Samenwerking met financiële aanbieders

In december 2010 is Independer, op initiatief van VARA Kassa gestart met de ontwikkeling van deze woekerpolischeck.

De woekerpolischeck rekent, als de consument dat invult, met de waardeopgaven van de verzekeraar, en verder met de kostennormen die in de meeste compensatieregelingen overeen zijn gekomen. Gedurende de afgelopen decennia zijn er vele honderden productvarianten met eigen voorwaarden en kosten op de markt gebracht. Het is ingewikkeld om met al die verschillen te rekenen. Daarom kan er geen exacte voorspelling van het eindkapitaal worden gedaan. We geven daarom een ruime onder- en bovengrens van het extra te behalen kapitaal aan.

Medio december zijn de grootste aanbieders van beleggingsverzekeringen door Independer gevraagd om mee te kijken met de ontwikkeling van de rekentool. Er is hiervoor contact geweest met:

  • Achmea
  • Aegon
  • Allianz
  • ASR
  • Brand New Day
  • Delta Lloyd
  • Nationale Nederlanden
  • Reaal
  • Verbond van Verzekeraars

Deze partijen zijn allemaal gevraagd de werking van de woekerpolischeck te toetsen en suggesties voor de methodiek, teksten en werking aan te dragen. Sommige partijen hebben dat actief gedaan en hebben suggesties ter verbetering aangedragen. Deze zijn voor het grootste deel overgenomen. Zij geven aan dat de woekerpolischeck een voldoende betrouwbare indicatie geeft, maar dat het zeer belangrijk is dat de consument goed wordt duidelijk gemaakt welke zaken van belang zijn bij de beslissing om over te stappen. Een positieve uitkomst betekent niet automatisch dat het verstandig is om over te stappen. In het document “is het slim om over te stappen” wordt beschreven in welke situaties je extra goed na moet denken of het verstandig is om over te stappen.

Deze aanbieders zijn ook uitgenodigd aan te geven of en welke producten zij als alternatief fiscaal beleggingsproduct met lage kosten beschikbaar hebben. Niet alle partijen hebben deze producten al ontwikkeld. Op een product met lage kosten wordt minder verdiend. Onderaan het resultaat van de Woekerpolischeck staan aanbieders genoemd van alternatieve producten voor pensioenaanvulling of hypotheekaflossing, op basis van beleggingen en met lage kosten (maximaal circa 0,7% per jaar). Deze producten zijn vergelijkbaar met de oude beleggingsverzekeringen. Independer heeft de aanbieders gevraagd om op ons weblog deze producten en de kosten ervan simpel toe te lichten. Er is er ruimte om te reageren voor zowel concurrenten als consumenten.

Het gebruik van de woekerpolischeck van Independer is gratis voor consumenten. Wij verdienen ons geld als tussenpersoon. Bij de woekerpolischeck kunnen, via Independer, geen producten voor pensioenaanvulling of hypotheekaflossing worden afgesloten. Independer vraagt ook geen vergoeding aan de getoonde partijen voor het doorlinken naar hun websites. Wel hoopt Independer dat bezoekers van de woekerpolischeck later nog eens terug komen als ze een verzekering willen afsluiten die wel in het assortiment van Independer zit.