Basisverzekering 2009

In 2009 wordt een eigen bijdrage ingevoerd voor lenzen die vanuit de basisverzekering worden vergoed. Daarentegen verdwijnt de eigen bijdrage van psychotherapie geleverd door GGZ-instellingen, vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten. Behandeling van dyslexie wordt onder voorwaarden vergoed voor kinderen bij wie de zorg op 7- of 8-jarige leeftijd begint en die op of na 1 januari 2001 geboren zijn.

Er vervalt ook een aantal vergoedingen vanuit de basisverzekering. Zo worden sta-op-stoelen niet meer vergoed. Verzekerden die een sta-op-stoel in bruikleen hebben, kunnen die wel blijven gebruiken. Daarnaast vervalt de faxapparatuur voor auditief gehandicapten en de vergoeding van allergeenvrije en stofdichte hoezen.

Basisverzekering 2010

Per 2010 wordt de vergoeding van pruiken verruimd naar 383 euro per pruik. Ook worden de snurkbeugel en de inhalator, gebruikt door COPD-patiënten, volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Per zwangerschap worden er maximaal drie IVF-pogingen vergoed en niet drie in totaal. Acetylcysteïne, een slijmverdunner, wordt vanaf 2010 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering.

Basisverzekering 2011

In 2011 wordt de basisverzekering uitgebreid met een aantal vergoedingen, maar verdwijnt of vermindert er ook een aantal vergoedingen. De volgende vergoedingen worden aan de basisverzekering toegevoegd:

 • Cursussen om te stoppen met roken.
 • Diagnose en behandeling van zeer ernstige dyslexie voor kinderen van 7 t/m 10 jaar. Dat was eerst 7 t/m 9 jaar.
 • Preventieve voetzorg voor diabetespatiënten door een podotherapeut, medisch pedicure of een pedicure met aantekening Diabetes Voet (DV).
 • Voetbehandelingen en voetadvisering voor diabetespatiënten door een podotherapeut, een medisch pedicure of een pedicure met aantekening Diabetes Voet.
 • Bekkentherapie in verband met urine-incontinentie t/m de 9de behandeling voor personen vanaf 18 jaar.
 • De vergoeding bij eigen vervoer wordt €0,27 per kilometer. Dat was €0,25 per kilometer.
 • De nacontroles van donoren van een nier, lever of beenmerg gaan niet meer ten koste van je eigen risico.

Daarnaast wordt een aantal vergoedingen geschrapt uit de basisverzekering of beperkter vergoed:

 • Fysiotherapie en oefentherapie bij chronische aandoeningen die op de lijst staan met indicaties vastgesteld door de overheid, wordt per 2011 vergoed vanaf de 13de behandeling. Voorheen was dit vanaf de 10de behandeling.
 • Antidepressiva wordt bij een aantal indicaties niet langer vergoed.
 • Mondzorg wordt vergoed voor kinderen t/m 18 jaar. Dit was t/m 21 jaar.
 • Niet-gecompliceerde extracties, zoals het trekken van een verstandskies, worden niet meer door een kaakchirurg vergoed.
 • Anticonceptiemiddelen worden niet meer vergoed voor mensen van 21 jaar en ouder.

Basisverzekering 2012

In 2012 worden er vanuit de basisverzekering minder behandelingen voor fysiotherapie, oefentherapie Cesar en Mensendieck en psychologische hulp vergoed. Fysiotherapie en oefentherapie Cesar en Mensendieck werden voorheen nog vanaf de 13de behandeling vergoed, maar vanaf 2012 pas vanaf de 20e behandeling. De eerste 20 behandelingen moeten dus zelf worden betaald. Voor psychologische hulp wordt de eigen bijdrage verdubbeld: van 10 euro per consult in 2011 naar 20 euro per consult in 2012. Vanuit de basisverzekering wordt het aantal vergoede consulten verlaagd van acht naar vijf. Voor hulp bij complexe psychische problemen bedraagt de eigen bijdrage in 2012 maximaal 200 euro.

