Wat is een brandverzekering?

Vroeger had je meerdere verzekeringen nodig om ervoor te zorgen dat je huis goed verzekerd was in geval van schade. Denk hierbij aan een inbraakverzekering, een inboedelverzekering en een brandverzekering. Tegenwoordig valt dit allemaal onder één naam: de woonverzekering

Woonverzekering vergelijken

Postcode
Huisnummer
Mijn woning is

Definitie brandschade?

Ondanks dat een brandverzekering geen aparte verzekering meer is, hebben verzekeraars nog wel een definitie van brandschade vastgesteld. Zo kunnen ze duidelijk maken welke schades onder de dekking vallen en dus vergoed worden.

Brand is formeel "een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich op eigen kracht voort te planten." 

Dekking brandverzekering

De woonverzekering vergoedt de volgende schades die met brand te maken hebben:

  • ​Brandschade
  • Blusschade
  • Rookschade
  • Roetschade
  • Smelt- en schroeischade
  • Schade door ontploffing
  • Blikseminslag
  • Doorbranden van apparatuur
  • Gevolgschade

Goed om te weten: de dekking van de verzekering hangt af van wat voor verzekering je hebt. Er is namelijk een verschil tussen een extra uitgebreid verzekering en een allriskverzekering.

- Suzan, expert woonverzekering

Gevolgschade bij brand

Heb je een grote brand in je woning gehad? Dan heb je vaak meer kosten dan alleen de schade door de brand. Denk bijvoorbeeld aan de opruimingskosten, het opslaan van je spullen en een tijdelijke andere woonruimte. Al deze kosten zijn verzekerd via je woonverzekering. 

Goed om te weten: de vergoeding geldt vaak maar tot een maximum bedrag. Moet je bijvoorbeeld tijdelijk naar een vervangende woonruimte? De kosten hiervan krijg je vergoed zolang je woning hersteld of herbouwd wordt. Extra kosten voor eten, drinken en vervoer krijg je vergoed. Hier geldt altijd een maximum bedrag voor. Deze bedragen zijn altijd ruim (bijvoorbeeld: € 10.000 bij Univé).


Voorbeelden van brandschade

Wel verzekerd

Je woont met je partner in een appartement. Op een avond slaat de bliksem in je woning geslagen en veroorzaakt een brand. Je belt de brandweer en deze blust de brand. Helaas is de brand zo hevig geweest dat je woning onbewoonbaar is geworden. Een tijdelijke vervangende woonruimte wordt gelukkig vergoed door je verzekeraar. In de tussentijd wordt je woning herbouwd. Ook deze kosten krijg je vergoed van je verzekeraar.

Niet verzekerd

Omdat je uitgaven harder gaan dan je inkomsten, wil je graag een centje bijverdienen. Je weet dat het verboden is, maar toch begin je op zolder een hennepkwekerij. Helaas had je wel groene vingers, maar minder verstand van elektriciteit. Hierdoor ontstaat er een klein brandje, dat al snel overslaat naar de verdieping eronder. Schade door illegale activiteiten valt niet onder je brandverzekering. Alle kosten moet je dus zelf betalen.

Schade melden

Meld een schade altijd zo snel mogelijk bij je verzekeraar. Zij kunnen je vervolgens vertellen wat je precies moet doen. Het is niet verstandig om zonder overleg met de verzekeraar al schade te (laten) herstellen. Zij willen vaak nog een schade-expert sturen om de schade te bekijken. Bij een echt grote brand wordt via de brandweer vaak al iemand ingeschakeld die direct van alles voor je regelt. Bijvoorbeeld de tijdelijke woonruimte, opslag van je spullen en het melden van de schade bij je verzekeraar.

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.