het steuntje in de rug
 • 10.000 euro buffer
 • kinderen gratis meeverzekerd
 • heldere voorwaarden

Steuntje-in-de-rug verzekering


Geboortedatum

Geslacht

Postcode

Wat zijn de voordelen?

10.000 euro buffer

besteed het geld aan wat jij belangrijk vindt

Gratis meeverzekerd

kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd

Heldere voorwaarden

duidelijk voor wie dit wél … en niet is.

Wat is een Steuntje-in-de-rug verzekering?

Je zorgverzekering vergoedt veel, maar lang niet alles als je slecht nieuws over je gezondheid krijgt. Ook niet als je aanvullend verzekerd bent. Het is dus altijd handig om wat geld achter de hand te hebben … voor het geval dat. 

De Steuntje-in-de-rug verzekering keert eenmalig 10.000 euro uit wanneer je ernstig ziek wordt. Geld dat je op zo’n moment goed kan gebruiken. Voor bijvoorbeeld extra kinderopvanguren of het compenseren van inkomensverlies. Je mag er natuurlijk ook van op vakantie met het hele gezin. Je mag het geld dus vrij besteden

Reken zelf maar uit

Voor deze verzekering betaal je elke maand premie. Hoeveel? Dat hangt af van je leeftijd. Hoe jonger je bent, hoe lager de maandpremie. En omgekeerd natuurlijk. Ben je bijvoorbeeld 30 jaar, dan is de premie 5,84 euro per maand. Voor dit bedrag ontvang je eenmalig 10.000 euro, zodra je dokter of specialist bij jou een diagnose stelt voor een van de ziektes die in de polisvoorwaarden worden genoemd.

Zelf berekenen wat deze extra zekerheid je kost is heel eenvoudig.

Alles over de Steuntje-in-de-rug verzekering

Deze verzekering geeft je een welkom financieel steuntje in de rug als je slecht nieuws over je gezondheid krijgt.

Belangrijk om te weten: 

 • Je kan tot en met je 67e een steuntje in de rug aanvragen (en tot en met je 70e verzekerd blijven)  
 • Een online gezondheidsverklaring maakt onderdeel uit van de aanvraag.
 • Deze verzekering geldt niet voor ziektes die je ooit al eerder hebt gehad.
 • Deze verzekering keert ook niet uit als je binnen 90 dagen na de eerste premiebetaling voor advies naar de dokter gaat of een diagnose of medische behandeling krijgt.  ​

Maandpremies en polisvoorwaarden

De maandpremie verschilt per leeftijd. Bekijk hier alle premies. De volledige polisvoorwaarden van de Steuntje-in-de-rug verzekering vind je hier.

De verzekering keert uit als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering een diagnose van een ernstige ziekte krijgt of blijvend hulpbehoevend wordt. Er moet wel aan alle voorwaarden zijn voldaan om in aanmerking te komen voor een uitkering.

Kinderen meeverzekerd

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd, voor een eenmalige uitkering van 5.000 euro.

Blijvende hulpbehoevendheid

Ook voor hulpbehoevendheid ben je verzekerd. Volgens de voorwaarden van deze verzekering ‘hulpbehoevend’ als de verzekerde volgens een arts na een ongeval of ziekte tenminste drie of meer van onderstaand genoemde zes dagelijks gebruikelijke activiteiten niet meer zelfstandig, dat wil zeggen niet zonder noodzakelijke hulp van een andere persoon of geavanceerde hulpmiddelen, kan uitvoeren.

 1. wassen: het zorgen voor de gebruikelijke dagelijkse persoonlijke verschoning van het lichaam;
 2. aankleden: het zich eventueel met aangepaste kleding aan- en uitkleden inclusief het aandoen of bevestigen van protheses;
 3. eten en drinken: het kunnen eten en drinken van voedsel dat al klaar is en beschikbaar is om te eten of drinken;
 4. zich bewegen: het binnenshuis over een vlak oppervlak van kamer tot kamer kunnen verplaatsen;
 5. naar het toilet gaan: het gebruiken van het toilet, inclusief bijvoorbeeld verwisseling van stoma- of katheterzakjes;
 6. in en uit bed gaan: het vanuit sta- of zithouding in of uit bed gaan.​

Lijst met verzekerde ziektes

In de polisvoorwaarden lees je per ziekte welke gevallen zijn gedekt.