Cursussen ‘stoppen met roken’ worden vanaf 2012 geschrapt uit de basisverzekering. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die ter ondersteuning van deze curus worden gegeven. Ook dieetadvies wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Maagzuurremmers worden alleen maar vergoed aan mensen die ze langdurig moeten gebruiken. Behandelingen van aanpassingsstoornissen als gevolg van stressvolle gebeurtenissen, worden ook niet meer vergoed. In 2012 stijgt het eigen risico van €170,- naar €220,-.

Basisverzekering 2013

In 2013 wordt stoppen met roken weer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit werd in 2012 nog uit de basisverzekering gehaald, maar dat is dus weer teruggedraaid. Hulpmiddelen zoals nicotinepleisters- of verstuivers worden weer volledig vergoed. Ditzelfde wordt ook gedaan voor dieetadvisering, nadat het in 2012 uit de basisverzekering was gehaald. Vanaf 2013 wordt er drie uur dieetadvies vanuit de basisverzekering vergoed.

Er is ook een aantal vergoedingen geschrapt. Rollators werden tot 1 januari 2013 vergoed vanuit de basisverzekering, maar dat is nu niet meer het geval. Een rollator kost ongeveer honderd euro. Ook kreeg je in 2012 nog €509,50 per hoortoestel vergoed. Per 1 januari 2013 betaal je een eigen bijdrage van 25 procent van het aankoopbedrag. Tot slot werd in 2013 het eigen risico fors verhoogd: van €220,- naar €350,-.

Basisverzekering 2014

In 2014 is er weinig veranderd aan de basisverzekering ten opzichte van 2013. De belangrijkste verandering was de vergoeding van psychologische hulp. De afgelopen jaren werd alleen tweedelijns psychologische hulp volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Voor eerstelijns psychologische hulp werden alleen de eerste vijf behandelingen betaald. Sinds 1 januari 2014 wordt alle psychologische hulp vergoed vanuit de basisverzekering. Een voorwaarde voor vergoeding is dat de zorg wel echt noodzakelijk moet zijn.

Basisverzekering 2015

In 2015 is er veel zorg overgeheveld van de AWBZ naar de basisverzekering. Daarnaast is er een aantal vergoedingen aan het basispakket toegevoegd. Hier de veranderingen op een rijtje:

 • Psychische hulp voor kinderen verdwijnt: Per 1 januari 2015 wordt psychische hulp voor kinderen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Door de invoer van de Jeugdwet worden gemeentes verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet moet zorgen voor een gemakkelijker en efficiënter jeugdstelsel.
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf: Verpleging en verzorging zonder verblijf, zoals wijkverpleging, valt vanaf 2015 onder de basisverzekering. Je betaalt voor deze zorg geen eigen risico.
 • Zintuiglijke gehandicaptenzorg: De zintuiglijke gehandicaptenzorg wordt per 1 januari 2015 vergoed vanuit de basisverzekering. Dit gaat om zorg voor slechthorenden, doven en slechtzienden.
 • Verblijf in instelling voor geestelijke gezondheidszorg: Het eerste jaar voor verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg werd al vergoed vanuit de basisverzekering. Voortaan wordt ook het tweede en derde jaar vergoed.
 • Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT): Deze test wordt per 1 januari 2015 vergoed vanuit de basisverzekering. Met deze test kunnen chromosoomafwijkingen tijdens zwangerschap worden opgespoord.
 • Reiskostenvergoeding voor orgaandonoren: Orgaandonoren kregen altijd een reiskostenvergoeding van de zorgverzekeraar van de ontvanger van het orgaan. Vanaf volgend jaar krijgen ze deze vergoeding van hun eigen zorgverzekeraar.
 • Tijdelijke verpleeghuiszorg: Dit wordt nu nog direct geregeld na een ziekenhuisverblijf. Om die reden zien mensen daar vaak van af. In 2015 wordt tijdelijke verpleeghuiszorg ook nog vergoed als het verblijf niet aansluitend, maar wel binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis wordt aangevraagd. Dit wordt geriatrische revalidatiezorg genoemd.
 • Vanaf 1 oktober 2015 zijn er twee vergoedingen geschrapt: het afsluiten van het linker hartoor en antibacteriële verbandkleding. ​

