Dienstverlening

Welke dienstverlening biedt Independer aan?

Schadeverzekeringen

Je kunt bij ons schade- en levensverzekeringen vergelijken, aanvragen en afsluiten. Onder schadeverzekeringen vallen auto-, woonhuis-, inboedel-, zorg- en reisverzekeringen. In de meeste gevallen regelen wij de volledige totstandkoming van de verzekering. Soms word je via onze site direct doorgeleid naar de website van de verzekeraar, die het afsluiten van de verzekering rechtstreeks met je regelt. Voor een groot aantal verzekeraars treden we op als intermediair (ook wel tussenpersoon genoemd). Dat wil zeggen dat je ook na het sluiten voor wijzigingen en/of schades bij ons terecht kunt. Wij handelen dit dan verder voor je af met de verzekeraar. Als je een verzekering bij ons afsluit, informeren we je duidelijk over wat je van ons kunt verwachten en welke rol wij hebben: moet je voor bijvoorbeeld een wijziging of een schademelding bij ons zijn of bij de verzekeraar.

Levensverzekeringen

Op Independer kun je ook levensverzekeringen vinden.

Overlijdensrisicoverzekeringen kun je bij ons vergelijken, aanvragen en afsluiten. Voor een groot aantal overlijdensrisicoverzekeraars treden we op als intermediair (ook wel tussenpersoon genoemd). We regelen dan voor je dat de verzekering gaat lopen, maar ook na het afsluiten kun je voor wijzigingen bij ons terecht. Wij handelen deze verder voor je af met je verzekeraar. We informeren je bij het aanvragen van een verzekering altijd duidelijk wat wij voor je doen en wat de verzekeraar voor je doet. Lees ook het dienstverleningsdocument voor overlijdensrisicoverzekeringen.

Advies levensverzekeringen

Als je op onze website een vergelijking maakt van overlijdensrisicoverzekeringen, kun je de uitkomst van de vergelijking niet opvatten als een strikt persoonlijk advies. Daarvoor zijn er meer gegevens van je nodig.
Op onze website kun je binnen enkele minuten een online offerte krijgen. Deze online offertes vallen voor overlijdensrisicoverzekeringen wettelijk onder de noemer 'geen voorafgaand advies'. Wil je een strikt persoonlijk advies over overlijdensrisicoverzekeringen, zoek dan een hypotheekadviseur of tussenpersoon bij jou in de buurt. Wil je liever op basis van eigen onderzoek een weloverwogen keuze voor een overlijdensrisicoverzekering maken? Dan kunnen onze experts je daarmee uitgebreid telefonisch en per e-mail helpen en van de benodigde informatie voorzien.

Leningen en spaarrekeningen

Op onze site kun je leningen vergelijken en daarna de lening van jouw keuze aanvragen. Wij geven de aanvraag door aan de aanbieder, waarna het verdere contact rechtstreeks tussen jou en de aanbieder zal lopen. Spaarrekeningen kun je bij ons alleen vergelijken. Heb je een keuze gemaakt op onze site dan kun je via onze website doorklikken naar de website van de aanbieder. Daar kun je dan de spaarrekening aanvragen.

Hypotheken

Je kunt op onze website zelf hypotheken vergelijken en aanvragen, hypotheekrentes en voorwaarden vergelijken of zoeken naar een hypotheekadviseur bij jou in de buurt.


Sluit je zelf je hypotheek af dan zorgen wij ervoor dat de aanvraag in behandeling wordt genomen door de hypotheekaanbieder. Wij informeren je over de status van de aanvraag en kun je bij vragen altijd contact met ons opnemen. We helpen je hier natuurlijk bij, maar geven je geen persoonlijk hypotheekadvies.

Wil je een persoonlijk hypotheekadvies, zoek dan naar een hypotheekadviseur bij jou in de buurt. Je ziet op onze website meteen hoe klanten van deze adviseur over hem/haar oordelen. Wil je dat een adviseur contact met jou opneemt? Dan kun je een gesprek aanvragen met de adviseur via onze website. Heb je al hypotheekadvies gehad, dan kun je controleren of in het gesprek wel alle aspecten rondom hypotheekadvies aan de orde zijn geweest (Kwaliteitscheck Hypotheekadviseur). Ook kun je je eigen hypotheekadviseur beoordelen.

 

Voor het zelf afsluiten van je hypotheek hebben wij een dienstverleningsdocument opgesteld.

Advies hypotheken

Als je een vergelijking maakt van hypotheken, kun je deze uitkomst niet opvatten als een strikt persoonlijk advies. Daarvoor hebben we meer gegevens van je nodig. Wil je een persoonlijk hypotheekadvies, zoek dan naar een hypotheekadviseur bij jou in de buurt.

Volmacht

Een aantal verzekeraars heeft Independer een volmacht gegeven. Voor deze verzekeraars handelt Independer Services B.V. niet alleen wijzigingen en schademeldingen af, maar accepteert ook de verzekeringen, stuurt de polis op en int de premie. Independer Services B.V. is het Volmachtbedrijf van Independer.

