Pensioen berekenen: zo werken we

Als we je pensioen berekenen, vragen we je om een aantal gegevens. Maar sommige zaken kunnen wij niet weten of mogen we niet van je vragen. Om je pensioen toch voor je te berekenen, doen we een aantal aannames.

Welke dit zijn lees je op deze pagina. Kijk hier goed naar. In sommige situaties hebben ze namelijk invloed op je situatie.

Jouw pensioeninzicht

Risico's

In onze pensioenmodule houden we geen rekening met risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Wil je meer informatie over deze risico’s? Neem dan contact op met een financieel planner of financieel adviseur.

Reële koopkrachtmethode

We berekenen je pensioen-inzicht aan de hand van de reële koopkrachtmethode. Bij deze methode wordt het effect van inflatie berekend en weergegeven in de euro van 'nu'. De waarde van de euro in de toekomst wordt dus teruggerekend naar de waarde van de hedendaagse euro’s. De reële koopkrachtmethode passen we alleen toe op onderdelen die niet waardevast zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pensioen, spaargeld, beleggingen en bijvoorbeeld je hypotheek.

AOW-bedragen

We gaan uit van de werkelijke AOW-bedragen die je hebt opgebouwd. Die halen we uit je pensioenoverzicht en zijn verwerkt in je pensioenrapport.

AOW-leeftijd

De leeftijd waarop je AOW ontvangt is afhankelijk van je geboortedatum. Vanaf 2017 wordt elk jaar vastgesteld wat de AOW-leeftijd over vijf jaar is. Er wordt dan gekeken hoe oud de mensen gemiddeld worden. Wij gaan uit van de verwachte AOW-leeftijd, op basis van de gemiddelde levensverwachting volgens het CBS.

Scheiding

Ben je gescheiden? In het bestand van Mijnpensioenoverzicht.nl wordt niet altijd rekening gehouden met afspraken die zijn gemaakt tijdens een scheiding. Staan de afspraken niet in het bestand? Dan kunnen wij ze helaas ook niet meenemen in onze berekening. Als dit een groot bedrag is, kan dit voor grote verschillen zorgen. Houd hier dus altijd rekening mee.

Eerder met pensioen?

Dan bouw je minder op. De bedragen van je werknemerspensioen gaan uit van de leeftijd die staat vermeld in Mijnpensioenoverzicht. Wil je eerder stoppen met werken? Dan bouw je minder pensioen op. Hoeveel minder je opbouwt, kunnen we niet exact berekenen. Wij korten je pensioen pro-rato in, gebaseerd op de jaren dat je eerder wilt stoppen met werken.

Berekening op basis van wat bekend is

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars leveren je gegevens aan bij Mijnpensioenoverzicht.nl. Soms ontbreken er gegevens of zijn ze niet actueel. Hier kunnen we helaas geen rekening mee houden. Vraag in dit geval aan deze bedrijven of ze je pensioen in Mijnpensioenoverzicht.nl willen opnemen of kunnen updaten. Daarna kun je gewoon opnieuw een berekening maken. 

Goed om te weten: het kan soms een jaar duren voordat je overzicht is bijgewerkt. Wil je weten wat de veranderingen voor impact hebben op je pensioenberekening? Neem dan contact op met onze experts. Sluit je scherm niet af, onze experts kijken graag mee naar je berekening.

Indexatie

In onze berekening gaan we er vanuit dat de opgebouwde pensioen jaarlijks met 1% indexeren. Voor pensioen dat je in de toekmost nog gaat opbouwen, gaan we uit van een jaarlijkse looninflatie van 3%. We houden er dus rekening mee dat je naar mate je ouder wordt ieder jaar iets meer gaat verdienen en je dus wat meer pensioen opbouwt.

Salaris

We gaan er van uit dat je 8% vakantiegeld krijgt over je salaris. Dit geldt niet voor een eventuele dertiende maand.

