Toelichting orthodontietarieven

Orthodontietarieven worden vastgesteld door de overheid. Toch betekent dit niet per se dat je bij elke orthodontist voor een beugel even duur uit bent. Elk onderdeel van het beugeltraject heeft een eigen code. De tarieven zijn per code vastgesteld. Het kan zijn dat de ene orthodontist besluit meer onderdelen in een behandeling te stoppen dan een ander. Bijvoorbeeld een extra foto of nacontrole. Daardoor kunnen er toch prijsverschillen ontstaan. Daarnaast zijn de tarieven ook afhankelijk van de patiënt. Patiënten met een lip- of gehemeltespleet zijn soms duurder uit. 

We raden aan om altijd een offerte op te vragen. Orthodontisten zijn verplicht om deze te geven. Het is nog beter om dit bij meerdere orthodontisten te doen, zodat je goed kan vergelijken. 

Informeer bij je zorgverzekeraar wat je precies vergoed krijgt. Volwassenen krijgen tegenwoordig niet veel meer vergoed. Orthodontie tot 18 jaar wordt vaker vergoed door verzekeraars. 

Ben je op zoek naar een orthodontist? Ga dan naar onze mondzorgvergelijking: 

 

Orthodontie: Categorie A

Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
I Consultatie en diagnostiek
Eerste consult F121A € 22,16 € 22,91
Herhaalconsult F122A € 22,16 € 22,91
Controlebezoek F123A € 13,88 € 14,33
Second opinion F124A € 104,95 € 108,53
Maken gebitsmodellen F125A € 16,99 € 17,53
Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan F126A € 61,33 € 63,29
Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten). F127A € 137,48 € 141,87
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder F130A € 104,95 € 108,53
Vervaardigen van diagnostische set-up F131A € 47,66 € 49,18
Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie F132A € 16,99 € 17,53
Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie F133A € 61,33 € 63,29
II Röntgenonderzoek
Intra-orale röntgenfoto ( 3x4 cm) F151A € 16,33 € 16,88
Occlusale opbeet röntgenfoto F152A € 16,33 € 16,88
Vervaardiging orthopantomogram F155A € 29,84 € 30,79
Beoordeling orthopantomogram F156A € 17,49 € 18,05
Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto F157A € 18,69 € 19,29
Beoordeling laterale schedelröntgenfoto F158A € 52,18 € 53,84
Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto F159A € 18,69 € 19,29
Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto F160A € 52,18 € 53,84
Meerdimensionale kaakfoto F161A € 139,94 € 144,70
Beoordeling meerdimensionale kaakfoto F162A € 58,31 € 60,29
III Behandeling
Plaatsen beugel categorie 1 F411A € 114,59 € 118,25
Plaatsen beugel categorie 2 F421A € 119,85 € 123,68
Plaatsen beugel categorie 3 F431A € 138,21 € 142,63
Plaatsen beugel categorie 4 F441A € 147,24 € 151,95
Plaatsen beugel categorie 5 F451A € 348,36 € 359,49
Plaatsen beugel categorie 6 F461A € 566,68 € 584,78
Plaatsen beugel categorie 7 F471A € 549,94 € 567,51
Plaatsen beugel categorie 8 F481A € 429,22 € 442,93
Plaatsen beugel categorie 9 F491A € 564,15 € 582,18
Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak F492A € 95,44 € 98,49
Beugelconsult per maand categorie 1 F511A € 29,01 € 29,94
Beugelconsult per maand categorie 2 F512A € 29,01 € 29,94
Beugelconsult per maand categorie 3 F513A € 29,01 € 29,94
Beugelconsult per maand categorie 4 F514A € 29,01 € 29,94
Beugelconsult per maand categorie 5 F515A € 33,15 € 34,21
Beugelconsult per maand categorie 6 F516A € 41,44 € 42,77
Beugelconsult per maand categorie 7 F517A € 41,44 € 42,77
Beugelconsult per maand categorie 8 F518A € 49,73 € 51,32
Beugelconsult per maand categorie 9 F519A € 62,16 € 64,15
Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) F521A € 29,01 € 29,94
Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 F531A € 29,01 € 29,94
Nacontrole beugel categorie 5,7,8 F532A € 33,15 € 34,21
Nacontrole beugel categorie 6,9 F533A € 41,44 € 42,77
IV Diversen
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur F401A € 123,12
Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur F611A € 121,84 € 125,73
Plaatsen intermaxillaire correctieveren F612A € 119,85 € 123,68
Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur F716A € 26,24 € 27,13
Trekken tand of kies F721A € 43,73 € 45,22
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant F722A € 32,65 € 33,76
Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) F723A € 82,10 € 84,72
Preventieve voorlichting en/of instructie F724A € 13,07 € 13,52
Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage F810A Kostprijs Kostprijs
Reparatie of vervanging van beugel F811A € 28,80 € 29,72
Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur F812A € 37,96 € 39,17
Plaatsen retentie-apparatuur, per kaak F813A € 37,96 € 39,17
Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt F814A € 37,96 € 39,17
Verwijderen spalk, per element F815A € 5,83 € 6,03
Inkopen op uitkomst orthodontie F911A € 2.357,19 € 2.432,50
Toeslag extra kosten SARS-CoV-2 F902A € 4,26
V Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
Informatieverstrekking, per vijf minuten F900A € 13,28 €1 3,73
Onderlinge dienstverlening F901A Maximum Maximum

