Wanneer bel je een alarmcentrale?

Je moet de alarmcentrale zo spoedig mogelijk bellen bij een acute noodsituatie. Bijvoorbeeld als je gewond bent geraakt bij een ongeval of als je plotseling ernstig ziek wordt. Ook bij overlijden in het buitenland of een sterfgeval binnen de eigen familie neem je contact op met de alarmcentrale. Naast noodsituaties kun je er ook terecht voor hulp en advies. De alarmcentrale helpt je bijvoorbeeld bij het vinden van een betrouwbare arts, of adviseert naar welk ziekenhuis je het beste kunt gaan in het buitenland. Ze helpen je ook bij het blokkeren van een verloren bankpas.

Wat doet een alarmcentrale?

Op een alarmcentrale werken professionele hulpverleners. Zij beschikken over een wereldwijd netwerk van hulpverleners en dienstverlenende professionals. Dit zijn artsen, bergers, vervangende chauffeurs en contactpersonen. De medewerkers van de alarmcentrale coördineren de hulpverlening. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Contact met hulpverlening ter plaatse.
  • Regelen van een ziekenhuisopname.
  • Contact met de familie in Nederland.
  • Betalen van de ziekenhuisrekening.
  • Regelen van terugvlucht/vervoer bij het voortijdig afbreken van je vakantie.
  • Hulp bij een opsporings- en/of reddingsactie.​