De volgende verzekeraars hebben een volmacht gegeven voor het afsluiten van autoverzekeringen:

 • ASR
 • ARAG
 • Delta Lloyd
 • Reaal

Naar boven

Energie vergelijken

Op onze site kan je energieproducten vergelijken en vaak ook direct aanvragen. Wij zorgen ervoor dat de energieleverancier de overstap voor je regelt. Als je via ons bij een energieleverancier een leveringsovereenkomst aanvraagt, kun je bij vragen altijd contact met ons opnemen. Wij zullen je dan duidelijk informeren over wat je van ons kan verwachten en welke rol wij hebben.
In sommige gevallen zijn de energieproducten wel bij ons te vergelijken, maar niet direct bij ons aan te vragen. In dat geval adviseren we je om contact op te nemen met de desbetreffende energie leverancier, om het energieproduct daar aan te vragen.

 

Naar boven

AFM en Kamer van Koophandel

Independer (Independer.nl N.V.) is gevestigd aan de Celebeslaan 2, 1217 GV Hilversum en staat als bemiddelaar geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder het WFT (Wet op het financieel toezicht) vergunningsnummer: 12012777 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 34117387.

Naar boven

Hoe onafhankelijk is Independer?

Independer handelt geheel onafhankelijk en objectief. Het klantbelang staat altijd voorop en alle verzekeraars worden op gelijke wijze behandeld. Vanaf 1 januari 2012 is Achmea voor 77% en het management en medewerkers van Independer voor 23% aandeelhouder in Independer. Sinds 2016 is Achmea volledig eigenaar. Achmea heeft echter geen enkele zeggenschap over onze manier van werken of de uitkomst van de vergelijking.
Independer biedt gelijke kansen aan alle verzekeraars. Verzekeraars die tot het Achmea-concern behoren, krijgen geen voorkeurspositie.

Wij garanderen onze objectiviteit doordat:

 • We ook aanbieders tonen in onze vergelijkingen waarmee we geen commerciële samenwerking hebben. 
 • Aanbieders van financiële producten geen enkele zeggenschap hebben op de activiteiten van Independer en op de informatie op de site.
 • We jou als bezoeker/klant altijd adviseren op basis van een objectieve analyse van de door jou ingevoerde gegevens en ons daarbij niet laten leiden door commerciële belangen.
 • We geen productieafspraken maken met aanbieders van financiële producten.
 • We ook financiële producten vergelijken waarvan veel tussenpersonen vinden dat er onvoldoende aan te verdienen is, maar die wel belangrijk zijn voor jou als consument. Voorbeelden hiervan zijn spaarrekeningen, woonhuis-, reis- en zorgverzekeringen.
 • We advies geven over het nut van producten en regelmatig adviseren om bepaalde producten niet af te nemen, omdat we vinden dat deze niet passen bij jouw behoefte als consument. 
 • We vanwege de volledigheid ook verzekeringen aanbieden van zogeheten ‘Direct Writers’. Dat zijn verzekeraars die eigenlijk alleen rechtstreeks met de klant communiceren en niet werken met tussenpersonen.
 • We een bepaald systeem hebben ontwikkeld waardoor je ook de kwaliteit van de service en de voorwaarden (van financiële producten) op een objectieve wijze kunt vergelijken.
 • We actuele gegevens verstrekken over vrijwel alle producten en diensten van financiële instellingen in Nederland.

Om die objectiviteit te kunnen blijven garanderen, is een Raad van Toezicht ingesteld onder voorzitterschap van Arthur Docters van Leeuwen. Deze raad ziet erop toe dat Independer het belang van de consument voorop blijft stellen, ondermeer op het gebied van objectiviteit en privacy. De rol en taken van de Raad van Toezicht zijn formeel vastgelegd in een statuut. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Independer. Jaarlijks rapporteert zij over haar bevindingen.

Naar boven

Beschikt Independer over informatie over alle financiële producten?

Independer verstrekt objectieve informatie over de producten van Nederlandse aanbieders van financiële producten. Deze gegevens (rentes, premies, voorwaarden e.d.) ontvangt Independer van toonaangevende onderzoeksbureaus (waaronder MoneyView, Kooijmans en Zorgweb) waarmee Independer contracten heeft afgesloten.
Veel van deze gegevens wijzigen dagelijks. Voor de volledigheid en actualiteit van de gegevens is Independer afhankelijk van de snelheid waarmee deze onderzoeksbureaus de data aanpassen en nieuwe aanbieders toevoegen. Voor zover bekend zijn er geen betere of uitgebreidere bronnen voor dit soort informatie beschikbaar en heeft ook niemand een vollediger overzicht.
Sommige banken en verzekeraars weigeren premies en tarieven door te geven aan deze onderzoekbureaus. Vaak lukt het Independer om van deze instellingen de premies of tarieven rechtstreeks te ontvangen. Zo kunnen we ze toch laten zien op onze site. Helaas zijn er enkele aanbieders die ook daar niet aan willen meewerken. We kunnen ze dan ook niet tonen in de vergelijking.
Bij de meeste financiële producten vergelijkt Independer meer dan 95% van het landelijk beschikbare aanbod. Voor levensverzekeringen is dit percentage helaas veel lager, omdat meerdere grote verzekeraars nog steeds niet willen meewerken aan transparantie in de markt. Zij geven dus ook hun gegevens niet af. Aanbieders van financiële producten waarvan we niet alle (verborgen) kosten kunnen achterhalen, tonen wij niet in de vergelijking.

