Is het slim om over te stappen?

Als de woekerpolischeck aangeeft dat je extra kapitaal kunt krijgen als je overstapt, dan ligt het voor de hand om ook echt over te stappen. Want wie wil er nu niet een beetje moeite doen als dat veel geld oplevert?
 
Gelukkig is dat vaak ook echt zo. Maar er zijn toch ook redenen om goed na te denken voordat je overstapt. Hieronder noemen we er een paar.

 1. Garantiekapitaal of -rendement

  Sommige beleggingsverzekeringen garanderen jou dat je een bepaald bedrag krijgt op de einddatum. Ook als het bedrag dat de verzekeraar voor jou belegd heeft daarvoor eigenlijk te laag is. De verzekeraar past het verschil dan bij.

 2. Die garantie raak je kwijt als je overstapt. Als de zekerheid dat je tenminste het gegarandeerde bedrag krijgt belangrijk voor je is, dan kun je overwegen om gewoon bij je huidige verzekeraar te blijven. De kans op het extra kapitaal laat je dan dus maar zitten. Jammer natuurlijk, maar zekerheid is beslist ook wat waard.

 3. Afkoopkosten

  In de woekerpolischeck  gaan we ervan uit dat je de waarde die de verzekeraar op het overzicht heeft gezet ook echt uitgekeerd zou krijgen als je de polis zou beëindigen.

  Vaak is dat ook zo. Maar sommige verzekeraars brengen een deel van de kosten die zij hebben gemaakt, bijvoorbeeld om de adviseur te betalen, bij jou in rekening als je er voortijdig mee stopt. Het bedrag dat je daadwerkelijk uitgekeerd krijgt als je stopt noemen ze de afkoopwaarde. Deze afkoopwaarde is dus soms lager dan de waarde van je overzicht. Het extra kapitaal dat je kunt krijgen als je overstapt is dan dus ook lager dan wat je met woekerpolischeck  hebt berekend.

 4. Verpanding niet altijd mogelijk

  Als je de beleggingsverzekering hebt aangeschaft om later je hypotheek mee af te betalen, is de polis vaak verpand aan de hypotheekbank. Als je wil overstappen moet het nieuwe product dus ook weer verpand worden, anders mag je de polis niet beëindigen van de bank.

 5. Dat is meestal geen probleem, maar geeft wel administratief gedoe. In sommige gevallen is het noodzakelijk om een notaris in te schakelen. En soms wil de bank gewoon niet meewerken. Als dat zo is dan kun je alleen overstappen als je ook je hypotheek over zou sluiten. Maar daar zijn natuurlijk ook weer kosten aan verbonden.
  Er is echter nog een alternatief want soms kun je oversluiten naar een goedkoper product bij dezelfde aanbieder. De kosten daarvan zijn vaak wel wat hoger dan waar de Woekerpolischeck mee rekent, maar lager dan het product dat je nu hebt.

 6. Belastingheffingen

  Het kan zijn dat er fiscale nadelen kleven aan overstappen. Dat kan het geval zijn als de huidige waarde van je polis hoger is dan het totale bedrag aan premies dat je hebt ingelegd.
  In veel gevallen is die waarde juist lager dan wat je in totaal aan premie betaald hebt! Dat komt door de vaak slechte beleggingsresultaten en de hoge kosten van verzekeraars, maar ook doordat een deel van de premie gebruikt is als premie voor de overlijdensrisicodekking. In dat geval is er dus niets aan de hand.

  Als je huidige waarde wel hoger is dan het totaal aan betaalde premies, dan is de kans ook groot dat je polis al minimaal vijftien jaar loopt. In dat geval zijn er bepaalde fiscale vrijstellingen en is afkoop vaak toch nog onbelast. Het is verstandig om goed te laten uitzoeken hoe dit bij jou zit.

 7. Als je de (lijfrente-) polis voor 1 januari 1990 gesloten hebt en je hebt in het verleden de premie van de belasting afgetrokken dan kan het zijn dat je bepaalde voordelen van de oude polis kwijtraakt. Of dat in jouw geval zo is en of dat erg is, hangt helemaal van je persoonlijke situatie af.

  Belastingregels zijn natuurlijk behoorlijk ingewikkeld en hierboven hebben we slechts de belangrijkste geschetst. Er kunnen daarom ook nog wel andere situaties zijn waarbij overstappen fiscaal gezien niet handig is. Laat je daarom goed voorlichten door een adviseur voordat je besluit om over te stappen. Het zou toch zonde zijn als je door over te stappen plotseling een hoop extra belasting zou moeten betalen.

 8. Medische acceptatie

  Als je een beleggingsverzekering hebt waarmee je later je hypotheek gaat afbetalen, dan is vaak ook een bedrag verzekerd dat wordt uitgekeerd als jij of je partner zou komen te overlijden. Als je met zo’n product wil overstappen dan eist de hypotheekbank bijna altijd dat je weer een overlijdensrisicoverzekering sluit. Dat is meestal geen probleem maar de nieuwe verzekeraar mag je dan wel gezondheidsvragen stellen. Als je niet helemaal gezond bent kan de verzekeraar een hogere premie rekenen of zelfs weigeren om je te verzekeren. Bij een hogere premie zou je toch over kunnen stappen als het extra eindkapitaal dat je met het nieuwe product mogelijk krijgt zo hoog is dat het opweegt tegen de extra premie voor de nieuwe overlijdensrisicoverzekering. Als je geen nieuwe overlijdensrisicoverzekering kunt krijgen en je hebt die wel echt nodig, dan zit er niets anders op dan bij je huidige verzekeraar te blijven.