Basisverzekering 2016

In 2016 is de zorgverzekering weer duurder geworden. Onder andere doordat het eigen risico stijgt met € 10,- naar € 385,-. Maar ook de zorgpremie wordt € 85,- per jaar duurder. (€ 7,- per maand) Hier staat tegenover dat de zorgtoeslag ook stijgt (met € 71,-). Verder waren er de volgende inhoudelijke wijzigingen:

 • Kraamzorg blijft in het basispakket
 • De eigen bijdrage voor gehoortoestellen voor kinderen verdwijnt
 • Patiënten die in een verpleeghuis zitten, krijgen 1.000 euro per jaar voor dagbesteding. Dit moet ertoe leiden dat bewoners per vijf dagen een uur aandacht krijgen van een begeleider.
 • Het kabinet investeert 375 miljoen euro in de zorg: 133 miljoen voor betere zorg in verpleeghuizen en 100 miljoen om personeel in verpleeghuizen op te leiden.
 • Voor mensen die eerder dit jaar te maken hebben gehad met de problemen rondom het persoonsgebonden budget (pgb), wordt 20 miljoen euro vrijgemaakt.

Basisverzekering 2017

In tegenstelling tot vorig jaar blijftde hoogte van het eigen risico gelijk aan dat van dit jaar: € 385,- euro. De zorgpremie stijgt wel weer: met ongeveer € 3,50 per maand. De basisverzekering verandert flink. Er komen vergoedingen bij:

 • Fysiotherapie bij etalagebenen
 • Een tijdelijk verblijf in een zorginstelling
 • De leeftijdsgrens voor kunsttanden gaat naar 23 jaar
 • Een behandeling bij chronische darmverstopping.

Maar er zijn ook een aantal vergoedingen veranderd. Maak je gebruik van één van deze vergoedingen? Kijk hier dan goed naar:

 • Strengere voorwaarden voor een klikgebit
 • Het eigen risico voor dieetvoeding verdwijnt
 • Het eigen risico voor zorgprogramma’s verdwijnt

Basisverzekering 2018

In 2018 wijzigt er in de basisverzekering het volgende:​

 • Mensen met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.
 • Oncologiepatiënten die behandeld worden met imuuntherapie krijgen vanaf volgend jaar een vergoeding voor zittend ziekenvervoer van en naar de behandeling vergoed.
 • Verzorging kinderen tot 18 jaar die nodig is als gevolg van geneeskundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering (was onderdeel van Jeugdwet)​

Basisverzekering 2019

Dit zijn de wijzigingen voor de zorgverzekering 2019:

 • ​De premie voor de basisverzekering stijgt ongeveer met 10 euro per maand.
 • Vanaf 1 januari 2019 wordt de eigen bijdrage voor bepaalde, preferente medicijnen gemaximeerd op 250 euro per jaar.
 • Mensen die overgewicht hebben worden begeleid om hun eet- en beweegpatroon aan te passen. In 2019 komt er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket. 
 • Geen vergoeding meer voor voedingssupplementen en paracetamol uit de basisverzekering. 
 • Aanspraak op gebruik van zittend ziekenvervoer van en naar consulten, onderzoek en controles wordt verruimd.
 • Vanaf 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanuit de basisverzekering. 

Ook in 2019 zal het eigen risico gelijk blijven, namelijk 385 euro. 

Meer weten over de wijzigingen in het basispakket voor 2019? Lees ons uitgebreide overzicht. 

