senior vriendelijk ziekenhuis

Keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuis

Het keurmerk voor seniorvriendelijke ziekenhuizen is een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden (UNIE KBO, pcob, nvog en NOOM). Het keurmerk wordt toegekend aan ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen.  

Criteria keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet voor 15 kwaliteitsaspecten minimaal 75 punten (ruim voldoende) worden behaald (maximumscore is 100 punten). Ziekenhuizen die nog niet aan alle eisen voldoen krijgen de status ‘op weg naar het keurmerk’. Zij hebben al wel alle gegevens aangeleverd. De kwaliteitsaspecten zijn:

 1. Aandacht voor gezondheidsrisico's voor ouderen; senioren worden bij opname onderzocht op de risico's van vallen, verwardheid, ondervoeding en fysieke beperkingen.

 2. Inzet van gespecialiseerd team ouderen; er is een multidisciplinair geriatrieteam beschikbaar dat minimaal bestaat uit: een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde, een geriatrie verpleegkundige en op afroep een geriatrie fysiotherapeut.

 3. Afstemming van verschillende onderzoeken; voor patiënten met meerdere aandoeningen is het mogelijk om onderzoeken op één dag te combineren.

 4. Extra aandacht voor ouderen met dementie; er zijn multidisciplinaire poliklinieken die gericht zijn op specifieke aandachtspunten bij kwetsbare ouderen, zoals een geheugenpoli. Tevens beschikt het ziekenhuis over een aparte afdeling geriatrie.

 5. Aandacht voor medicijnen en leefstijl; het ziekenhuis heeft vastgelegd dat er bij opname en ontslag van een oudere patiënt voldoende aandacht is voor medicijngebruik en leefstijladviezen.

 6. Aanspreekpunt en afstemming van zorg in het ziekenhuis; er is schriftelijk vastgelegd wie het aanspreekpunt is, wie eindverantwoordelijk is voor de zorg en wie de zorg coördineert.

 7. Stimuleren bewegen en sociaal contact; het ziekenhuis stimuleert ouderen om ook in het ziekenhuis actief te blijven.

 8. Spoedeisende hulp afgestemd op ouderen; op de spoedeisende hulp is er speciale aandacht voor ouderen.

 9. Zorg voor ouderen voor het hele ziekenhuis speerpunt; het ziekenhuis heeft de zorg voor ouderen als speerpunt benoemd voor het hele ziekenhuis en is hier actief mee bezig.

 10. Afstemming met huisarts, thuiszorg en verpleeghuis; het ziekenhuis heeft afspraken gemaakt met de huisarts, de thuiszorg en verzorgings- en verpleeghuizen.

 11. Aandacht voor zorg in laatste levensfase; er is speciale aandacht voor de (zorg)wensen in de laatste levensfase.

 12. Seniorvriendelijke inrichting verpleegafdelingen; de inrichting van de verpleegafdelingen is afgestemd op oudere patiënten.

 13. Toegankelijkheid van het ziekenhuis voor ouderen; het ziekenhuis is goed toegankelijk voor oudere patiënten.

 14. Gastvrije ontvangst en inrichting; het ziekenhuis is gastvrij ingericht, rekening houdend met de situatie van ouderen.

 15. Duidelijke bewegwijzering binnen ziekenhuis; de bewegwijzering en oriëntatieborden zijn duidelijk en leesbaar voor de oudere patiënt.

Kijk voor meer informatie op de website van het Seniorvriendelijk keurmerk.

Op zoek naar een seniorvriendelijk ziekenhuis?

Wij hebben alle ziekenhuizen die in het bezit zijn van het roze lintje voor je op een rijtje gezet: Seniorvriendelijke ziekenhuizen

Mediquest

MediQuest levert alle gegevens van de zorginstellingen. Zo maken zij de kwaliteit van ziekenhuizen en klinieken inzichtelijk.

Zij gingen je voor

Zoveel bezoekers hebben al een review geplaatst!

Geef ook je mening!

 

Om je beter van dienst te zijn maakt Independer gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.