Bijzondere situaties

In sommige situaties moet je even goed naar je zorgverzekering kijken. Het kan namelijk zo zijn dat er andere regels gelden. In onderstaande situaties is het belangrijk dat je goed naar je zorgverzekering kijkt.

Ik ben au pair

Ga je als au pair in het buitenland werken? Of kom je als au pair naar Nederland? Dan moet je goed naar je zorgverzekering kijken. In sommige gevallen hoef je namelijk je Nederlandse zorgverzekering niet te houden.

Ik ben backpacker of wereldreiziger

Ga je backpacken of op wereldreis? Dan moet je in sommige gevallen je zorgverzekering aanpassen. Lees meer over backpacken en je zorgverzekering.

Ik heb geen inkomen

Wil je een zorgverzekering afsluiten, maar heb je geen inkomen? Dan wordt er gekeken naar het land waar je staat ingeschreven. Op die manier bepaalt de overheid waar je een zorgverzekering moet aanvragen. Sta je in het buitenland ingeschreven? Dan moet je jezelf volgens het zorgstelsel van dat land verzekeren. Als je in Nederland staat ingeschreven wordt er gekeken of je wel of geen EU-nationaliteit hebt. 

 • ​In Nederland met EU-nationaliteit. Je bent verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten per de datum van inschrijving in Nederland. Was je al voor 1 januari 2006 ingeschreven? Dan moet je per 1 januari 2006 verzekerd zijn.
 • In Nederland zonder EU-nationaliteit. Je mag alleen een basisverzekering afsluiten als je in het bezit bent van een verblijfsvergunning. Totdat je jouw verblijfsvergunning hebt ontvangen is het wel mogelijk om tijdelijke verzekeringen af te sluiten. Oom Verzekeringen biedt bijvoorbeeld een Schengen Visitors-verzekering aan. Dit is voor iedereen die nog niet in aanmerking komt voor een Nederlandse Zorgverzekering.Vanaf de datum waarop de verblijfsvergunning wordt afgegeven, ben je verplicht je aan te melden voor de basisverzekering. Vanaf dat moment kan je de tijdelijke verzekering beëindigen en krijg je de teveel betaalde premie terug. 

Ik ben migrant

Je bent migrant als je vanuit het buitenland naar Nederland komt om hier te gaan wonen. In de meeste gevallen moet je ook een Nederlandse zorgverzekering afsluiten.

Ik wil medicijnen meenemen naar het buitenland

Ga je naar het buitenland en moet je medicijnen meenemen? Houd er dan rekening mee dat je een officiële verklaring moet hebben. Lees meer over medicijnen en buitenland.

Ik ga op vakantie of familiebezoek

Als je naar het buitenland gaat, moet je gewoon je zorgverzekering aanhouden. Ook als je voor een langere periode op reis bent of op familiebezoek gaat, blijf je in Nederland verzekeringsplichtig. 

Detachering naar een verdragsland

Als je gedetacheerd wordt naar een verdragsland heb je de eerste twee jaar nog steeds recht op een Nederlandse zorgverzekering. Na deze twee jaar moet je je verzekeren in het land waar je werkt en woont. 

In sommige landen mag je ook na twee jaar in Nederland verzekerd blijven. Meestal kan dit alleen als je onverwacht langer moet blijven. 

A1 formulier

In het land waar je tijdelijk woont en werkt, moet je kunnen bewijzen dat je verzekerd bent. Dit doe je met een A1 formulier. Vraag dit formulier aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Detachering naar een niet-verdragsland

Ga je naar een niet-verdragsland? Als je korter dan drie maanden gedetacheerd wordt, hoef je niets te regelen. Je blijft dan gewoon verzekerd in Nederland. Je moet dan wel ingeschreven blijven in Nederland en je moet een Nederlandse werkgever hebben. Word je langer dan drie maanden uitgezonden? Dan blijft je zorgverzekering alleen lopen als je werkt voor een Nederlandse werkgever en als Nederland officieel je woonland blijft. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het de Sociale Verzekerings Bank.

Je basisverzekering vergoedt de medische kosten in het buitenland tot maximaal 100% van het Nederlandse tarief. Ga je naar een land waar de zorgkosten hoger liggen dan in Nederland? Dan moet je de extra kosten zelf betalen. Je kunt je gelukkig wel verzekeren voor deze kosten. Dat kan via een aanvullende zorgverzekering maar ook via je reisverzekering. Kijk daarom voordat je op vakantie gaat goed naar de polisvoorwaarden. Heb je medische kosten in het buitenland meeverzekerd op je aanvullende zorgverzekering? Dan hoef je ze niet bij je reisverzekering mee te nemen.

