Veranderingen basisverzekering

De basisverzekering wordt door de overheid vastgesteld en wijzigt ieder jaar. Sinds 2006 is er ook veel veranderd in de basisverzekering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fysiotherapie en tandheelkundige zorg tot 18 jaar. Wil je meer weten over de veranderingen in de basisverzekering?

Ontwikkeling van het eigen risico sinds 2006

Het eigen risico betaal je als je een vergoeding uit de basisverzekering krijgt. Ieder jaar stelt de overheid hier een bedrag voor vast. Voor 2017 is het eigen risico vastgesteld op € 385,-. In 2006 werden mensen die geen of weinig zorg gebruikten, beloond met een no-claimkorting van € 255,-. In 2008 is het eigen risico voor het eerst ingevoerd. Wil je weten hoe het eigen risico was in 2006 en of in de loop van de jaren is gestegen of gedaald?

Veranderingen aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering wordt samengesteld door de verzekeraar. Ieder jaar kijk de verzekeraar weer opnieuw naar de aanvullende verzekering. In 10 jaar tijd zijn de aanvullende verzekeringen behoorlijk uitgekleed. Voornamelijk bij vergoedingen voor fysiotherapie, tandarts en alternatieve geneeswijzen is duidelijk te zien dat de premies extreem zijn gestegen. De dekking is in de afgelopen 10 jaar gelijk is gebleven of zelfs minder is geworden.

De overstapper: gemiddeld 33 jaar en hoger opgeleid

Ieder jaar stappen ongeveer 1 miljoen mensen over van zorgverzekering. Dit is, gezien het aantal mensen in Nederland, niet zoveel. Maar wie is de overstapper eigenlijk? En wat is de reden dat hij of zij overstapt?

Minder concurrentie tussen verzekeraars

Veel verzekeraars vallen onder een groter concern. Zo valt Bewuzt onder VGZ en De Friesland onder Achmea. In de afgelopen 10 jaar zijn er verzekeraars bijgekomen, overgenomen en verdwenen. Al met al heeft dit voor minder concurrentie gezorgd.

Enorm marktaandeel voor grote vier verzekeraars

De grote vier zorgverzekeraars zijn Achmea, VGZ, Menzis en CZ. Zij hebben bij elkaar het grootste marktaandeel. Het marktaandeel is sinds 2006 niet heel erg veranderd. Wel zijn er wat wijzigingen binnen de grote vier verzekeraars geweest.

Zorgkosten per hoofd van de bevolking gestegen

Zijn de zorgkosten per hoofd van de bevolking in de afgelopen 10 jaar gestegen of gedaald? En met hoeveel procent? We hebben de afgelopen 10 jaar zorgstelsel vergeleken met de jaren daarvoor in het ziekenfonds. Heeft de invoering van het zorgstelsel in 2006 een positieve invloed gehad op de zorgkosten?

De introductie van de budgetpolis

De introductie van budgetpolissen heeft flinke impact gehad op veel mensen. Het is goed dat er goedkopere polissen zijn gekomen waar de consument uit kan kiezen. Verzekeraars hebben echter een paar flinke steken laten vallen. Noch de verzekeraar, noch het ziekenhuis, noch de huisarts ziet het namelijk als zijn primaire taak de patiënt duidelijk te waarschuwen voordat hij gebruik gaat maken van zorg waarvoor hij moet bijbetalen. Het gevolg is dat veel mensen met een budgetpolis achteraf geconfronteerd worden met hoge rekeningen waar zij niet op gerekend hadden. In 2014 moest een klant met een budgetpolis, gemiddeld € 450,39* bijbetalen omdat er sprake was van een onvolledige vergoeding.De budgetpolis is voornamelijk aantrekkelijk voor mensen die: precies weten wat ze willen en zich bewust zijn van de beperkte contracteringen bij verzekeraars. Deze mensen vinden het niet erg vinden om verder te moeten reizen voor een ziekenhuis of andere zorgverlener.

* Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 610

Minder administratieve rompslomp sinds 2006

Een positieve ontwikkeling in de afgelopen 10 jaar is dat het steeds gemakkelijker is om over te stappen. Zorgverzekeraars Nederland heeft zich hier hard voor gemaakt en de meeste verzekeraars komen de belofte ook na. Zo geldt voor de meeste aanvullende verzekeringen geen medische selectie meer, alleen nog voor de meest uitgebreide.

Kwaliteit van de zorg niet verbeterd

Een van de doelstellingen van het nieuwe zorgstelsel was het transparant maken van de kwaliteit van zorg. Dit is helaas nog niet echt van de grond gekomen. Na tien jaar is er nog altijd geen universeel beoordelingssysteem voor zorgkwaliteit. Zorgverzekeraars zeggen dat ze inkopen op basis van kwaliteit, maar iedere verzekeraar koopt zorg in bij verschillende zorgaanbieders. Dit geeft al aan dat de ideeën over kwaliteit zeer verschillend zijn.

Alle veranderingen op een rij

Alle wijzigingen van de afgelopen 10 jaar overzichtelijk in beeld gebracht: