Discussie verzekeraars

De volgende weblogartikelen zijn geschreven in het kader van de woekerpolischeck door aanbieders van alternatieven voor woekerpolissen. Deze artikelen zijn gemaakt op het verzoek van Independer. We hebben de aanbieders gevraagd om hun product helder uiteen te zetten en in te gaan op het kostenaspect van de beleggingen.