Ander maandelijks inkomen

Heb je opgegeven dat je ook nog ‘ander maandelijks inkomen’ hebt? Dan gaan wij ervan uit dat je hiermee box 3 inkomen bedoelt en berekenen er geen inkomstenbelasting over. ook gaan we ervan uit dat dit inkomen stopt op je gewenste pensioenleeftijd.

Huurlasten

We gaan ervan uit dat je blijft huren zolang je leeft. Deze uitgaven lopen dus ook na je pensionering door.

Lening(en)

Bij een lening gaan we uit van een schuld in box 3. We gaan er dus vanuit dat de rente van deze schuld niet aftrekbaar is.

Spaargeld en beleggingen

Als je een pensioengat hebt, vullen we dit aan met je spaargeld en geld uit beleggingen Heb je geen pensioengat? Dan verwerken we je eigen vermogen niet in de grafiek. Bij sparen gaan we uit van een rendement van 2.3%. Bij beleggen gaan we uit van een constant rendement, zoals door jou is opgegeven. We hebben als uitgangspunt dat dividend wordt herbelegd en de rente op je spaarrekening zal bijgeboekt worden op je spaarrekening.

Uitkering van een bankspaarrekening of lijfrenteverzekering die je nu al hebt

De gegevens die je hebt opgegeven nemen we mee in onze berekening. De belasting die je er later over moet betalen hebben we ervan afgetrokken. Bij een bankspaarrekening gaan we uit van een uitkering gedurende 20 jaar. Met een lijfrenteverzekering gaan we uit van een levenslange uitkering vanaf je 67e. Keert je bankspaarrekening of lijfrenteverzekering langer of juist korter uit? Dan heeft dat invloed op het netto inkomen dat je in de grafiek ziet.

Bruto/netto berekeningen

Op diverse plaatsen rekenen we een bedrag voor afdracht van belasting (bruto) om naar een bedrag na afdracht van belasting (netto). Hierbij houden wij geen rekening met minder vaak voorkomende onderwerpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkomsten uit aanmerkelijk belang of inkomsten die in het buitenland belast zijn. Maar bijvoorbeeld ook de bijtelling voor privégebruik van een leaseauto nemen wij niet mee en dat geldt ook voor aftrekposten zoals giften.

De berekening van een oplossing: algemeen

Inleg niet waardevast

Je zult je inleg vast niet elk jaar aanpassen aan de inflatie. Wij gaan er dus niet van uit dat de inleg waardevast blijft.

Onttrekking eigen vermogen

Spaargeld en beleggingen smeren wij uit vanaf het moment dat er een pensioengat is. Wij vullen aan tot het gewenste inkomen en dat doen we ook in de volgende jaren totdat je eigen vermogen op is. Heb je geen pensioengat meer? Dan onttrekken wij geen vermogen meer en dan zie je dat ook niet in de grafiek. 

Meer inkomen te besteden dan gewenst in een jaar

In dat geval gaan wij ervan uit dat je dit geld niet spaart maar opmaakt. Dan reserveren we het dus niet voor de jaren daarna. 

Welke jaren je in de grafiek ziet

Wij laten het huidige jaar zien om een indicatie te geven van wat je nu te besteden hebt. Daarna gaan wij over op het jaar dat je wilt stoppen met werken: daar laten we een eventueel pensioentekort vanaf dat moment zien. Het laatste jaar in de grafiek baseren we op de gemiddelde levensverwachting, waarbij we uitgaan van een sterftekans van 75%.

De berekening van een oplossing

Sparen

Wij gaan uit van de inleg die je ons hebt opgegeven, en dat je spaart totdat jij of je partner stopt met werken (degene die als eerste stopt). Andere uitgangspunten: het bedrag wordt uitgekeerd bij een eventueel spaartekort en je krijgt 2,3% rente.

Beleggen

Wij gaan uit van de inleg die je ons hebt opgegeven. Wij gaan ervan uit dat je gaat beleggen totdat jij of je partner stopt met werken (degene die als eerste stopt). Het rendement berekenen wij aan de hand van je/jullie risicoprofiel. Stopt het beleggen en wordt er geld uitgekeerd bij een eventueel pensioentekort, dan rekenen wij met 2,3% rente.

