Als je je zorgverzekering niet op tijd betaalt dan gaat het bij de meeste verzekeraars als volgt:

  • Je krijg een 1e herinnering met 14 of 30 dagen betaaltermijn. Soms rekent je zorgverzekeraar hier € 1,50 extra voor als je nu een rekening per post krijgt.
  • Je krijg een 2e herinnering met 14 dagen betaaltermijn. Hier rekent je zorgverzekeraar extra administratiekosten voor en vertragingsrente.
  • Je rekening wordt uit handen gegeven aan een deurwaarder of incassobureau.
  • De deurwaarder of het incassobureau stuurt je een herinnering (dit heet een nakomingsbrief) zonder incassokosten met 14 dagen betaaltermijn. 
  • De deurwaarder of het incassobureau stuurt je een tweede herinnering (een sommatie) met incassokosten van minimaal € 40 en vertragingsrente.
  • Jouw zaak wordt voorgelegd aan de rechtbank. De kosten hiervan komen voor jouw rekening (als je je zaak verliest).​​

Ben ik nog wel verzekerd?

Ja, je blijft de eerste 4 tot 6 maanden verzekerd voor je basisverzekering. Na 6 maanden meldt je zorgverzekeraar je aan bij het CAK.

Beëindiging aanvullende (tandarts)verzekeringen

Als je verzekeraar je rekeningen overdraagt aan een deurwaarder dan zetten ze ook je aanvullende (tandarts)verzekering(en) stop. Je krijgt dan een nieuwe polis. 

Goed nieuws: als je je rekening(en) betaald hebt, dan kan je vaak je aanvullende (tandarts)verzekering(en) weer afsluiten met ingang van de volgende maand. Slecht nieuws: als je in de tussentijd zorgkosten hebt gemaakt die niet in je basispakket vallen, dan vergoed je verzekeraar deze kosten niet altijd meer.

Boetes en extra kosten

Vertragingsrente (deze rente is 2% per jaar) en incassokosten vanaf de 1e of 2e brief van deurwaarder of incassobureau van minimaal € 40.

Voorbeeld

Op 1 mei heb je nog een rekening openstaan van € 150. Deze rekening heb je op 1 februari voor het eerst gekregen (factuurdatum). Het incassobureau mag je maximaal het volgende vragen te betalen:

Bedrag hoofdsom     € 150

Wettelijke rente         € 0,73 (de rekening staat nu 89 dagen open)

Incassokosten           € 40

Btw                             € 8,40 

Totaal                         € 199,13

(er mag voor rekeningen van zorgverzekeraars btw berekend worden)

Deurwaarders en incassobureaus moeten zich houden aan de wettelijke afspraken. Volgens de wet zijn de incassokosten maximaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40 en daarnaast 2% rente per jaar over het openstaande bedrag. Deurwaarders, incassobureaus en verzekeraars berekenen u soms teveel. Het is dus altijd verstandig het bedrag hier te controleren.

Welke kosten krijg je erbij?