Patiëntenrechten

De rechten van patiënten zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet is er om de positie van de patiënt te versterken. Zodra een arts je gaat onderzoeken of behandelen is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Vanaf dat moment gelden dus ook jouw rechten. Maar welke rechten heb je nou eigenlijk allemaal?

Recht op informatie

Als patiënt heb je recht op informatie. De zorgverlener moet je in begrijpelijke taal informatie geven over onder meer je ziekte of aandoening, de voorgestelde behandeling, medicijnen en de gevolgen en eventuele risico’s van het voorgestelde behandeltraject.

Vrije artsenkeuze

In principe heb je het recht om zelf een arts te kiezen. Belangrijk is wel dat je controleert of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met deze zorgverlener als je een natura- of budgetpolis hebt. Anders moet je misschien wel een gedeelte van de kosten zelf betalen.

Second opinion

Een second opinion is een oordeel van een andere arts dan degene die jou behandelt. Twijfel je aan de mening of de behandeling die je eigen arts voorstelt? Dan kun je een second opinion vragen. Ook als je meer zekerheid wilt hebben, kun je om een second opinion vragen.

Het indienen van een klacht

Ook het indienen van een klacht is je recht als patiënt. Er zijn verschillende mogelijkheden hiervoor zoals een klachtenfunctionaris of klachtencommissie. Ook vallen artsen en specialisten onder het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Toestemming voor onderzoek of behandeling

Als patiënt moet je altijd toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Als je het niet eens bent met een voorgesteld traject kan je dit dus weigeren. De arts moet jouw keuze respecteren. Dit geldt alleen als je bij kennis bent en geen acute hulp nodig hebt.

Inzage in je medisch dossier

Je hebt het recht je medisch dossier in te zien. Je kunt dit verzoek schriftelijk of mondeling indienen bij je arts. Ook kan je gegevens laten aanpassen of verwijderen uit het medisch dossier als ze niet juist zijn. Het medisch dossier wordt ongeveer 15 jaar bewaard.

Recht op privacy

Zorgverleners hebben medisch beroepsgeheim. Ze moten vertrouwelijk met je gegevens omgaan en alles wat jullie bespreken geheim houden. Ook betekent het recht op privacy dat behandelingen uitgevoerd moeten kunnen worden zonder dat anderen dat zien.

Wilsonbekwame patiënten

Patiënten die niet voor zichzelf kunnen beslissen hebben het recht vertegenwoordigd te worden door iemand anders. Deze persoon kan door henzelf zijn aangewezen of door de rechter zijn aangesteld. In het geval van kinderen zijn het altijd de wettelijke voogden.

Op zoek naar een ziekenhuis of kliniek

Ben je op zoek naar een ziekenhuis of kliniek? Ga dan naar onze ziekenhuisvergelijking:

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Kies je voor weigeren, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie, ook over je instellingen aanpassen, vind je in ons cookiebeleid.