Banksparen

Wij gaan uit van je bruto inleg. Voor de grafiek berekenen we hieruit een netto inleg. Spaar je, dan gaan wij tijdens het opbouwen uit van een rente van 2,3%. Ook bij het uitkeren gaan wij uit van een rente van 2,3%. Heb je gekozen voor beleggen? Op basis van je risicoprofiel berekenen we het rendement tot je stopt met werken of tot wanneer je bankspaarrekening uitkeert. Ook hier gaan we bij het uitkeren uit van een rente van 2,3%. Wij gaan uit van een inleg totdat je stopt met werken. Heeft je partner een bankspaarrekening geselecteerd, dan gaan wij uit van een inleg totdat je partner stopt met werken.

Lijfrenteverzekering

Wij gaan uit van je bruto inleg. Voor de grafiek berekenen we hieruit een netto inleg. Spaar je, dan gaan wij tijdens het opbouwen uit van een rente van 2,3%. Ook bij het uitkeren gaan wij uit van een rente van 2,3%. Heb je gekozen voor beleggen? Op basis van je risicoprofiel berekenen we het rendement tot je stopt met werken of tot wanneer je lijfrenteverzekering uitkeert. Ook hier gaan we bij het uitkeren uit van een rente van 2,3%. Wij gaan uit van een inleg totdat je stopt met werken. Heeft je partner een lijfrenteverzekering geselecteerd, dan gaan wij uit van een inleg totdat je partner stopt met werken.

Hypotheek aflossen

Deze mogelijkheid laten we alleen zien wanneer je een annuïtaire, lineaire of aflossingsvrije hypotheek hebt. Als je periodiek aflost gaan wij uit van de inleg die je hebt gedaan. Andere uitgangspunten: dat je aflost totdat jij of je partner stopt met werken of totdat de hypotheek in de tussentijd volledig is afgelost. En als je een eenmalige aflossing doet, gaan wij ervan uit dat dit uit je vermogen komt. Dan is het dus niet van invloed op je netto besteedbaar inkomen van nu.

Vervroegd pensioen

Wij berekenen de levenslange pensioenen. Dus een pensioen dat ingaat vóór 65 jaar nemen wij niet mee. Voor elk jaar dat je het pensioen eerder laat ingaan verlagen wij het pensioen met 7%. En als je eerder stopt met werken dan dat het pensioen ingaat, verlagen wij het lopende pensioen evenredig met het aantal jaren dat je eerder stopt. Wil je langer pensioen opbouwen en dus later laten uitkeren? Sorry, dat berekenen wij niet.

Anders wonen

Wil je in de toekomst anders wonen en kies je voor huren, dan nemen wij de nieuwe huurlasten als uitgangspunt voor de woonlasten in het jaar dat je wilt verhuizen. Als je nu een koophuis hebt, nemen wij de overwaarde mee als spaar- en beleggingstegoed. En als je een pensioentekort hebt, smeren we de overwaarde uit wanneer je stopt met werken.

Wil je in de toekomst anders wonen en kies je er voor om een nieuwe woning te kopen, dan gaan we uit van de marktwaarde en nemen we + 6% kosten koper mee in de berekening. Had je eerst een huurhuis? Dan voeren we een annuïtaire hypotheek op met een renteaftrek van 30 jaar. Als je eerst een koophuis had, gebruiken we de overwaarde van je oude woning als spaar- en beleggingstegoed. We nemen aan dat er een nieuwe annuïtaire hypotheek komt, even hoog als de marktwaarde van de nieuwe woning + 6% kosten koper. En de hypotheekrenteaftrek houden we gelijk aan het hypotheekdeel waarvan de hypotheekrenteaftrek als eerste afloopt. (En dan zeggen ze nog, dat je nooit dingen moet aannemen... ;-)


Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.