Orthodontie: Categorie B

Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
I Consultatie
Eerste consult F121B € 22,16 € 22,91
Herhaalconsult F122B € 22,16 € 22,91
Controlebezoek F123B € 20,65 € 21,31
Second opinion F124B € 104,95 € 108,53
Maken gebitsmodellen F125B € 31,38 € 32,38
Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan F126B € 91,24 € 94,16
Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) F127B € 137,48 € 141,87
Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder F130B € 104,95 € 108,53
Vervaardigen van een diagnostische set-up F131B € 70,90 € 73,16
Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie F132B € 31,38 € 32,38
Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie F133B € 91,24 € 94,16
II Röntgenonderzoek
Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) F151B € 16,33 € 16,88
Occlusale opbeet röntgenfoto F152B € 16,33 € 16,88
Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) F153B € 22,69 € 23,41
Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto's F154B € 27,80 € 28,69
Vervaardiging orthopantomogram F155B € 44,39 € 45,81
Beoordeling orthopantomogram F156B € 26,02 € 26,85
Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto F157B € 27,80 € 28,69
Beoordeling laterale schedelröntgenfoto F158B € 77,62 € 80,10
Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto F159B € 27,80 € 28,69
Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto F160B € 77,62 € 80,10
Meerdimensionale kaakfoto F161B € 139,94 € 144,70
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto F162B € 58,31 € 60,29
III Behandeling
Plaatsen beugel categorie 1 F411B € 199,44 € 205,81
Plaatsen beugel categorie 2 F421B € 208,01 € 214,65
Plaatsen beugel categorie 3 F431B € 237,54 € 245,13
Plaatsen beugel categorie 4 F441B € 252,09 € 260,14
Plaatsen beugel categorie 5 F451B € 567,86 € 586,01
Plaatsen beugel categorie 6 F461B € 925,25 € 954,81
Plaatsen beugel categorie 7 F471B € 857,68 € 885,08
Plaatsen beugel categorie 8 F481B € 687,96 € 709,94
Plaatsen beugel categorie 9 F491B € 947,76 € 978,03
Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak F492B € 119,36 € 123,17
Beugelconsult per maand categorie 1 F511B € 61,65 € 63,62
Beugelconsult per maand categorie 2 F512B € 61,65 € 63,62
Beugelconsult per maand categorie 3 F513B € 61,65 € 63,62
Beugelconsult per maand categorie 4 F514B € 61,65 € 63,62
Beugelconsult per maand categorie 5 F515B € 67,82 € 69,98
Beugelconsult per maand categorie 6 F516B € 80,15 € 82,71
Beugelconsult per maand categorie 7 F517B € 61,65 € 63,62
Beugelconsult per maand categorie 8 F518B € 73,98 € 76,34
Beugelconsult per maand categorie 9 F519B € 92,48 € 95,43
Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 F531B € 61,65 € 63,62
Nacontrole beugel categorie 5,7,8 F532B € 61,65 € 63,62
Nacontrole beugel categorie 6,9 F533B € 80,15 € 82,71
IV Diversen
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur F401B € 124,84
Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur F611B € 131,25 € 135,45
Plaatsen intermaxillaire correctieveren F612B € 208,01 € 214,65
Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur F716B € 26,24 € 27,13
Trekken tand of kies F721B € 43,73 € 45,22
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant F722B € 32,65 € 33,76
Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) F723B € 102,65 € 105,93
Preventieve voorlichting en/of instructie F724B € 13,07 € 13,52
Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege situatie F810B Kostprijs Kostprijs
Reparatie of vervanging van beugel F811B € 42,85 € 44,22
Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur F812B € 74,97 € 77,36
Plaatsen retentie-apparatuur, per kaak F813B € 74,97 € 77,36
Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt F814B € 74,97 € 77,36
Verwijderen spalk, per element F815B € 5,83 € 6,03
Toeslag extra kosten SARS-CoV-2 F902B € 4,26
V Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
Informatieverstrekking, per vijf minuten F900B € 13,28 € 13,73
Onderlinge dienstverlening F901B Maximum Maximum