​Wat doe je als je medische kosten maakt?

Bel in dat geval altijd eerst met de alarmcentrale van je reisverzekeraar. Zij kunnen je bijvoorbeeld vertellen waar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is of hoe het werkt met de rekening. Ook kunnen ze je helpen met vertalen als je de taal van dat land niet spreekt.

Wij hebben een overzicht van alle alarmnummers gemaakt. Sla het nummer van jouw verzekeraar op in je telefoon. Zo heb je altijd hulp binnen handbereik.

Ga je voor een langere periode naar het buitenland? Bijvoorbeeld op familiebezoek? Als je korter dan een jaar weggaat en je blijft in Nederland ingeschreven moet je gewoon je Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Je bent namelijk als Nederlandse inwoner verzekeringsplichtig. Blijf je langer in het buitenland? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij bepalen of je je Nederlandse verzekering moet aanhouden.

Ik woon in het buitenland

Woon je als Nederlander in het buitenland? Dan kun je er niet zomaar vanuit gaan dat je geen Nederlandse zorgverzekering hoeft af te sluiten. Als je namelijk nog connecties met Nederland hebt, ben je soms ook nog verzekeringsplichtig.

Bijvoorbeeld in onderstaande situaties.

Ik krijg een uitkering of pensioen uit Nederland

Als je niet in Nederland woont, maar wel een Nederlandse uitkering of Nederlands pensioen ontvangt moet je je Nederlandse zorgverzekering houden. Dit moet je wel zelf regelen bij het CAK.

Ik sta niet ingeschreven in Nederland?

Woon je in een EU-/EER of verdragsland, maar werk je wel in Nederland? Dan ben je toch verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Lees hier meer over deze situatie.

Ik studeer in het buitenland

Ben je een Nederlandse student en ga je tijdelijk studeren in het buitenland? Dan moe je je Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Lees meer over studeren in het buitenland en je  zorgverzekering.

Ik woon in Nederland

Woon je wel in Nederland maar ben je veel in het buitenland? Bijvoorbeeld omdat je daar werkt of studeert. Dan gelden er aparte regels voor je zorgverzekering. Kijk in onderstaande situaties goed of je een zorgverzekering moet aanvragen.

Ik werk in het buitenland

Werk je in een land dat geen EU-/EER- of verdragsland is? Dan mag je helaas geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Lees meer over werken in het buitenland en je zorgverzekering.

Ik heb inkomen uit het buitenland

Krijg je inkomen uit het buitenland? In sommige gevallen kun je dan geen zorgverzekering in Nederland af kunt sluiten. Lees meer over je zorgverzekering als je inkomen uit het buitenland krijgt. 

Ik ben een buitenlandse student

Kom je als buitenlandse student in Nederland studeren? Afhankelijk van je nationaliteit wordt besloten of je een Nederlandse zorgverzekering moet aanvragen. Lees meer over je zorgverzekering in Nederland als buitenlandse student.

Heb je de Nederlandse nationaliteit?

Per 1 januari 2006 is het nieuwe zorgstelsel ingegaan. Heb je de Nederlandse nationaliteit en woon je in Nederland? Dan ben je vanaf het moment dat je in Nederland woont verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Werkzaam voor meer dan 25% in het buitenland?

Als je meer dan 25% van je werkzaamheden buiten Nederland doet (maar wel binnen een EU/EER-land) val je onder het zorgstelsel van dat land. Meld je in dat geval bij CZ Zorgverzekeraar voor een Verdragspolis. Dit geldt ook voor je gezinsleden. CZ Zorgverzekeraar is door de Nederlandse overheid aangewezen voor de administratie en uitvoering van deze verzekering. 

Het telefoonnummer van CZ Zorgverzekeraar is 046 459 58 12. Meer informatie vind je op de website van het Zorginstituut Nederland.

Voorbeeld

Je bent werkzaam voor een Nederlands bedrijf en je inkomen wordt in Nederland sociaal belast. De werkzaamheden voor dit bedrijf doe je voor meer dan 25% van de tijd in België. Ondanks dat het inkomen in Nederland wordt belast, moet je volgens het Belgische zorgstelsel verzekeren.