1. Kanker (met uitzondering van minder gevorderde gevallen)
2. Goedaardige hersentumor
3. Hartaanval met verminderde hartfunctie als gevolg
4. Beroerte met permanente neurologische stoornissen als gevolg
5. Aorta-chirurgie
6. Hersenchirurgie
7. Bypass-operatie
8. Hartklep-operatie
9. Beenmergtransplantatie
10. Orgaantransplantatie (bijvoorbeeld een niertransplantatie)
11. Gevorderde dementie (bijvoorbeeld Alzheimer)
12. Aplastische anemie
13. Bacteriële meningitis (bijvoorbeeld hersenvliesontsteking)
14. Chronisch nierfalen
15. Chronisch leverfalen
16. Chronisch ademhalingsfalen
17. De ziekte van Crohn
18. Coma gedurende minimaal 4 dagen
19. Diabetes Type 1
20. Encefalitis (hersenontsteking)
21. Idiopathische pulmonale hypertensie
22. Gehoorverlies
23. Verlies van spraak
24. Lupus Nefritis
25. De ziekte van Lyme
26. Motor Neuron ziekte (bijvoorbeeld de ziekte ALS)
27. Multiple sclerose
28. Verlamming
29. De ziekte van Parkinson
30. Reumatoïde artritis
31. Polytrauma
32. Ernstige brandwonden
33. Ernstige visuele beperking
34. Tekenencefalitis (TBE)
35. Colitis ulcerosa
36. Andere ziektes die leiden tot blijvende hulpbehoevendheid

De Steuntje-in-de-rug verzekering wordt aangeboden door Independer. Voor alle vragen over deze verzekering kun je daarom contact opnemen met Independer. Ook ontvang je van ons de polisvoorwaarden. 

De verzekeraar achter de Steuntje-in-de-rug verzekering is Chubb. De officiële naam is Chubb European Group SE. Het adres is: 

Chubb

Postbus 8664

3009 AR Rotterdam

Hier vind je alle vragen en antwoorden over de Steuntje-in-de-rug verzekering van Independer.

Waarom introduceert Independer dit product?

We weten uit onderzoek in binnen- en buitenland dat het krijgen van een ernstige ziekte naast emotionele impact ook financiële impact heeft. Ons zorgstelsel, waaronder de zorgverzekering, dekt veel, maar niet alles. Daarom hebben wij dit product ontwikkeld.

Sluit je de verzekering per persoon af of kan je meerdere personen op hetzelfde polisblad zetten?

De verzekering is individueel, kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor € 5.000 per kind, je hoeft je kinderen niet op te geven tijdens de aanvraag. Voor kinderen geldt dat als beide ouders een polis hebben, het verzekerde bedrag per kind wordt opgehoogd naar € 10.000. Onder kinderen vallen biologische kinderen, geadopteerde kinderen en pleegkinderen.

Komen kinderen boven de 18 jaar ook op je polis te staan?

Nee, die moeten een eigen verzekering afsluiten.

Wordt de verzekering ook beëindigd bij uitkering aan een kind van onder de 18?

Nee, dan wordt de verzekering niet beëindigd. Het is wel zo dat ieder kind op de polis recht heeft op één uitkering.

Wanneer ontvang ik een polisblad?

Als de verzekering is geaccepteerd dan ontvang je de volgende werkdag de polis per e-mail.

Wanneer vindt de incasso plaats?

De premie wordt maandelijks automatisch afgeschreven door Independer debiteuren. De eerste premiebetaling vindt binnen een maand plaats. Je kunt de incassodatum altijd laten aanpassen.

Waar is de premie op gebaseerd?

De premie is leeftijdsafhankelijk. Bekijk hier het volledige premie-overzicht.

Waarom gaat de premie elk jaar omhoog?

Omdat het risico dat je ernstig ziek wordt elk jaar toeneemt. De premie is afhankelijk van het risico dat je daadwerkelijk loopt. We hebben ervoor gekozen om de premie risico-afhankelijk te maken zodat mensen nooit teveel betalen.

Wat is de looptijd van de verzekering?

De verzekering geldt voor een periode van één jaar. Na elk verzekeringsjaar wordt de polis automatisch met een jaar verlengd.