Basisverzekering 2020

In 2020 zal het eigen risico 385 euro blijven. In 2020 wijzigt er in de basisverzekering het volgende:


 • ​Collectiviteitskorting wordt maximaal 5 procent.
 • Logeervergoeding wordt 75 euro per nacht.
 • In sommige gevallen zal de apotheekbereiding wél worden vergoed.
 • De zorg die de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten bieden is vanaf 2020 onderdeel van het basispakket.
 • De subsidieregeling voor de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt verlengd. 
 • Per 1 januari 2020 betaal je geen eigen risico meer voor het begeleidingstraject om te stoppen met roken.
 • Per 1 september 2019 wordt het geneesmiddel Fampyra vergoed. Dit middel verbetert het loopvermogen van patiënten met Multiple Sclerose (MS).
 • Zorgtoeslag gaat omhoog met ongeveer 5,50 euro per maand. 

Meer weten over de wijzigingen zorgverzekering 2020? Lees ons uigebreide overzicht. 

Basisverzekering 2021

Net als voorgaande jaren verandert het eigen risico in 2021 niet. Het blijft 385 euro. De basisverzekering 2021 wordt aangevuld met:

 • ​Vergoeding dagbehandeling voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
 • Vergoeding geneesmiddelen eierstokkanker en lymfeklierkanker
 • Herstelzorg na corona: maximaal 50 behandelingen fysio- en oefentherapie, maximaal 8 uur ergotherapie, maximaal 7 uur diëtetiek

Basisverzekering 2022

In 2022 blijft het verplichte eigen risico 385 euro. In 2022 wijzigt het volgende in de basisverzekering:

 • ​Niet-effectieve zorg gaat uit het basispakket 
 • Herstelzorg na corona blijft in elk geval tot augustus 2022 in stand. 
 • Elektriciteitskosten voor mechanische ademhalingsondersteuning aan huis kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. 
 • Drie soorten migraine-medicijnen worden vergoed als je aan de voorwaarden voldoet. 

Meer weten over de wijzigingen zorgverzekering 2022? Lees ons uitgebreide overzicht. 

Wat is de geschiedenis van de basisverzekering?

De huidige basisverzekering is in 2006 ingevoerd. Daarvoor zag ons zorgstelsel er anders uit. Wat is precies de geschiedenis van de basisverzekering?

Zorgstelsel komt uit middeleeuwen

Het idee van een zorgstelsel begon al in de Middeleeuwen. Destijds bestond het uit een aantal fondsen. Sinds het begin van de 20e eeuw is de regering zich hier voor het eerst mee gaan bemoeien. Het Kabinet-Kuyper (1901-1905) diende een wetsvoorstel in voor een verplichte zorgverzekering en een volledig pakket van medische zorg. Maar voordat dit wetsvoorstel zou worden behandeld, viel de regering al.

Ziekenfonds vanaf jaren 1941

In 1941 voert de Duitse bezetter een algemeen ziekenfonds in. Dit was een verplichte ziektekostenverzekering die voor alle werknemers geldt onder een bepaald inkomen.

Een kleine twintig jaar later, zo rond de jaren 60, fuseren er verschillende ziekenfondsen. In 1974 komt staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid met het idee van een volksverzekering. Deze volksverzekering zou moeten gelden voor de volledige bevolking. De volksverzekering bestaat uit een basisverzekering voor alle Nederlanders, waar 85 procent van de bestaande voorzieningen onder valt. Dit plan mislukt echter.

Basisverzekering vanaf 2006 volledig in handen overheid

In 2006 wordt het verschil tussen ziekenfondsen en particulieren ziektekostenverzekeringen opgeheven. De basisverzekering komt volledig in handen van de overheid. Iedereen moet zich verzekeren en zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren. Naast de verplichte basisverzekering is er de aanvullende verzekering, waarin je je kunt verzekeren voor extra zorg.

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

 • ​Zorginstituut Nederland
 • Rijksoverheid

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Bas Knopperts. Hij is specialist op het gebied van zorgverzekeringen en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij Radio 1 en het AD

Disclaimer

Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.

Awards

De zorgverzekering vergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen, waaronder de WUA Award en de Shopping Award.