Ingeschreven in Nederland. Werkzaam in EU/EER-verdragsland

Als je werkt in een EU-/EER- of verdragsland heb je geen recht op een Nederlandse zorgverzekering. Je moet je dan wel melden bij zorgverzekeraar CZ voor een verdragspolis. Je hebt namelijk wel recht op zorg in Nederland omdat je hier ingeschreven staat. CZ is door de Nederlandse overheid aangewezen voor de administratie en uitvoering van dit pakket. De CZ verdragspolis vergoedt hetzelfde als de Nederlandse basisverzekering. Heb je meer zorg nodig? Dan kun je naast de verdragspolis ook een aanvullende verzekering bij CZ aanvragen.

Gezinsleden

Wonen je gezinsleden in Nederland en hebben zij geen inkomen uit het buitenland? Dan hebben ze hoogstwaarschijnlijk recht op een Nederlandse zorgverzekering. Willen ze zich meeverzekeren op de gedragspolis? Dan moeten ze dit ook aanvragen bij CZ.

Locatie werkzaamheden

Verricht je minder dan 25% van je werkzaamheden in het land waar je woont? Dan moet je je verzekeren in het land waar je het meest van je tijd werkt. Dit moet altijd een land zijn waar je werkgever gevestigd is.

Bijvoorbeeld

Je werkt voor een Belgisch bedrijf en je inkomen wordt ook in België sociaal belast. Maar omdat je meer dan 25% van je tijd in Nederland werkt, moet je volgens het Nederlands zorgstelsel verzekeren. Ondanks dat België je inkomensbelasting betaalt. Dit geldt dan ook voor jouw gezinsleden.

Ingeschreven in Nederland. Uitkering/pensioen uit EU/EER- verdragsland

Als je als gepensioneerde/uitkeringsgerechtigde geen recht hebt op een Nederlandse zorgverzekering, moet je jezelf melden bij CZ voor een verdragpolis. Dit geldt ook voor gezinsleden die geen inkomen hebben. Daarnaast kun je een aanvullende Nederlandse verzekering aanvragen. Meer informatie over de verdragspolis vind je op de website van CZ.