 9. Beleggen tegen lagere kosten is niet altijd mogelijk

  De woekerpolischeck rekent met de laagste kosten in de markt. Want niemand wil meer betalen dan nodig is. De alternatieve beleggingsproducten waarmee de woekerpolischeck rekent, zijn meestal gebaseerd op passief beleggen. Dat soort beleggingsfondsen hebben geen dure fondsmanagers maar volgen gewoon de beurs met een vooraf vastgesteld mandje aandelen of obligaties. Het kan zijn dat je binnen je huidige beleggingsverzekering gekozen hebt voor een hele specifieke beleggingsmix. Bijvoorbeeld een specifieke combinatie van aandelen, vastgoed, obligaties en liquiditeiten. Of een belegging in bepaalde markten, regio’s of sectoren.

  In die gevallen is er niet altijd een goedkoop vergelijkbaar alternatief op de markt. Je kunt dan kiezen om niet over te stappen maar je kunt ook kiezen voor een beleggingsmix die wel beschikbaar is. Veel banken en verzekeraars bieden namelijk ook moderne en goedkopere producten die wat meer beleggingskeuzes geven maar ook wat hogere kosten kennen dan waar de Woekerpolischeck mee rekent. Die kosten zijn in de meeste gevallen nog steeds aanzienlijk lager dan bij de echte woekerpolissen. Let bij beleggen wel altijd op dat het risico dat je neemt past bij jouw persoonlijke omstandigheden en de mate waarin je bereid bent om risico te nemen. Laat je hierover goed adviseren.

 10. Iets soortgelijks geldt voor mensen die geloven in actief beleggen. Als je denkt dat je door actief te (laten) beleggen veel meer rendement kunt krijgen dan met een indexfonds, dan kan je overwegen om niet over te stappen. Je neemt dan eigenlijk die extra kosten (vaak ca 2%) voor lief, omdat je gelooft dat de fondsmanagers daarvoor een veel beter resultaat kunnen behalen.

 11. Bijzondere situaties

  De woekerpolischeck is bedoeld voor veel voorkomende situaties. Maar het kan ook zijn dat je een polis hebt waarbij iets verzekerd is waar de check geen rekening mee houdt. Soms staat bijvoorbeeld in de voorwaarden dat je geen premie meer hoeft te betalen als je arbeidsongeschikt raakt. Of er is in plaats van een vast bedrag dat wordt uitgekeerd als jij of je partner zou komen te overlijden, een maandbedrag verzekerd dat ze na jouw overlijden uitbetalen zolang je partner leeft (of omgekeerd). En zo zijn er nog meer bijzondere situaties denkbaar die invloed op het resultaat kunnen hebben, maar die we niet meegenomen hebben om de woekerpolischeck simpel te kunnen houden.

 12. Je weet nog niet hoeveel compensatie je zal ontvangen.

  De woekerpolischeck berekent ook het mogelijke extra kapitaal ten opzichte van je huidige verzekering als je nog niet weet hoeveel compensatie je zal krijgen. Je vult dan immers gewoon het voorbeeldkapitaal zonder compensatie in.  Als je later dit jaar alsnog je compensatie overzicht ontvangt kan het zijn dat het voorbeeldkapitaal van je huidige verzekering opeens hoger is. Het extra kapitaal wat je bij overstappen zou kunnen krijgen is dan minder dan dat je met de woekerpolischeck eerder had berekend.

  De woekerpolischeck kan zelfs rekenen als je helemaal niet invult welk voorbeeld kapitaal je verzekeraar heeft berekend. De check berekent dan zelf een eindkapitaal, gebaseerd op de maximale kosten die een verzekeraar mag inhouden. Deze berekening is echter niet heel precies omdat we niet weten hoeveel kosten er in het verleden al zijn ingehouden.

  Als je geen voorbeeldkapitalen invult of je weet nog niet hoeveel compensatie je krijgt dan zal de uitkomst van de check dus niet erg precies zijn. Toch zal je in veel gevallen meer krijgen als je overstapt. De redenen daarvoor, minder kosten van beleggen en lagere overlijdensrisicopremies, blijven immers onverminderd van toepassing. Je krijgt dus waarschijnlijk meer maar je weet alleen nog niet hoeveel. Een goede tip is in ieder geval om bij beëindiging schriftelijk aan te geven dat je geen afstand doet van je recht op compensatie.

  Overigens kan het soms ook slim zijn om alleen de overlijdensrisicodekking uit je huidige polis te halen. Dezelfde dekking sluit je dan los af bij een andere, goedkopere verzekeraar.

Kortom: een heleboel redenen om je goed te laten adviseren voordat je besluit om over te stappen. Sommige media stellen dat iedereen die een woekerpolis heeft zou moeten deelnemen aan de zogenaamde ‘oversluitweken’. Het is echter verstandig om over bovenstaande punten eerst goed na te denken en je hierover te laten adviseren voordat je een besluit neemt. 
 
Hoewel er dus redenen kunnen zijn om niet over te stappen is het vaak slim om dat wel te doen als de woekerpolischeck aangeeft dat je dan extra kapitaal kunt krijgen. De grondgedachte: meer opbrengst door lagere kosten en lagere premies staat immers als een huis!