Naar boven

Hoe wordt Independer beloond voor haar dienstverlening?

Op Independer kun je gratis verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten vergelijken. Independer ontvangt pas provisie of een vaste vergoeding van een aanbieder als jij via ons een product afneemt, doorklikt naar de website van de aanbieder of een offerte of advies aanvraagt. De precieze vergoeding kan verschillen per product en per aanbieder.  
Van een aantal verzekeraars heeft Independer een volmacht gekregen. Dat wil zeggen dat Independer voor deze verzekeraars de polis opmaakt, de administratieve afhandeling verzorgt, de premie incasseert en eventuele schades afhandelt. In dat geval ontvangen wij van de betreffende verzekeraar ook een vergoeding voor de administratieve en schadeafhandeling.

 

Naar boven

Hoe actueel is de informatie op de site?

Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Daarom kun je alleen een betrouwbare vergelijking maken op basis van actuele gegevens. Veel van deze gegevens wijzigen dagelijks. Voor de volledigheid en actualiteit van de gegevens is Independer afhankelijk van de snelheid waarmee haar dataleveranciers de data aanpassen en nieuwe aanbieders toevoegen. De productinformatie (zoals rentegegevens) zoals die op Independer wordt getoond wordt in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig is, geactualiseerd.

Naar boven

Hoe zit het met de deskundigheid van medewerkers van Independer?

Bij Independer werken mensen die jou goed willen adviseren over een verzekering of een ander financieel product. Alle medewerkers hebben de benodigde diploma’s voor het advies dat zij geven, volgen de daarvoor benodigde opleiding en/of werken onder toezicht van een gediplomeerd adviseur. Onze medewerkers houden hun kennis actueel door regelmatige bijscholing.

Naar boven

Wat verwacht Independer van jou als klant?

We proberen jou als klant zo goed mogelijk te helpen en altijd voor je klaar te staan. Maar daarbij hebben we ook jouw medewerking nodig. Daarom verwachten we dat jij:

 • De juiste gegevens aan ons verstrekt. Dit is ook in je eigen belang. Mocht achteraf blijken dat je onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt dan kan een verzekeraar besluiten je schade niet (geheel) te vergoeden.   
 • Wijzigingen in je persoonlijke situatie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft, zoals bijvoorbeeld een adreswijziging. Dit is van belang zodat Independer of de verzekeraar je tijdig kan informeren over de afhandeling van schades of poliswijzigingen.  
 • Ons een geldig e-mailadres verstrekt zodat we je op de hoogte te kunnen houden van belangrijke zaken rondom jouw verzekering of een ander financieel product.  
 • De gegevens van door jou ontvangen stukken controleert en eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk aan ons doorgeeft.

Naar boven

Klachtenprocedure

Klacht over Independer

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Independer? Dan kun je een klacht bij ons indienen  door het klachtformulier in te vullen. Jouw klacht wordt daarna meteen toegewezen aan een medewerker die de klacht verder behandelt. Die persoon neemt binnen twee werkdagen telefonisch contact met je op en zal je laten weten hoe lang het ongeveer zal duren om je klacht af te handelen.
Als de klacht door Independer niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kun je nog terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Naar boven

Klacht over een bank of verzekeraar

Heb je een klacht over een bank of verzekeraar? Dan kun je het beste terecht bij de directie van de desbetreffende organisatie zelf. Als de klacht door de bank of verzekeraar niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kun je nog terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een geschillencommissie, waar ook Independer bij aangesloten is. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om de rechter te vragen om een uitspraak te doen.
Het Kifid is bedoeld om consumenten één loket te bieden voor bemiddeling in (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. Je kunt alleen terecht bij het Kifid als je niet tevreden bent met de manier waarop een financiële dienstverlener jouw klacht heeft afgehandeld.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: https://www.kifid.nl/consumenten/hoe-dient-u-uw-klacht-in
E-mail: consumenten@kifid.nl
Tel.: 0900-3552248

Naar boven

Privacy statement

Privacystatement

Voor het maken van een vergelijking op onze website ontkom je er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. Wij begrijpen dat jij als bezoeker of klant daar moeite mee kan hebben. We leggen je graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan. 

Lees ons Privacy Statement

Naar boven

Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Independer van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Independer doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur je e-mail naar info@independer.nl.

Rechten
Independer, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Independer.

Wijzigingen
Independer mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Gebruik font 'Kenteken'
Daar waar op onze website een kenteken wordt gevraagd aan de gebruiker, maken wij gebruik van het 'Kenteken' font door LeFly Fonts.

Naar boven

Meer informatie

Wie is Independer?

Wil je meer weten over ons en over de oprichting van Independer? Lees meer over Independer.

Naar boven
Om je beter van dienst te zijn maakt Independer gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.