Wanneer kan ik de verzekering beëindigen?

De verzekering mag op elk moment beëindigd worden. Je kan dit telefonisch of schriftelijk doorgeven. De beëindiging gaat per direct in. De eventueel te veel betaalde premie krijg je terug.

Wanneer mag de verzekeraar deze verzekering stopzetten?

De verzekeraar mag de verzekering op elk moment stopzetten in verband met zwaarwegende omstandigheden, of als er geconstateerd wordt dat er sprake is van opzettelijke misleiding. De verzekering wordt automatisch beëindigd op de dag dat je 71 wordt. De verzekering wordt ook beëindigd nadat een uitkering heeft plaatsgevonden.

Waarom stopt de verzekering als je 71 wordt?

Omdat de kans op een ernstige ziekte dan snel stijgt.

Dan heb ik dus al die tijd voor niets premie betaald?

Je hebt dan al die tijd premie betaald voor een uitkering bij een ernstige ziekte die je gelukkig niet gekregen hebt.

Krijg je je premie terug als jij of de verzekeraar de verzekering beëindigd?

Nee, je betaalt ieder jaar alleen de risicopremie. Je bouwt geen waarde op met deze verzekering. Als je de verzekering per direct beëindigt dan krijg je alleen premie retour als je al voor de aankomende maand betaald hebt.

Hoe kan de klant een wijziging doorgeven?

Dit kan telefonisch of schriftelijk.

Wat moet je doen als je ernstig ziek wordt?

Neem dan telefonisch of schriftelijk contact met ons op, dan nemen we het onmiddellijk in behandeling.

Wanneer krijg je een schade uitgekeerd?

Als je schadeclaim voldoet aan de polisvoorwaarden krijg je altijd het volledige bedrag uitgekeerd. Voor volwassenen is dit € 10.000, en voor kinderen is dit € 5.000.

Waar is de lijst van ernstige ziektes op gebaseerd?

De lijst is opgesteld door de medisch experts van Chubb met als doel de meest voorkomende levensbedreigende/invaliderende ziektes te kunnen verzekeren.

Wat als mijn ziekte niet in de lijst staat, ik een ongeval krijg of slachtoffer wordt van een medische fout?

Volgens de voorwaarden van deze verzekering heb jij of je kind onder de 18 ook recht op een uitkering bij hulpbehoevendheid. De verzekerde is hulpbehoevend als hij/zij volgens een arts na een ongeval, ziekte of medische fout tenminste drie of meer van de genoemde zes dagelijks gebruikelijke activiteiten niet meer zelfstandig kan uitvoeren. Dat wil zeggen niet zonder noodzakelijke hulp van een andere persoon of geavanceerde hulpmiddelen.

Geldt er een wachttijd?

Ja, standaard geldt een wachttijd van 90 dagen. Voor ongevallen, medische fouten, hartaanval, beroerte, brandwonden en polytrauma gaat de dekking wel onmiddellijk in.

Geldt er een wachttijd op een schade-uitkering?

Ja. Houdt er rekening mee dat de verzekeraar tijd nodig heeft om de claim te kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld omdat er nog gegevens bij de medisch specialist opgevraagd moeten worden.

Het kan soms langer duren voordat een claim door een medisch specialist kan worden vastgesteld. Dit is het geval als het onduidelijk is of de ziekte voldoet aan de vereisten om tot uitkering over te gaat (bijvoorbeeld de arts twijfelt of de hulpbehoevendheid blijvend is). Er wordt dan contact met de klant opgenomen om te bepalen hoe het vervolgproces eruit ziet.

Krijgen je nabestaanden een uitkering als je overlijdt?

De uitkering is voor als de verzekerde ernstig ziek wordt (het is geen verzekering met uitkering bij overlijden). Alleen als er aan de volgende drie eisen wordt voldaan krijgen nabestaande een uitkering:

 • De claim is ingediend voordat de verzekerde is overleden.
 • Er is vastgesteld door een medisch specialist dat de klant één van de gedekte ziektes had en de klant is aan deze ziekte is overleden.
 • De klant is niet binnen 30 dagen na de vastgestelde diagnose van de medisch specialist overleden.


De volledige polisvoorwaarden van de Steuntje-in-de-rug verzekering vind je hier.

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.