Welke spaarvormen zijn er?

Als je gaat sparen moet je altijd kiezen voor een bepaalde spaarvorm. Er zijn veel verschillende vormen en soorten van sparen, maar op hoofdlijnen zijn er twee vormen: direct opneembare spaarvormen en niet-direct opneembare spaarvormen. Daarbinnen heb je ook weer verschillende varianten. Hieronder geven we een overzicht en uitleg van elke vorm van sparen.

Direct opneembare spaarvormen

Dit zijn spaarvormen waarbij je altijd direct beschikking hebt over je spaartegoed. Je kunt dus zonder dat er sprake is van wachttermijnen of hoge kosten over je spaartegoeden beschikken.

Betaalrekening

Dit is een spaarvariant die eigenlijk vaak niet als spaarvorm gezien wordt. Veel mensen laten een overschot op de betaalrekening staan. Je hebt dan als voordeel dat je je geld altijd binnen handbereik hebt, net zoals bij contant oppotten. Je kunt er op elk gewenst moment betalingen mee doen. Maar je rendement bij deze spaarvorm is nul of negatief. Sommige banken geven wel een (zeer lage) rente over een positief saldo.

Dagelijks opvraagbare spaarrekening

De dagelijks opvraagbare spaarrekening is de meest flexibele spaarvorm. Je bent bij deze vorm helemaal vrij in het inleggen en weer opnemen van geld. Aan het inleggen en opnemen van geld zijn geen kosten verbonden en in de meeste gevallen kan dit zowel contant als giraal. De rente wordt meestal één keer per jaar bijgeschreven, soms ook maandelijks of per kwartaal. De rente op de dagelijks opvraagbare spaarrekening is variabel. Deze kan dus fluctueren en daarmee heb je dus geen gegarandeerde opbrengst.

Spaarrekening met beperkingen

In ruil voor minder flexibiliteit kan je bij deze spaarvorm aanspraak maken op een hogere rente. In de praktijk kennen veel van deze rekeningen een minimuminleg en opnamebeperkingen. De minimuminleg varieert per rekening en kan uiteen lopen van €2.000 tot €25.000. Ook de opnamebeperkingen laten dergelijke verschillen zien. Dit zijn de bedragen die op ieder gewenst moment vrij kunnen worden opgenomen. Voor hogere bedragen gelden vaak andere regels. In veel gevallen geldt dat je een dergelijke opname 1 tot 3 maanden van vantevoren moet aankondigen. Als je dat niet doet, dan worden er kosten in rekening gebracht (vaak 1%) over de opname. Bij sommige aanbieders staat bij bijzondere gebeurtenissen als een huwelijk of een verhuizing het volledige tegoed ter beschikking. In die gevallen hoef je geen boete te betalen. Bij overlijden van de spaarder worden over het algemeen alle beperkingen gedurende een jaar opgeheven. De rente wordt ook bij dit type spaarrekeningen jaarlijks bijgeschreven en is in veel gevallen (een stukje) hoger dan bij de dagelijks opvraagbare spaarrekening.

Niet direct opneembare spaarvormen

Bij de niet-direct opneembare spaarvormen spreek je als spaarder met de bank voorwaarden af waarbinnen je (weer) over je geld mag beschikken. In principe kom je overeen dat je je geld voor een bepaalde afgebakende periode afstaat aan de bank. De meest bekende vorm is de deposito.

Deposito

Deposito rekeningen zijn vergelijkbaar met de vaste termijn spaarrekeningen, maar kennen twee belangrijke verschillen. Bijstorten is bijvoorbeeld niet mogelijk en de minimuminleg is hoger. Ook hier is een hogere rente mogelijk in ruil voor een vaste looptijd. De looptijd kan variëren van 1 maand tot 24 maanden, al zijn er ook deposito’s met langere looptijden. De rente voor deposito’s wordt dagelijks vastgesteld op basis van de ontwikkelingen op de financiële markten. Wel is het zo dat als een deposito wordt aangegaan de rente op het moment van storten geldt voor de gehele looptijd. In principe is er op een deposito geen bijstorting of opname mogelijk. Er zijn echter varianten ontwikkeld die deze mogelijkheden wel hebben: het flexibel deposito en het bestemmingsdeposito.

Flexibel deposito

Het flexibel deposito biedt de mogelijkheid om bedragen op te nemen of bij te storten. In ruil voor de flexibiliteit vindt er een soort rentekorting plaats. Als een bedrag van €10.000 (of een veelvoud daarvan) gedurende een gehele maand op de rekening staat geldt een hoger rentetarief dan wanneer er een fractie van dit bedrag op de rekening staat.

Bestemmingsdeposito

Het bestemmingsdeposito kent alleen looptijden van 3 of 6 maanden. Gedurende de looptijd kan vrij worden beschikt over het tegoed, mits voor bestemmingen die vooraf met de bank zijn overeengekomen.

Achtergesteld deposito

Het zogenaamde achtergestelde deposito, is een deposito waar hoge rentes op gegeven worden maar waar het garantiestelsel niet geldt. Ook ben je de laatste in de rij schuldeisers als de bank failliet gaat.

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Kies je voor weigeren, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie, ook over je instellingen aanpassen, vind je in ons cookiebeleid.