde bedrag uitgekeerd, of dit nu in het eerste of in het laatste jaar van de verzekering is. Er zijn ook dalende overlijdensrisicoverzekeringen: annuïtair dalend en lineair dalend. Bij deze verzekeringen neemt het verzekerd bedrag ieder jaar af. Aan het einde van de looptijd staat het verzekerd bedrag op 0 euro.