Orthodontie: Categorie C

Behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
I Consultatie en diagnostiek
Eerste consult F121C € 22,16 € 22,91
Herhaalconsult F122C € 22,16 € 22,91
Controlebezoek F123C € 20,65 € 21,31
Second opinion F124C € 104,95 € 108,53
Maken gebitsmodellen F125C € 31,38 € 32,38
Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan F126C € 91,24 € 94,16
Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) F127C € 137,48 € 141,87
Prenataal consult F128C € 80,15 € 82,71
Orthodontie in de eerste twee levensjaren F129C € 1.405,02 € 1.449,90
Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder F130C € 104,95 € 108,53
Vervaardigen van een diagnostische setup F131C € 70,90 € 73,16
Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie F132C € 31,38 € 32,38
Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie F133C € 91,24 € 94,16
II Röntgenonderzoek
Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) F151C € 16,33 € 16,88
Occlusale opbeet röntgenfoto F152C € 16,33 € 16,88
Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) F153C € 22,69 € 23,41
Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto's F154C € 27,80 € 28,69
Vervaardiging orthopantomogram F155C € 44,39 € 45,81
Beoordeling orthopantomogram F156C € 26,02 € 26,85
Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto F157C € 27,80 € 28,69
Beoordeling laterale schedelröntgenfoto F158C € 77,62 € 80,10
Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto F159C € 27,80 € 28,69
Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto F160C € 77,62 € 80,10
Meerdimensionale kaakfoto F161C € 139,94 € 144,70
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto F162C € 58,31 € 60,29
III Behandeling
Plaatsen beugel categorie 1 F411C € 374,28 € 386,24
Plaatsen beugel categorie 2 F421C € 393,64 € 406,21
Plaatsen beugel categorie 3 F431C € 460,72 € 475,43
Plaatsen beugel categorie 4 F441C € 493,64 € 509,41
Plaatsen beugel categorie 5 F451C € 837,28 € 864,03
Plaatsen beugel categorie 6 F461C € 1.369,08 € 1.412,81
Plaatsen beugel categorie 7 F471C € 1.320,74 € 1.362,93
Plaatsen beugel categorie 8 F481C € 1.130,18 € 1.166,28
Plaatsen beugel categorie 9 F491C € 1.586,09 € 1.636,76
Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak F492C € 119,36 € 123,17
Beugelconsult per maand categorie 1 F511C € 61,65 € 63,62
Beugelconsult per maand categorie 2 F512C € 61,65 € 63,62
Beugelconsult per maand categorie 3 F513C € 61,65 € 63,62
Beugelconsult per maand categorie 4 F514C € 61,65 € 63,62
Beugelconsult per maand categorie 5 F515C € 67,82 € 69,98
Beugelconsult per maand categorie 6 F516C € 80,15 € 82,71
Beugelconsult per maand categorie 7 F517C € 80,15 € 82,71
Beugelconsult per maand categorie 8 F518C € 101,72 € 104,97
Beugelconsult per maand categorie 9 F519C € 120,22 € 124,06
Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 F531C € 61,65 € 63,62
Nacontrole beugel categorie 5,7,8 F532C € 67,82 € 69,98
Nacontrole beugel categorie 6,9 F533C € 80,15 € 82,71
IV Diversen
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur F401C € 124,84
Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur F611C € 131,25 € 135,45
Plaatsen intermaxillaire correctieveren F612C € 393,64 € 406,21
Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur F716C € 26,24 € 27,13
Trekken tand of kies F721C € 43,73 € 45,22
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant F722C € 32,65 € 33,76
Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) F723C € 102,65 € 105,93
Preventieve voorlichting en/of instructie F724C € 13,07 € 13,52
Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage F810C Kostprijs Kostprijs
Reparatie of vervanging van beugel F811C € 42,85 € 44,22
Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur F812C € 74,97 € 77,36
Plaatsen extra retentie-apparatuur, per kaak F813C € 74,97 € 77,36
Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt F814C € 74,97 € 77,36
Verwijderen spalk, per element F815C € 5,83 € 6,03
Toeslag extra kosten SARS-CoV-2 F902C € 4,26
IV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
Informatieverstrekking, per vijf minuten F900C € 13,28 € 13,73
Onderlinge dienstverlening F901C Maximum Maximum