Pensioen of uitkering

Ontvang je een uitkering of pensioen uit Nederland? Als je ingeschreven en woonachtig bent in Nederland en een EU nationaliteit hebt, ben je verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast kun je ook een aanvullende verzekering afsluiten.

Wel EU-nationaliteit

Heb je de EU-nationaliteit en woon je in Nederland? Dan ben je sinds 1 januari 2006 verplicht je in Nederland te verzekeren. Dit moet vanaf de datum dat je je in Nederland hebt ingeschreven. 

Inkomen uit het buitenland

Ontvang je inkomen uit het buitenland? Dan geldt dit niet. Als je namelijk inkomen uit een verdragsland krijgt, ben je verplicht je in dat land te verzekeren. In dat geval moet je je in Nederland wel aanmelden bij CZ. Je hebt namelijk wel recht op zorg in Nederland. CZ brengt de eventuele zorgkosten die je maakt in rekening bij je verzekeraar in het buitenland. 

Waarom CZ?

CZ Zorgverzekeraar is door de Nederlandse overheid aangewezen voor de administratie en uitvoering van deze verzekering.

Geen EU-nationaliteit

Heb je geen EU-nationaliteit? Dan heb je pas recht op een zorgverzekering in Nederland vanaf de afgiftedatum van de verblijfsvergunning. Het is wel mogelijk om zelf een tijdelijke verzekeringen af te sluiten. Oom Verzekeringen biedt bijvoorbeeld een Schengen Visitors-verzekering aan. Dit is voor iedereen die nog niet in aanmerking komt voor een Nederlandse Zorgverzekering maar zich wel wil verzekeren tegen zorgkosten.

Meerdere nationaliteiten

Bestaat je gezin uit meerdere nationaliteiten? Dan kijkt de overheid per persoon wie zich wel en wie zich niet in Nederland kan verzekeren. Hiervoor kijkt de overheid naar welke nationaliteit jullie hebben. Ze gaan hierbij uit van bovenstaande regels.

Wanneer is een basisverzekering verplicht?

Je bent verplicht om een basisverzekering af te sluiten in onderstaande situaties:

 • Je hebt geen inkomen
 • Je bent kennismigrant
 • Je bent migrant
 • Je bent buitenlandse student in Nederland
 • Je bent Nederlandse student in het buitenland
 • Je bent een afgestudeerde buitenlandse student zonder EU nationaliteit
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteitJe bent ingeschreven in Nederland en hebt inkomen vanuit een EU-/EER of verdragsland
 • Je bent ingeschreven in Nederland en werkzaam in een niet-EU-/EER- of –verdragsland
 • Je bent ingeschreven in Nederland, hebt de EU-nationaliteit en inkomen uit Nederland
 • Je bent ingeschreven in een niet EU-/EER- of Verdragsland, werkzaam in Nederland
 • Je bent ingeschreven in een EU-/EER- of Verdragsland, werkzaam in NederlandJe bent ingeschreven in een EU-/EER land of een Verdragsland, EU-nationaliteit en ontvangt uitkering/pensioen uit Nederland
 • Je wordt in het buitenland gedetacheerd

Aanvullende zorgverzekering voor in het buitenland

Ga je naar een land waar de medische zorg duurder is dan in Nederland? Dan worden soms niet alle geneeskundige kosten vergoed. Als je wilt voorkomen dat je zelf moet betalen voor de zorg in het buitenland, kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Heb je een reisverzekering? Let dan op dat je niet dubbel verzekerd bent. 


Handige informatie

Overzicht EU-/EER- landen of verdragslanden

Alleen als je in een EU-/EER- landen of verdragsland woont mag je in Nederland een zorgverzekering (basisverzekering) afsluiten. Hier vind je een overzicht van alle EU-/EER- landen of verdragslanden.

Meer informatie nodig?

Heb je nog vragen over medische zorg in het buitenland? Bel dan gerust met onze klantenservice op 035-626 55 44. 

Je kunt ook terecht bij het CAK of het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

 • CAK
  www.hetcak.nl/
  Telefoon: zie website CAK

 • Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
  Telefoon: 1400.
  Vanuit het buitenland: +31 77 4656 767​

Beslisboom

Beslisboom zorgverzekering opzeggen buitenland

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

 • ​Zorginstituut Nederland
 • Rijksoverheid
 • CAK
 • SVB

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Bas Knopperts. Hij is specialist op het gebied van zorgverzekeringen en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij Radio 1 en het AD

Disclaimer

Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.

Awards

De zorgverzekering vergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen, waaronder de WUA Award en de Shopping Award.