Wat valt er onder een ongevallendekking?

Veel mensen denken dat ze zonder ongevallendekking niet verzekerd zijn voor een terugreis naar Nederland of medische kosten door een ongeval. Dat is niet zo. Met een ongevallendekking krijg je alleen eenmalig een bedrag uitgekeerd als je door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

Dekking bij overlijden

Als je overlijdt als gevolg van een ongeval krijg je een bepaald bedrag uitgekeerd. De hoogte van dat bedrag verschilt per verzekeraar, maar ligt meestal tussen de € 5.000,- en € 50.000,-.

Dekking bij invaliditeit

De dekking bij blijvende invaliditeit verschilt ook per verzekeraar. Het bedrag ligt tussen de € 10.000,- en € 100.000,-. Dat bedrag krijg je niet zo maar uitgekeerd als je door een ongeval invalide raakt. Er wordt gekeken naar hoe erg de invaliditeit is. Op basis daarvan krijg je een bepaald percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Welk percentage je voor welke aandoening krijgt, kun je terugvinden in de polisvoorwaarden.

Dekkingsbeperkingen

De meeste reisverzekeraars hebben voor kinderen tot en met 16 jaar en personen boven de 70 jaar, een beperkte uitkering. Dit is soms maar 10% of 20% van de normale uitkering. Als je een motor- of scooterongeluk krijgt terwijl je geen helm draagt, ontvang je ook een veel lagere uitkering. In de volgende situaties wordt er helemaal niets vergoed.

  • Opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid.
  • Overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen.
  • Deelname aan wedstrijden.

Een ongeval tijdens wintersport, onderwatersport of andere bijzondere sporten wordt alleen vergoed als je dit apart hebt meeverzekerd. Zo moet je bijvoorbeeld wintersportdekking meeverzekeren als je op wintersport gaat. Anders heb je geen recht op de ongevallendekking.​